Roxtec väljer hållbara marina bränslen

Roxtec väljer hållbara marina bränslen

Som framgångsrik leverantör av kabel- och rörgenomföringar har Roxtec vuxit till att täcka in branscher och marknader världen över. Det har ökat behovet av transporter, och i synnerhet hållbara lösningar för frakt till sjöss eftersom sjöfart är en betydande källa till...
Venator Wasserchemie blir Feralco Wasserchemie

Venator Wasserchemie blir Feralco Wasserchemie

De två ledande företagen Feralco Group och Venator Wasserchemie går samman. Genom fusionen drar företagen fördel av möjligheten att stärka sina respektive marknadspositiner i Tyskland och andra internationella marknader på sikt. Genom förvärvet av Venator Wasserchemie...