Travet_topbanner1.png

Mellby Gård Travverksamhet

Om Mellby Gård Travverksamhet

Mellby Gård Jordbruk ligger strax söder om Hässleholm, Skåne. Gården bedriver ett modernt storskaligt lantbruk med huvudinriktning på gris- och nötdjursproduktion, skogsverksamhet och hästuppfödning. Gårdens areal är drygt 8 000 hektar fördelat på cirka 86 procent skog samt 14 procent åker och betesmark. Markerna är viltrika och erbjuder jakt på älg, hjort, vildsvin och rådjur. 

 

Mellby Gård Jordbruk är ett systerbolag till Mellby Gård .

Jan-Olov Alfredsson

Travansvarig

Mellby Gård Travverksamhet om 2022
Ambitionen att satsa mer på kvalitet än kvantitet
Mellby Gård har drivit en betydande travverksamhet sedan Rune Andersson förvärvade gården 1986. Den egna uppfödningen är fortsatt omfattande, medan den framgångsrika träningen av travhästarna sker utanför gården sedan 2014.

Rune Andersson ägde travhästar redan när familjen bodde i Luleå på 1970-talet, och har alltså sysslat med trav i cirka 50 år.

-Jag har alltid tyckt att trav är en fantastisk sport. Jag följer det noga och det händer alltid något oväntat. Det är inte alltid den bäste som vinner. Favoriten kan bli instängd och det är lätt att det blir galopp. Det är spännande!

-Efter att vi köpte Mellby Gård har vår travverksamhet successivt utökats. Relativt omgående byggde vi en egen travbana på gården för att själva träna våra hästar. Det gjorde vi i många år, men blev tvungna att sluta när antalet vilda djur ökade. När hjortar och vildsvin dök upp längs banan blev unghästarna mycket stressade. Det blev både svårt och farligt att bedriva träning och 2014 avvecklade vi den verksamheten.

SATSAR PÅ KVALITET
Ansvarig för travverksamheten och Mellby Gårds travtränare är Jan-Olov Alfredsson. Så här beskriver han dagens verksamhet och planerna för dess framtid.

-För närvarande har vi cirka 90 hästar, och ambitionen är att satsa ännu mer på kvalitet än kvantitet. Vår verksamhet skiljer sig lite från andra. Vi föder upp hästarna, men säljer inte dem på auktion, utan lämnar bort dem för träning hos andra och använder dem i stor utsträckning i egen ägo.

-Om hästarna inte håller måttet utifrån våra kriterier brukar vi leasa ut hästar till personer som inte har råd att köpa en egen häst. För oss är det viktigaste att vi hittar ett bra hem åt hästarna. Vi ser i första hand till djuren och att de får det bra.

Idag finns det cirka 20 fölston på gården, och när fölen är ungefär ett år skickas de till professionella tränare. De stallar som finns på gården används idag för avel, konvalescens och rehabilitering. Det händer alltid skador och då ska hästarna vara borta från träning och tävling, oftast under en ganska lång tid.

STORSTJÄRNOR I STALLET
Rune Andersson säger att travverksamhet i Sverige sällan går med ekonomisk vinst. Mellby Gård har ett antal hästar i USA och där är möjligheterna till ekonomisk uppsida betydligt större eftersom prissummorna är högre.

-Jag räknade på den svenska travbranschen för några år sedan och kom fram till att kostnaden var cirka tre miljarder och cirka en miljard var prissummor. Det innebär att 2/3 av omsättningen var förluster.

-Om vi får fram en stjärna vart femte år är vi nöjda, vilket väl också är vad vi har lyckats med. En av de största är Mellby Free, som vann det mesta som sto, bland annat Stochampionatet för några år sedan. Hon sprang in över tio miljoner kronor på några år, så hon var en riktig superstjärna. Nu är hon i avel och går här på gården. En annan tidigare stjärna var Mellby Viking som vann 19 lopp på 39 starter, tjänade 3,5 miljoner och satte 2014 världsrekord över 3 160 meter.