Roxtec_topbanner.png

Roxtec

Om Roxtec AB

På 30 år har den geniala innovationen från Karlskrona, MultidiameterTM, etablerat Roxtec som en global ledare inom tätningslösningar för kabel- och rörgenomföringar. De modulbaserade och skalbara lösningarna är framtagna för miljöer med höga och multipla prestandakrav, på land, till havs och under jord. För många kunder är Roxtecs lösningar helt avgörande i arbetet med att garantera drift och säkerhet för att skydda liv, tillgångar och miljö. Roxtec finns idag på drygt 80 marknader. Bolaget är organiserat i tre affärsområden; Marine & Offshore, Power & Process Industries samt Industry & Infrastructure. Detta för att möta kunder inom exempelvis energi, infrastruktur, tillverknings- och processindustri.

  • Huvudkontor

    : Karlskrona

  • Ordförande

    : Hans Stråberg

www.roxtec.com

Viktiga händelser 2023

Nytt rekordår, både ekonomiskt och för nyanställningar.

Fastställt koncernövergripande hållbarhetsmål.

Förvärvat ett vattenskärningsföretag i Ronneby. 

”Vi på Roxtec gillar att göra affärer och dagens spänningar sätter på olika sätt upp hinder för detta. Affärer bygger förtroende och ökar vår tolerans och ska inte vara ett bestraffningsmedel, med tullar och lokala skatter och tvång på lokal produktion. Det bryter mot hela frihandelstanken och kunden straffas med sämre produkter till högre pris”

Magnus Holmberg

VD Roxtec

3 063 MSEK

Omsättning

916

Anställda

90%*

Innehav

*

i bolag med 90% är Mellby Gårds ägarandel >90%