ArosKapital_topbanner.png

Aros Kapital

Om Aros Kapital AB

Aros Kapital är sedan 2014 specialiserade på finansieringslösningar, framför allt till små- och medelstora företag i Norra Europa, med kontor i Göteborg, Stockholm, Örebro, Oslo och London. Idag vilar Aros Kapitals verksamhet främst på företagslån och fastighetsfinansiering. Bolaget erbjuder små- och medelstora företag olika typer av lån, för att expandera, investera, ställa om eller för att lösa tillfälliga svårigheter. Småföretagare erbjuds fördelaktiga lån med EU-stöd vilka har lägre krav på personlig borgen och en mer förmånlig ränta. Lånen är många gånger en förutsättning för att kunna driva verksamheten vidare. Företagserbjudandet omfattar även factoring, fastighetskrediter och leasing.

  • Huvudkontor

    : Göteborg

  • Ordförande

    : Pål Ryfors

www.aroskapital.se

Viktiga händelser 2023

Renodlat erbjudandet med företagsrespektive fastighetsfinansiering.

Pål Ryfors utses till ny styrelseordförande.

Mellby Gård ökar sitt ägande till närmare 50 procent.

”Vi ser enorm tillväxtpotential då vi är små i jämförelse med storbankerna. Vi har en viktig roll att spela för företagandet och samhället. Behovet av olika typer av finansiering, från andra än storbankerna, kommer att öka för att garantera fortsatt tillväxt och utveckling.”

Erik Berfenhag

VD, Aros Kapital

763 MSEK

Omsättning

108

Anställda

48%**

Innehav

**

Andelen av Aros Kapital uppgår till 47,49% och röster till 48,43%