Perituskliniken_topbanner.png

Perituskliniken

Om Perituskliniken AB

Den privata Perituskliniken öppnade hösten 2020 och är idag en av landets mest moderna och bäst utrustade expertkliniker. Målet är att erbjuda förstklassig sjukvård, i första hand inom urologiska sjukdomar. Sjukhuset är placerat i en forsknings- och innovationsvänlig miljö på Medicon Village i Lund. Bakom Perituskliniken står tre ägarfamiljer: familjen Andersson (Mellby Gård), Mats Paulsson (PEAB) samt Göran Ennerfelt och Antonia Ax:son Johnson.

 • Huvudkontor

  : Lund

 • Omsättning

  : 42 MSEK

 • Anställda

  : 38

 • Ordförande

  : Orvar Magnusson

www.perituskliniken.se

Åsa Dahm

VD, Perituskliniken

Perituskliniken om 2022
”Perituskliniken har en viktig roll i svensk sjukvård”
Perituskliniken är något så unikt som ett privat specialistsjukhus. Kliniken, som öppnade hösten 2020, är idag en av landets mest moderna och bäst utrustade kliniker för behandling och sjukvård inom urologiska sjukdomar. Genom ”vård utan väntan” kan Perituskliniken axla en viktig roll inom svensk sjukvård. Det vinner alla på.

Patientflödet har mer än fördubblats under 2022 jämfört med föregående år. Det gäller både patienter inom diagnostik (MR och PET/CT ) samt mottagning och kirurgiska behandlingar. Merparten patienter är avtalspatienter från de svenska sjukvårdsregionerna, men patienter kommer även via försäkringsbolag eller söker sig hit privat. Patienttillväxten förklaras framför allt av nya avtal med fler sjukvårdsregioner, bland annat för att genomföra robotassisterad kirurgi (RALP) för behandling av patienter med prostatacancer.

ENKLARE UPPHANDLING GER FLER VÅRD
För att öka kapaciteten och hantera effekterna av pandemin samt minska vårdköerna beslutade regeringen att förenkla direktupphandling av privata vårdgivare för regionerna. Regioner som upphandlat Perituskliniken under året är Region Skåne, Region Östergötland, Region Kalmar och Region Västernorrland. VD Åsa Dahm förklarar:

- Under pandemin avstod många patienter från att söka sjukvård, vilket lett till ett ännu större utmaningar för den offentliga vården. Nya regler för direktupphandling av privata sjukhus gör det enklare för fler patienter att få både diagnos och behandling. Vi önskar att det kunde gå ännu snabbare och gör vad vi kan genom politiskt påverkansarbete. Genom att vara aktiv i debatten kan vi belysa behovet av privat cancersjukvård och prostatacancerscreening.

SAMARBETEN SOM ALLA VINNER PÅ
Perituskliniken har fortfarande kapacitet att ta in fler patienter. Därför har man uppvaktat Region Skåne med målet att få fortsätta att avlasta den offentliga cancersjukvården inom urologi också i framtiden. Kliniken samarbetar även med andra privata vårdgivare för att utnyttja sin fulla kapacitet. Under 2022 har avtal tecknats med Evidia som erbjuder radiologiska undersökningar och magnetkameraundersökningar (MR) för Region Skåne. I väntan på nya lokaler kommer Evidias patienter till Perituskliniken för undersökning. Det ger kliniken möjlighet till kompetensutbyte och på nära håll studera höga patientflöden.

- När den svenska sjukvården ser ut som den gör kan samarbeten mellan privata vårdgivare bidra till att göra den offentliga vården bättre. Det vinner alla på.

VÅRD MED HÖG KVALITET OCH NÖJDA PATIENTER
Perituskliniken är ett specialistsjukhus som erbjuder hela vårdkedjan under ett och samma tak. Här finns kompetens och teknik i världsklass för att hantera diagnostik och operationer inom urologi. För att driva ett sjukhus krävs stor kunskap för att möta såväl kliniska som regulatoriska krav. I den löpande och publika kvalitetsrapporteringen kan Perituskliniken se och följa upp att de levererar hög kvalitet i förhållande till andra sjukhus. Klinikens patienter är helt enkelt nöjda.

Det finns idag inget skallkrav för kvalitetsarbete vare sig för den löpande verksamheten eller i upphandlingsförfarandet. Men kliniken har initierat ett strukturerat och strategiskt arbete med ett kvalitets- och miljöledningssystem för att säkerställa fortsatt utveckling av vårdkvaliteten under 2023. Perituskliniken lever upp till alla regulatoriska krav vad gäller exempelvis arbetsmiljö och avvikelserapportering och fick sin ISO-certifiering ISO 14001 samt ISO 9001 i slutet av 2022.

FÖRANKRADE I FORSKNINGSMILJÖN
Perituskliniken ligger mitt i Skånes forskningsmecka Medicon Village där de flesta av klinikens grannar är forskningsbolag. Under 2022 har man initierat forskningsarbete där Perituskliniken tillsammans med eventuella forskningspartners nu diskuterar och formulerar möjliga och lämpliga projekt.

- Det är helt klart en fördel att finnas i Medicon Village. Här finns förutsättningarna för samverkan och kompetensutbyte. Det är lätt för oss att bara springa över och ta ett personligt möte.

Specialister inom urologi är en bristvara, inte bara i Sverige. För att få fram fler behövs utbildning och för att attrahera dem krävs dessutom ett högt patientflöde och en tydlig forskningsförankring. Under 2022 har Perituskliniken initierat ett referensuppdrag med en medicinteknisk leverantör inom området perineala fusionsbiopsier. Det innebär att klinikens specialister kommer att utbilda internationella läkare inom diagnostik i Lund samt hålla föreläsningar i deras respektive hemländer.

- 2022 har varit ett viktigt och händelserikt år för oss. Som jag ser det är vi precis i början på en mycket lång resa, och vi har mycket kvar att göra innan vi är nöjda.

Viktiga händelser 2022

Avtal tecknade med fler sjukvårdsregioner.

Forskningssamarbeten inom precisionsmedicin påbörjat.

Referensklinik inom området för perineala fusionsbiopsier.