Roxtec_topbanner.png

Roxtec

Om Roxtec AB

På 30 år har garageuppfinningen från Karlskrona, Multidiameter™, etablerat Roxtec som en global ledare inom tätningslösningar för kabel- och rörgenomföringar. De modulbaserade och skalbara lösningarna, som används i många branscher och olika miljöer, finns på 80 marknader genom dotterbolag och distributörer. För många kunder är Roxtecs lösningar helt avgörande i arbetet med att garantera säkerhet, drift och för att skydda liv och tillgångar.

 • Huvudkontor

  : Karlskrona

 • Omsättning 2022

  : 2 400 MSEK

 • Anställda

  : 860

 • Ordförande

  : Hans Stråberg

www.roxtec.com

Magnus Holmberg

VD Roxtec

Roxtec om 2022
Ännu ett rekordår - trots en orolig omvärld
Trots att 2022 blev ännu ett år präglat av osäkerhet och instabilitet går Roxtecs tillväxtkurva fortsatt uppåt. Försäljningen raderade med råge tidigare rekord samtidigt som bolaget avvecklade sin ryska verksamhet. Trots fortsatta utmaningar med materialbrist och prishöjningar är målet om 3 miljarder i försäljning 2025 inom räckhåll.

Roxtec tillverkar skalbara tätningsmoduler för kabel- och rörgenomföringar för miljöer med mycket höga och multipla prestationskrav, på land, till havs och under jord. Bolagets tätningar återfinns därmed i de mest olika branscher och sammanhang där de fyller vitt skilda funktioner – i allt från italienska superyachter till vindkraftverk, på riggar och plattformar, i tung industri och forskningsanläggningar. Tätningarna är också väsentliga i en rad olika typer av samhällskritisk IT och infrastruktur. Idag har Roxtec försäljning på 80 marknader genom både dotterbolag och distributörer. Bolagets VD, Magnus Holmberg berättar:

- Vi har en mycket stark organisk tillväxt på närmare 9 procent under 2022 och hoppas landa över 2,4 miljarder kronor i försäljning. Valutautvecklingen och inflationen har varit gynnsamma för försäljningsutvecklingen, och vi har kunnat försvara lönsamheten trots kostnadsökningar. Komponentbristen har varit en utmaning under året, men vår inköpsavdelning har gjort ett fantastiskt jobb och vi har därför lyckats hålla ihop produktionen.

Som en konsekvens av Rysslands invasion av Ukraina beslutade Roxtecs styrelse tidigt att stänga ner verksamheten i Ryssland. Avvecklingen skedde gradvis för att värna medarbetarna och säkerställa att alla steg i den legala nedläggningsprocessen skett enligt regelboken.

- Jag tycker att vi hanterat situationen på ett ansvarsfullt sätt. Vi har ansträngt oss och försökt skydda våra medarbetare på plats. Beslutet var helt rätt. Idag är dessutom våra produkter under sanktion.

STÅR STARKT PÅ FLERA BEN
Roxtecs tre affärsområden är Marine & Offshore, Power & Process Industries samt Industry & Infrastructure. Ur ett geografiskt perspektiv visade den nordamerikanska marknaden på en kraftig efterfrågan inom Power & Process. I april 2023 inviger Roxtec sitt nya huvudkontor i Tulsa, Oklahoma. Detta som ett led i att skapa en starkare förankring och närvaro på andra sidan Atlanten, med fokus på fortsatt tillväxt. I Europa är utvecklingen mer splittrad. De södra delarna inledde starkt, men marknaden försvagades successivt. Utvecklingen i norra Europa var den motsatta, svag inledningsvis för att sedan öka successivt. Precis som bolaget prognostiserat utvecklades affärsområdet Industry & Infrastructure starkt, och Roxtec tog flera affärer i både Europa och USA för halvledarproducenter. Den asiatiska marknaden har fortsatt kännetecknats av tröghet som en direkt följd av Kinas återkommande nedstängningar, vilka slår hårt i hela regionen. Mest påverkat är Power & Process där investeringarna i offshore-vindkraft helt stannat av under 2022.

- Det är en styrka att Roxtec står på flera ben, både vad gäller affärssegment och regioner. Det är helt klart en förklaring till årets framgångar.

BRA SKJUTS I DEN DIGITALA AFFÄREN
Sedan ett par år satsar Roxtec på att öka försäljningen av egen mjukvara (SaaS) parallellt med de traditionella produkterna. I den digitala portföljen finns stora möjligheter för kunderna att själva ha full kontroll över sina kabelgenomföringar. Kort sagt, kunderna kan skräddarsy och dokumentera sina lösningar från designbordet till installation och löpande inspektion, samt själva hantera registrering, kvalitetskontroll och uppdateringar.

- Under året har vi sett att vår digitala affär börjat ta fart. Kunderna ser vilket mervärde vår mjukvara erbjuder. Denna typ av försäljning kräver andra kunskaper och för att utnyttja den digitala produktpotentialen behöver Roxtec också rekrytera fler säljare. Roxtec är även certifierat för inspektion av vattentäta kabelgenomföringar på fartyg och off-shoreanläggningar. Ny lagstiftning samt ett eftersatt behov av on-siteinspektioner som ett resultat av pandemin gör att Roxctec förväntar sig att serviceuppdragen kommer att växa på sikt.

VÄGEN TILL 3 MILJARDER
Förra året lanserade Roxtec ett nytt försäljningsmål om att nå 3 miljarder 2025. Vägen dit handlar om rekrytering av rätt kompetens och fortsatt satsning på produktutveckling, kundupplevelse och värdeskapande tjänster. Under 2022 startade 45 nya medarbetare, inte inkluderat ersättningsrekryteringar, sin anställning på Roxtec. Framåt är det fortsatt prioriterat att öka personalstyrkan, främst inom säljnära verksamhet och IT-medarbetare. Med 2022 år i backspegel är Magnus Holmberg fortsatt optimistisk inför framtiden.

- Det har kort sagt varit ett utmanande år men Roxtecs anställda har mycket att vara stolta över. Vi tror på ytterligare expansion. Roxtec har flera nya produkter och ett större digitalt erbjudande som vi ska rulla ut kommande år, och med det kommer både flera nyanställningar och tillväxt.

Viktiga händelser 2022

Försäljningsrekord igen.

Avvecklat verksamheten i Ryssland.

Rekordantal nyanställningar.