ArosKapital_topbanner.png

Aros Kapital

Om Aros Kapital AB

Aros Kapital har etablerat sig som en finansiell partner för små och medelstora företag i Norden och Storbritannien. Innovativa finansieringslösningar i kombination med raka besked och snabb service lägger grunden för bättre affärer och högre tillväxt.

 • Huvudkontor

  : Göteborg

 • Omsättning

  : 650 MSEK

 • Anställda

  : 96

 • Ordförande

  : Pål Ryfors

www.aroskapital.se

Erik Berfenhag

VD, Aros Kapital

Aros Kapital om 2022
Aros Kapital investerar för sund och hållbar tillväxt
Efter flera års fokus på tillväxt genomförde Aros Kapital under 2022 en strategisk översyn av verksamheten. Omfattande rekryteringar och ett nytt strukturellt grepp har lagt en stabil grund för att bättre kunna möta kunder på en marknad med helt nya makroekonomiska förutsättningar.

Under flera år drevs Aros Kapital av starka tillväxtambitioner, med en uttalad inriktning på nyförsäljning och geografisk expansion. Den snabba tillväxten i kombination med en större osäkerhet i marknaden under året tydliggjorde behov av en intern konsolidering, samtidigt som det var viktigt att bevara bolagets starka entreprenörsanda. Drivande i konsolideringsarbetet var Erik Berfenhag. Han kom in i bolaget som kreditchef i september 2021 och utsågs i augusti 2022 till VD.

- Jag trivs i miljöer där det finns mycket att göra. Aros Kapital har i många år drivits mycket entreprenöriellt och nu fanns det ett behov att utvärdera verksamheten. Vi behövde vända på varje sten för att bevara vår identitet och samtidigt effektivisera för att på sikt kunna skala upp verksamheten.

Nya rutiner och processer resulterade i tydligare intern styrning, från styrelserummet till varje enskild medarbetare. Omfattande rekryteringar och investeringar skapar förutsättningar för att bolaget framgångsrikt ska kunna leverera en sund och hållbar tillväxt. Omsättningen för 2022 uppgick till cirka 650 MSEK.

- Förstärkningen med närmare 40 nya medarbetare och en mycket låg personalomsättning innebär att vi nu har en organisation som är redo för nästa steg i Aros Kapitals förändringsresa.

BEHOV AV ALTERNATIV TILL STORBANKER
Den strategiska översynen har även inkluderat en utvärdering av Aros Kapitals erbjudande. Tidigare har man nästan uteslutande erbjudit finansieringslösningar till små och medelstora kunder. Bland annat har man erbjudit factoring-lösningar och projektfinansiering av fastighetsinvesteringar genom lån. När marknaden blivit mer osäker och riskaptiten minskat krävs ett mer diversifierat erbjudande för att kunna vara ett konkurrenskraftigt alternativ till storbankerna. Aros Kapital har en allt viktigare funktion att fylla. Vi tittar på de individuella behoven för varje kund inför en prövning. Och genom att vara personliga, flexibla och tillgängliga kan vi vara den självklara finansieringspartnern för många små och medelstora företag.

Viktiga händelser 2022

Erik Berfenhag utses till ny VD.

Utsett ny styrelseordförande.

Rekrytering av 30 medarbetare.