Eriksberg_topbanner.png

Integritetspolicy

Vilka uppgifter lagras och hur länge?
Uppgifterna som lagras är de fält som respektive inskicksformulär innehåller. Mellby Gård AB sparar uppgifterna så länge som de lokala föreskrifterna tillåter, med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Vi grundar insamlingen av personuppgifter på samtycke.

Ändamål med insamling av uppgifter?
Mellby Gård samlar in uppgifter för att ta kontakt och skicka material som önskas av besökaren vid tillfället då formuläret fylls i.

Så kan du tadel av den lagrade informationen
Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter Mellby Gård har lagrat om dig upp till en gång per år. För att göra detta kontaktar du personuppgiftsansvarig. Du har även rätt att begära rättning eller radering av dina personuppgifter när som helst.

Så raderar eller rättar du information
Kontakta Susanne Canerstam på: susanne@mellby-gard.se så hjälper vi dig att radera eller rätta information.

Så användningsbegränsar du information eller återkallar ditt samtycke
Kontakta Susanne Canerstam på: susanne@mellby-gard.se så hjälper vi dig!

Kontaktinformation till personuppgiftsansvarig
Susanne Canerstam, susanne@mellby-gaard.se

Mellby Gård AB med organisationsnummer 556280-6330 

Personuppgiftsbiträde / tekniskt ansvarig
Denna webbplats driftas och underhålls av Great IT. Vid förekomst av personuppgifter hanteras dessa tekniskt i företagets serverhallar med fysisk lokalisering i Malmö. Webbplatsen patchas och underhålls regelbundet i enligt med gängse webbstandard för att kontinuerligt hålla högsta möjliga säkerhetsnivå.