Bokslutskommuniké för Duni AB

Bokslutskommuniké för Duni AB

Historiskt starkt operativt resultat 1 OKTOBER – 31 DECEMBER Nettoomsättningen uppgick till 1 558 (1 460) MSEK vilket motsvarar en försäljningsökning om 6,7 %. Justerat för valutakursförändringar ökade nettoomsättningen med 3,4 %. En engångskostnad i form av...
Ledningen köper loss Nikkarit

Ledningen köper loss Nikkarit

Mellby Gård har ägt Nikkarit sedan 2014 och har under denna tid expanderat verksamheten i Finland, stabiliserat den svenska delen samt breddat bolagets tjänsteutbud, vilket sammantaget ger en tillväxt på nästan 60% under dessa år. Sedan 2018 leds bolaget av Jan...