Perituskliniken_topbanner.png

Perituskliniken

Om Perituskliniken AB

Perituskliniken i Lund har utvecklats till ett välrenommerat och uppskattat privat specialistsjukhus inom urologi sedan starten 2020. Med unik spetskompetens att diagnostisera och behandla urologiska symptom och sjukdomar och teknik i framkant är Perituskliniken den ledande privata aktören och är därmed ett viktigt komplement till den svenska vården. På Perituskliniken finns landets mest erfarna specialister och kirurger och kan som den enda privata kliniken i Sverige erbjuda PET-CT för utredning av avancerad prostatacancer. Operationer kan även genomföras med robotassisterad kirurgi. Sedan starten bevisar kliniken årligen sin excellens. Nöjdhetsindex ökar från såväl patienter som från försäkringsbolag och patienttillväxten utvecklas årligen. 

  • Huvudkontor

    : Lund

  • Ordförande

    : Orvar Magnusson

www.perituskliniken.se

Viktiga händelser 2023

Vinner vårdavtal inom urologi med Region Skåne.

Ökad nöjdhet från såväl patienter som försäkringsbolag.

Breddat verksamhet med kirurgi av implantat för att avlasta vårdköer.

”Jag är mycket glad att vi äntligen tilldelats ett avtal och blir partners till Region Skåne under 2024. Det innebär att vi kan bidra och erbjuda patienter möjlighet till utredning, behandling och operation med god tillgänglighet och hög kvalitet."

Åsa Dahm

VD, Perituskliniken

46 MSEK

Omsättning

38

Anställda

33%****

Innehav

****

Bolag som ägs av Mellby Gård AB´s moderbolag Mellby Gård Intressenter AB