Bokslutskommuniké för Duni AB

Bokslutskommuniké för Duni AB

Historiskt starkt operativt resultat 1 OKTOBER – 31 DECEMBER Nettoomsättningen uppgick till 1 558 (1 460) MSEK vilket motsvarar en försäljningsökning om 6,7 %. Justerat för valutakursförändringar ökade nettoomsättningen med 3,4 %. En engångskostnad i form av...