Feralco_topbanner.png

Feralco

Om Feralco

Att ha rent dricksvatten är så självklart att vi knappt tänker på det. I Europa har de flesta länder rent vatten i kranarna. Reningsverk i hela världen är beroende av kemikalier för reningsprocessen. Feralco är ett av de företag som tillverkar produkter som möjliggör framtagningen av rent vatten.

 • Huvudkontor

  : Helsingborg

 • Omsättning

  : 2 042 MSEK

 • Anställda

  : 262

 • Ordförande

  : Mikael Helmerson

www.feralco.com

Stephen Childs & Ludovic Huitorel

VD:ar, Feralco

Feralco om 2022
Fortsatt tillväxt trots motvind på marknaden
Nästan överallt där det finns behov av att behandla vatten är Feralco involverade. Som en av de ledande europeiska tillverkarna producerar och tillhandahåller de högpresterande vattenrenings- och processkemikalier, vilket säkerställer att miljontals människor har tillgång till rent dricksvatten.

Inför 2022 hade Feralco höga förväntningar; pandemin började komma under kontroll och ekonomin återhämtade sig. Verkligheten blev annorlunda, beskriver Feralcos VD:ar Ludovic Huitorel och Stephen Childs. Rysslands krig i Ukraina har fortfarande världsomspännande effekter och Feralco har inte undgått dessa.

MÅNGA MARKNADSUTMANINGAR ATT ÖVERVINNA
Årets främsta utmaning har varit att försöka övervinna alla marknadshinder - problem i leveranskedjan, energikris och råvarubrist. Året har, enkelt uttryckt, inneburit enorma kostnadsökningar.

- I vissa avseenden har 2022 varit ett mer utmanande år än åren med pandemin. Å ena sidan kommer våra råvaror från industrier som är energiintensiva och därför hårt påverkade av energikrisen. Däremot har vi historiskt haft många fastprisavtal med vattenbolag och kommuner. I år såg vi våra inköpspriser öka snabbt – ibland femfaldigt för vissa råvaror. Vi arbetar för närvarande med alla kunder för att skapa mer flexibilitet i våra befintliga kontrakt, för att göra oss alla mindre sårbara för stora förändringar i marknaden, säger Stephen Childs.

Feralco har också haft ett stort fokus på att säkerställa en stabil försörjning av väsentliga vattenreningskemikalier till sina kunder. Tack vare företagets ansträngningar har ingen kund eller något vattenreningsverk drabbats nämnvärt av försörjningsbristen.

- Feralcos står för stabilitet och motståndskraft. Vanligtvis är vi inte så påverkade i en ekonomisk kris, på grund av vår verksamhets natur – livsnödvändig vattenrening. Oavsett externa händelser kommer människor fortfarande att behöva ha tillgång till rent dricksvatten och få sitt avloppsvatten renat. Men i år har det varit en utmaning att säkra en stabil försörjning och jag är tacksam för det hårda arbete som gjorts i hela vår organisation för att säkerställa leveransen av dessa väsentliga produkter, säger Ludovic Huitorel.

ARBETAT MED HÅLLBARHET I 20 ÅR
Feralco har utvecklats under de senaste åren till att bli än mer miljövänligt och cirkulärt. Nu har företaget en mycket låg klimatpåverkan. Den huvudsakliga råvaran i deras produkter kommer antingen från icke-fossila källor eller är biprodukter från andra industrier. På senare tid har Feralco också tittat ytterligare på system för att återanvända de kemikalier de själva marknadsför, med stor framgång. Dessutom, när man tittar på nya investeringar, är hållbarhet och cirkularitet i fokus.

- Vi är ett industriföretag som jobbar med kemikalier, vilket ofta kan uppfattas som negativt. Men jag vill poängtera att vi levererar hållbara produkter med minimal påverkan på miljön. Hållbarhet är något vi har jobbat hårt med i mer än 20 år. Vi är stolta över vår höga cirkularitet och det låga koldioxidavtrycket för våra produkter, men vi strävar alltid efter att förbättra vår prestanda inom dessa områden, säger Ludovic Huitorel.

EXPANSION FÖR ATT FRAMTIDSSÄKRA VERKSAMHETEN
Trots årets många utmaningar har företaget överlag klarat sig bättre än föregående år. Med två nya förvärv under 2021 har Feralco tagit strategiska steg i att utöka sin marknad och produktportfölj samtidigt som de integrerar flera delar av sin värdekedja in sin egen. verksamhet.

- Vi förvärvade två nya bolag halvvägs genom förra året och en stor utmaning i år har varit att integrera dem i Feralco Group. Med facit i hand har integrationen gått väldigt bra och båda företagen har bidragit positivt till årets resultat, säger Stephen Childs.

Under 2023 kommer Feralcos fokus ligga på att fortsätta göra mer av samma sak – utöka sin verksamhet inom vattenreningsområdet. För att hjälpa till med frågan om råvarubrist har Feralco gjort några stora investeringar som ska lanseras 2023. Investeringar som kommer att öka Feralcos produktionskapacitet och stödja fortsatt tillväxt.

- Jag är stolt över vad hela bolaget presterat i denna svåra tid. Vi har fortsatt att arbeta hårt, att växa, att integrera våra nya förvärv och till och med gjort nya investeringar samtidigt som vi har anpassat oss till en helt ny marknadssituation och en utmanande värld. Det har verkligen varit ett intressant och utvecklande år för Feralco Group, säger Ludovic Huitorel.

 

Viktiga händelser 2022

2022 levererade ett bättre ekonomiskt resultat än 2021.

Stora ansträngningar för att hantera marknadsutmaningar – inflation, energikris och råvarubrist.

Två nya investeringar gjorda genom FMG Circular Invest.