MellbyGård_2023_1.jpg

Antap Capital

Om Antap Capital

Antap Capital är ett privatägt investmentbolag som startades i januari 2019 av Rune Andersson och Mellby Gård tillsammans med Gustaf Tapper. Portföljen består både av svenska och utländska aktier. Bolaget investerar i första hand i marknadsnoterade aktier men gör undantagsvis även investeringar i onoterade bolag. Investeringsstrategin har flera grunder men omfamnar särskilt välskötta tillverkningsföretag med höga marknadsandelar och produkter som är kritiska i kundernas processer eller produkter.

  • Huvudkontor

    : Stockholm

  • Anställda

    : 1

  • Ordförande

    : Rune Andersson

Gustaf Tapper

VD, Antap Capital

Antap Capital
Antap Capital investerar för långsiktighet och stabilitet
Tillsammans med Rune Andersson och Mellby Gård startade Gustaf Tapper upp portföljen som skulle komma att bli investmentbolaget Antap Capital i januari 2019.

Det var stabiliteten i ett familjeföretag och den långsiktighet Mellby Gård värdesätter som tilltalade Gustaf.  

- Om man ska förvalta en aktieportfölj är långsiktighet en av de viktigaste faktorerna. Då kändes det bra att ha en så långsiktig huvudägare i ryggen. Dessutom var jag övertygad om att det här skulle bli både roligt och utmanande!

Antap Capitals portfölj i dag har en stor bredd med aktier i svenska industriföretag som Trelleborg och VBG, handelsbolag som Christian Berner och Bufab samt elnätsföretaget Dala Energi. Man äger också aktier i flera utländska bolag. Antap Capital söker främst lönsamma bolag som verkar på en marknad med få konkurrenter, har förmåga att skydda sina affärer från ny konkurrens och har en strategi för att ta ut rätt pris för sina produkter, det vill säga optimerar prissättningen.

- Aktieportföljen består i huvudsak av tre grupper: värdeaktier i mogna branscher som elnät och banker, industriföretag med stark historik och ledande position. Den tredje gruppen är höglönsamma småbolag med högre organisk tillväxt inom exempelvis medicinteknik.

 Under 2023 utökade Antap Capital förvaltningen med en ny portfölj - helt inriktad på stora bolag på Stockholmsbörsen, där de största innehaven i dagsläget är Handelsbanken, SEB, Trelleborg och Alleima.

I början av 2024 firar Antap Capital 5 år. Läs mer om bolaget och höjdpunkter från verksamhetens här

Viktiga händelser 2023

Kriget i Ukraina och dess kvarliggande effekter på inflation, penningpolitik och aktiemarknaden, samt de geopolitiska spänningarna mellan Kina och USA, respektive Ryssland och USA.

Dala Energi översyn av strukturen och lönsamheten – Antap Capital är största privata ägaren i elnätsbolaget.

Centralbankernas fortsatta åtstramning av penningpolitiken i början av året som under sen höst förbyttes i en avvaktande hållning och besked att räntetoppen var nådd. Marknadens svarade med att prisa in en rad räntesänkningar 2024.