SöderbergochHaak_topbanner.png

Söderberg & Haak

Om Söderberg & Haak Maskin AB

Söderberg & Haaks affärsidé bygger på att importera och sälja entreprenad- och lantbruksmaskiner samt att erbjuda teknisk kompetens, service och reservdelar. Med ett ben i vardera affärsområde befinner sig bolaget både på den mogna lantbruksmarknaden och den mer expansiva entreprenadmarknaden. Som en aktör mellan leverantören och återförsäljaren skapar Söderberg & Haak värde genom att erbjuda teknisk kompetens, rikstäckande service, effektiv logistik för reservdelar, kostnadseffektiva lösningar och en långsiktig relation till sina kunder - stora som små.

 • Huvudkontor

  : Staffanstorp

 • Omsättning 2022

  : 735 MSEK

 • Anställda

  : 115

 • Ordförande

  : Sven Knutsson

www.sodhaak.se

Gustaf Thuresson

VD, Söderberg & Haak (f.d VD Jonas Jaenecke.)

Söderberg & Haak om 2022
Ett utmanande år med fokus på kundrelationen
2022 var året då Söderberg & Haak planerade att lätta på bromsen och växla upp. Men i stället blev det förmågan att ställa om, flexibilitet och finkänslighet som hamnade i fokus. Bolaget fick helt enkelt ändra både sina förväntningar och sin strategi – nu med fokus på kundrelationen och förvaltning av affärsidén.

Söderberg & Haak har etablerade samarbeten med en mängd olika kundkategorier på den svenska marknaden, stora som små. Via dessa relationer, och relationerna med leverantörerna i Japan, Tyskland, England och Danmark, har de känt av många av de världsomvälvande händelserna som kom att spegla 2022, berättar VD Jonas Jaenecke.

- Det har varit ett väldigt speciellt år. Vi har följt marknaden noga och gasat och bromsat där det har gått för att parera mot omvärlden. Vi hade nyligen vänt vår ekonomiska riktning och ville börja satsa framåt, men när kriget i Ukraina bröt ut skapades en stor osäkerhet på marknaden och bland våra kunder. Insatsvarorna och komponenter till både lantbruk och entreprenadverksamheter blev dyrare och svårare att få tag på, vilket har varit och är tufft för oss och många av våra kunder.

Trots osäkerheten på marknaden överträffade försäljningen av entreprenadmaskinerna bolagets prognoser. Marknaden har varit fortsatt stark med många pågående projekt, men det finns frågetecken kring framtiden. Igångsatta projekt på bostadsmarknaden kommer att slutföras men få nya planeras att starta. Det kan komma att kompenseras av ett ökat behov av infrastruktur och andra projekt i framför allt norra Sverige. Försäljningen av lantbruksmaskiner kommer sannolikt vara stabil. Beroende på vad man odlar och producerar påverkas vissa lantbrukare mer av situationen i omvärlden än andra.

- Våra lantbrukskunder har påverkats av ökade priser på insatsvaror och framför allt vall- och djurbönder har haft svårt att kompensera sig för det, medan spannmålsbönderna har haft ett bra år 2022. Sammantaget tror vi att det kommer att råda en viss försiktighet när det kommer till investeringar i lantbruksmaskiner under 2023 bland våra kunder.

ETT STÄRKT FOKUS PÅ KUNDRELATIONEN
För att möta de osäkerheter som kantat marknaden under 2022 har Söderberg & Haak bland annat valt att satsa ännu mer på kundrelationen. Efter pandemin finns det nu möjlighet att möta kunden på mässor igen, vilket är viktigt i branschen. Dessutom kan bolaget tillbringa mer tid ute hos kunden för att förstå deras vardag, motgångar och behov för på så vis anpassa sitt arbete därefter. Det finns även planer på att utveckla eftermarknadserbjudandet inom service, teknisk support och reservdelar.

- Vi vill behålla vårt goda renommé på marknaden, kompensera för den osäkerhet som finns och vara det självklara valet för kunden. Det gör vi framför allt genom att erbjuda god och tillgänglig service. Våra säljare är de som påbörjar relationen och som sedan, tillsammans med vår eftermarknadsorganisation, utvecklar relationen och säkerställer att vi får behålla en nöjd kund. Vi har kommit en bra bit på vägen i detta arbete, men det finns alltid möjlighet att utveckla och förfina det ytterligare.

Som ett led i att öka kundnöjdheten görs det fler investeringar i sälj- och eftermarknadsresurser i olika geografiska delar av landet. Dessutom anställer bolaget ytterligare specialister för att få en vassare positionering mot marknaden, kunderna och återförsäljarna.

INTRODUCERING AV MER HÅLLBARA ENTREPRENADMASKINER
Industrin för entreprenad- och lantbruksmaskinerna ligger efter bilindustrin avseende elektrifiering och hållbarhetsanpassade produkter, men intresset från kunderna är växande. Under 2022 har tillverkarna börjat visa fram elektriska maskiner på mässor och vissa tillverkare har introducerat några få modeller på marknaden.

- Det finns ett stort intresse bland våra större kunder när det kommer till elektrifierade produkter, men vi ser även att de mindre entreprenadkunderna börjar titta på elektrifierade alternativ när dieselpriserna är så höga. Hur utvecklingen går avgörs av tillgänglighet, prisbild, och att det finns infrastruktur på plats för att kunna ladda.

Inom hållbarhet försöker Söderberg & Haak att påverka det de kan som mellanhand och importör. Till exempel granskas effektiviteten av transporter, och ett projekt för att installera solpaneler på anläggningarna utvärderas. Internt genomför de miljöronder och hälsokontroller för att säkerställa en trygg arbetsmiljö, och tar fram en digital medarbetarenkät för att kunna göra återkommande mätningar av personalens välmående.

- Jag tycker att vi har en fantastisk personal som under tuffa omständigheter visar på en härlig kämparglöd som bidrar till den goda stämningen vi har på Söderberg & Haak. Mellby Gård fortsätter att vara en trygg och långsiktig ägare som ger oss stöd och hjälp i olika processer – och det är vi mycket tacksamma för!

 

Intervjun genomfördes i december 2022 med dåvarande VD Jonas Jaenecke. Sedan maj 2023 är Gustaf Thuresson VD för Söderberg & Haak.

Viktiga händelser 2022

Ökad försäljning inom affärsområdet entreprenadmaskiner.

Höjda kostnader, brist på komponenter och osäkra leveranser påverkar 2022 års resultat.

Höjd investeringsgrad i sälj- och eftermarknadsresurser i olika geografiska delar av landet.