MGÅ_topbanners_2024_7.png

Om Mellby Gård

Om Mellby Gård
Mellby Gård i korthet

Mellby Gård är en familjeägd, långsiktig investerare som månar om att bevara entreprenörsandan i portföljbolagen. En grundläggande del av affärsmodellen är strävan efter att vara den störste ägaren i respektive bolag. Genom att vara det får vi rätt möjligheter att sätta den strategiska agendan och ta helhetsansvar för bolagets utveckling.

GRUNDADES 1986
Mellby Gård grundades 1986 när Rune Andersson köpte gården Mellby Gård i Sösdala. Inledningsvis bedrevs endast jordbruksverksamhet i bolaget och expansionen skedde under några år inom Andersson & Bennet. 1995 förvärvades 50 procent av Älvsbyhus och 100 procent av Söderberg & Haak, två bolag som fortfarande finns i koncernen.

FRÅN LOVANDE TILL LEDANDE
De tre hörnpelarna i vår affärsmodell, Mellbymodellen, är långsiktighet, aktiv ägarstyrning och delägarskap. Vårt mål är att ta våra bolag från lovande till ledande. För oss är det grundläggande att successivt utveckla våra innehavs hela potential. Det gör vi genom att vara aktiva ägare, ha en nära dialog med bolagens ledningar och genom delägarskap skapa möjlighet för dem att ta del av det värde de skapar.

INNEHAV I FLERA VERTIKALER SPRIDER RISKERNA
Mellby Gård finns idag i fyra olika vertikaler: industri, konsumentvaror, jordbruk och tjänster. Ur en övergripande portföljsyn är det viktigt med en balans mellan dessa för att sprida riskerna.