Feralco_topbanner.png

Feralco

Om Feralco

Sedan 2000 tillhandahåller Feralco högpresterande vattenrenings- och processkemikalier, som möjliggör och säkerställer tillgång till rent dricks- och avloppsvatten. Idag är Feralco en av de ledande leverantörerna på marknaden, med reningsverk över hela Europa. Cirka 130 miljoner människor är beroende av deras produkter för tillgång till rent dricksvatten. Med hjälp av kunniga medarbetare med lång erfarenhet av produkter, system och applikationer är målet att till rätt pris, i rätt tid med rätt kvalitet producera, marknadsföra och leverera både traditionella och innovativa produkter och tjänster till sina kunder. Feralcos mål är att förbli den mest tillförlitliga leverantören inom vattenreningskemikalier i Europa.

  • Huvudkontor

    : Helsingborg

  • Ordförande

    : Mikael Helmerson

www.feralco.com

Viktiga händelser 2023

Nya EU-lagar och -direktiv för vattenrening och effektivisering.

Anpassning till det förändrade geopolitiska läget.

Förändring i utbudet av råvaror från överflöd till brist.

”Ingen vet hur världen ser ut om några år och vi måste utvecklas med den. Det vi gör är att öka våra tillgångar och valmöjligheter, som till exempel utbudet av råvaror, produktionskapacitet och samarbetet mellan länder inom bolaget.”

Stephen Childs & Ludovic Huitorel

VD:ar, Feralco

2 608 MSEK

Omsättning

284

Anställda

90%*

Innehav

*

i bolag med 90% är Mellby Gårds ägarandel >90%