StudentConsulting_topbanner.png

Student Consulting

Om Student Consulting Group AB

Den svenska arbetsmarknaden är i snabb förändring. Den så kallade gig-ekonomin innebär att allt fler väljer att arbeta som konsult i stället för att vara anställd. Arbetsförmedlingens roll håller på att ändras. Rekrytering sker i ökande utsträckning digitalt och StudentConsulting spelar en central roll i denna omvandling.

 • Huvudkontor

  : Luleå

 • Omsättning 2022

  : 1 386 MSEK

 • Anställda

  : 2528

 • Ordförande

  : Bengt Wallentin

www.studentconsulting.se

Tobias Lindfors

VD, Student Consulting

Student Consulting om 2022
Tillväxt på en halv miljard senaste två åren och branschens nöjdaste kunder
StudentConsulting har de senaste två åren vuxit organiskt med en halv miljard kronor. Det innebär en tillväxt på 51 procent, samtidigt som lönsamheten dubblerats. Arbetet under året har bidragit till att 20 185 jobb blivit tillsatta till branschens nöjdaste kunder – för åttonde året i rad!

För StudentConsulting var 2022 ännu ett i raden av framgångsrika år. Detta är ingen tillfällighet, säger VD Tobias Lindfors.

- Vi jobbar väldigt mycket med att säkerställa branschens nöjdaste kunder och därför är det så kul att vi har fått den utmärkelsen åter igen. Mycket handlar om att vi är ledande på flexibel bemanning. Samtidigt är vi en talangkanal som slussar ut framtidens medarbetare till våra kunder genom att de hyr in och sedan övertar våra konsulter, eller genom rekryteringar. Jag är otroligt stolt över vad vi åstadkommit de senaste två åren. Det är egentligen nu vi kunnat skörda fullt ut på det ledande och heltäckande bemannings-, vikarieoch rekryteringssystemet SC Jobbot som vi utvecklat i över 20 år.

StudentConsulting arbetar med långsiktiga strategiska mål samt konstant utveckling av sina digitala system och dess funktioner. Systemen ska möjliggöra automatiserade och förenklade bemanning-, vikarie- och rekryteringsprocesser för att kundernas behov ska tillgodoses på ett effektivt sätt.

Det långsiktiga utvecklandet har genererat fina resultat under många år där StudentConsulting blivit Gasellvinnare fyra gånger. Man är det bolag i Sverige som vunnit Gasellpriset flest gånger. Bolaget har blivit utsett till Sveriges snabbast växande företag tre gånger och blivit tvåa två gånger. 2017 tilldelades Tobias Lindfors Kungliga Näringslivsmedaljen för framstående entreprenörskap och 2019 Mästargasell av Dagens Industri. Denna personliga framgång har nu följts upp med en stor lönsamhet och tillväxt för StudentConsulting de senaste två åren.

LEDANDE DIGITALA LÖSNINGAR
StudentConsulting stod redo med ett utvecklat digitalt system när det efterfrågades som mest och vågade samtidigt satsa när många av konkurrenterna gjorde tvärtom. Systemet heter SC Jobbot och är StudentConsulting digitala bemanning-, vikarie- och rekryteringssystem.

- Min tes var att framtidens medarbetare kommer att vilja arbeta mer digitalt och gå på digitala arbetsintervjuer. StudentConsulting var till exempel först med Video-CV. Vi har haft det tänket långt innan pandemin. Det är därför vi har kunnat utvecklat ett heltäckande och ledande system med SC Jobbot. Vi kunde erbjuda hela rekryteringsprocessen inklusive Video-CV under pandemin vilket har haft stor betydelse. Systemet är i ständig utveckling och automatiserar matchningen mellan kund och arbetssökande. En utveckling som ska frigöra tid för vår personal att arbeta närmare våra kunder, hjälpa dem att prognostisera bemanningsbehov och skapa ytterligare värde.

SC Jobbot och annan automation kommer inte att ersätta medarbetarnas rekryteringsarbete, men med tanke på mängden data som finns i systemen är de ett bra hjälpmedel, exempelvis när ledtiderna är korta.

- I vårt system hanteras över 17 000 kundbeställare, 30 000 – 40 000 jobbansökningar per månad och över 450 000 kandidater. Senaste året tillsattes 20 185 jobb på 206 uppdragsorter i Sverige, Norge och Danmark.

MISSION FÖR FRAMTIDEN
StudentConsulting vill mer än att uppnå rekordsiffror. Bolaget har en tydlig mission att varje dag tillsätta fler människor i jobb till branschens nöjdaste kunder. StudentConsulting är med och förnyar och förbättrar arbetsmarknaden. I en turbulent omvärld med krig, inflation och lågkonjunktur kan det bli tufft på arbetsmarknaden. Det är då StudentConsultings arbete och mission blir extra viktigt. Man är engagerad i alla frågor som leder till en minskad arbetslöshet och arbetar aktivt för att hitta fungerande modeller.

- Vi som ägare har en långsiktig plan och det märktes redan under pandemin. När andra konkurrenter gjorde nedskärningar fortsatte vi att investera. För att inte bli negativt påverkade av omvärldsfaktorer har vi alltid sagt att vi ska ha den mest effektiva tjänsteorganisationen och systemet med högst flexibilitet, så att vi kan erbjuda den mest prisvärda bemanning-, vikarie- och rekryteringstjänsten till våra kunder. Vi jobbar alltid för att ha rätt person på rätt plats i rätt tid till rätt kostnad.

Viktiga händelser 2022

Tillväxt på omsättningen med 51 procent och mer än dubblerat resultat – framgång baserat på långsiktigt och hårt arbete.

Branschens nöjdaste kunder för åttonde året i rad.

Investering i ytterligare förbättringar av IT-system.