Alsvbyhus_topbanner.png

Älvsbyhus

Om Älvsbyhus AB

I över 75 år har det familjeägda bolaget Älvsbyhus byggt hus runt om i Sverige. Numera är bolaget även en nordisk koncern med verksamhet i både Sverige, Norge och Finland.

 • Huvudkontor

  : Älvsbyn

 • Omsättning

  : 1 400 MSEK

 • Anställda

  : 296

 • Ordförande

  : Erik Andersson

www.alvsbyhus.se

Kent Johansson

VD, Älvsbyhus

Älvsbyhus om 2022
Fullbokade fabriker - men utmanande tider väntar
Egen härd är guld värd. Älvsbyhus erbjuder ett prisvärt alternativ för den som drömmer om ett eget hus. Efter ett par rekordår då pandemin gjorde att många ville lämna staden för ett mindre tättbebyggt liv har dock förutsättningarna vänts. Stigande räntor och prisinflation blev en mindre trivsam kombination under fjolårets andra hälft.

Älvsbyhus drivs i tredje generationen av nuvarande VD Kent Johansson, efter pappa Donald Johansson och farfar, grundaren Göran Johansson. Företaget bygger prefabricerade småhus och levererar dem nyckelfärdiga på köparens tomt. Tillverkningen i Älvsbyn har trimmats in i decennier där allt från produktion av köksinredning, ett eget sågverk och järnvägsspår för godsvagnar skapar en kostnadseffektivitet som är svårslagen. Detta är inte en hemlighet utan ett välkänt och svårslaget faktum bakom Älvsbyhus mångåriga framgångar.

- Det här är förklaringen till att vi kan ha branschens högsta lönsamhet år efter år samtidigt som vi håller lägre priser än konkurrenterna. Vi har kontroll över hela produktionskedjan och vi hittar ständigt nya sätt att jobba smartare och effektivare. Med egen produktion av varje del har vi dessutom kontroll över kvaliteteten.

STÖRST PÅ MARKNADEN – FÖR 23:E ÅRET I RAD
Pandemin innebar en aldrig tidigare skådad efterfrågan på villor. Sedan sommaren 2020 har det varit full i fart företagets tre husfabriker i Älvsbyn, Bjärnum och Kauhajoki i Finland. Älvsbyhus har försäljning i Sverige, Norge och Finland. Den svenska marknaden är klart störst med cirka 500 sålda hus under 2022. Det ger Älvsbyhus en marknadsandel på drygt 11 procent vilket gör företaget till branschetta – en position som innehafts i 23 år i följd. I Norge såldes närmare 200 hus under året, med en högre lönsamhet än i Sverige. Prisläget i Norge är högre än i Sverige, dels på grund av andra byggnormer, dels på grund av den förhållandevis starkare norska köpkraften. I Finland såldes drygt 100 hus. De finska husköparna har hittat tillbaka till Älvsbyhus efter ett par tunnare år. Efterfrågan under pandemin innebar att orderboken fulltecknades nästan två år framåt med allt längre leveranstider som följd. Under 2022 levererades cirka 730 hus och fabrikerna är bokade att köra med samma kapacitet under hela 2023, under förutsättning att orderingången tar fart före sommaren.

MINSKAD EFTERFRÅGAN ATT FÖRVÄNTA
Kombinationen av högre räntor och inflation minskar dock efterfrågan på bostäder. Inflationen påverkar dessutom priserna på Älvsbyhus insatsvaror vilket tvingar fram prishöjningar. - Vi har fasta prislistor vilket gör att kunden vet vad huset kommer att kosta, och att det inte stiger i pris i väntan på leverans. Vi är stolta över det. Men när våra inköpspriser stiger medan vi håller oförändrat pris mot kund så tär det på lönsamheten. Vi har uppdaterat våra prislistor oftare. Nu justerar vi dem ungefär var fjärde månad jämfört med tidigare var sjätte månad. Priset på ett färdigt hus har gått upp med cirka 20 procent sedan 2021. Men det är 20 procent på en lägre summa än hos konkurrenterna, så i kronor är våra prishöjningar mindre. Kent Johansson är dock måttligt oroad. Han pekar på att räntorna bedöms toppa under 2023 och sedan stabiliseras. Dessutom har de högre energipriserna inneburit ett incitament att spara energi, och ett nytt Älvsbyhus är extremt energisnålt efter stora investeringar i energieffektiva väggar.

- Det återstår att se hur nyförsäljningen går under 2023. Men jag är optimist. Det kommer att finnas ett uppdämt behov. Jag tror försäljningen vänder upp under året. Det handlar också om att trimma utbudet med nya husmodeller. Under året introducerades ett nytt enplanshus om 129 kvadratmeter som med sina rymliga rum efterfrågats bland annat för möjligheten till hemmakontor.

BYGGLOVSREGLER EN UTMANING
En utmaning för en tillverkare av standardiserade hus är bygglovsreglerna, som kan tolkas olika i olika kommuner. Ett exempel är ett fall I Nässjö där kommunen inte beviljade ett Älvsbyhus bygglov på grund av att el-centralen satt för högt. Kommunen ansåg att funktionshindrade personer inte skulle nå den, trots att elcentralen var placerad i enlighet med de nationella bygglovsreglerna. Älvsbyhus har dock vunnit fallet i samtliga instanser efter att kommunen överklagat, vilket förhoppningsvis kan bli prejudicerande.

- Jag önskar att kommunerna kunde hålla sig till de nationella bygglovsreglerna, som vi utgår från när vi ritar våra hus. Det skulle spara både oss, kommunerna och inte minst kunderna både tid och pengar.

Viktiga händelser 2022

Ökad produktionstakt under första kvartalet 2022 till 20 hus per vecka.

Extrema prishöjningar från leverantörer.

Varsel började synas i branschen i slutet av året.