OpenAirGroup_banner.png

Open Air Group

Om Open Air Group

Spänningen, gemenskapen, närheten till naturen – jakt och friluftsliv skapar frihet och självständighet. Och med rätt utrustning blir upplevelsen desto större. Friluftskoncernen Open Air Group erbjuder genom nio olika dotterbolag det mesta som behövs i vildmarken, från underställ i ull till GPS-positionering av en jakthund.

 • Huvudkontor

  : Stockholm

 • Omsättning 2022

  : 911 MSEK

 • Årsanställda

  : 240

 • Ordförande

  : Rickard Kemfors

www.openairgroup.se

Camilo Sjödin

VD, Open Air Group

Open Air Group om 2022
För en bättre upplevelse i naturen
2022 har varit ett utmanande år för Open Air Group. Men genom investeringar, synergieffekter och kostnadseffektivisering har koncernen presterat fortsatt höga resultat i resan mot att förse fler med rätt utrustning för jakt och friluftsliv.

Open Air Group är en förvärvsdriven koncern som har som mål att växa genom att konsolidera marknaden för friluftsliv, jakt och hundar. Genom samarbete mellan dotterbolagen inom respektive division ska synergieffekter generera tillväxt. De tre divisionerna är Brands, Retail och Technology. Gruppens VD, Camilo Sjödin, blickar tillbaka på ett händelserikt år.

- Årets största händelse är förvärvet av Aclima, en affär som blev helt färdig i början av året. Aclima är ett norskt familjeföretag som tillverkar friluftskläder i hög kvalitet. Under tidigare år identifierades ett ökat intresse för deras produkter i de egna försäljningskanalerna och investeringen gjordes.

Under de senaste åren har marknaden rört sig rejält. Open Air Group har haft en stark tillväxt sedan starten 2016 och under corona- pandemin. Även i år kommer man att generera höga siffror.

LÅGKONJUNKTUR KAN MEDFÖRA UTMANINGAR
De senaste årets utmaningar för Open Air Group har varit att ställa om snabbt och se över de olika kostnaderna. Att hitta ytterligare synergieffekter mellan de olika bolagen är en viktig del av företagets strategi.

- Ingen förväntade sig dagens läge, allt pekade uppåt i början av året även om räntorna började stiga redan då. Sen började börsen gå ner, efter det kom kriget i Ukraina och slutligen inflationen på det. Men vi är glada över att vi lyckats hålla uppe vårt rörelseresultat även om vi inte når omsättningsmålet. Det är främst Retail och Brands- divisionerna som drabbats hårdast av just omsättningtapp. Men totalt sätt lyckas vi hålla uppe lönsamheten tack vare hårt arbete med att hålla kostnaderna nere, samtidigt som Aclima och Tech- divisionen har gått bra under året.

Tech-divisionen har lyckats formera sig under året och utvecklats framåt genom samarbete och synergier mellan de tre bolagen. Att förena företagsgruppen på detta sätt är en stor del av det strategiska arbetet framåt. Open Air Group tror att det kommer att bli tuffare framöver, men försäljning av frilufts- och outdoor-produkter har tidigare varit skonade i lågkonjunkturer. Trenden har snarare indikerat att allt fler börjar röra sig i naturen hemma i stället för att lägga pengarna på restaurangbesök och utlandsresor.

SATSAR PÅ YTTERLIGARE HÅLLBARHET
För Open Air Group är det viktigt att inte bara marknadsföra en produkt utan också vad kunden kan uppleva med den. Det är viktigt att förmedla vad upplevelser i naturen kan bidra till i form av välbefinnande. Med produkternas hjälp ska det bli lättare att komma Camilo Sjödin, VD ut i naturen, jaga och trivas. Open Air Groups mål är att utveckla de bästa produkterna och tjänsterna för att bli den ledande online- återförsäljaren inom jakt, hundar och friluftsliv. Ambitionen är att göra det med så liten miljöpåverkan som möjligt.

- Att arbeta med hållbarhet är en nödvändighet i våra verksamheter. Vi har ett ansvar och mål vi vill uppfylla. Vi arbetar efter fyra övergripande affärsmålområden: hållbart sortiment, hållbara leverantörskedjor, driva den egna verksamheten på ett ansvarsfull och hållbart sätt samt uppmuntra till hållbara utomhusaktiviteter.

Samtidigt arbetar Open Air Group med andra hållbarhetsinitiativ och har precis blivit antagna till Science Based Targets. För att bli en del av Science Based Targets krävs det att företaget sätter upp mål i linje med Parisavtalet. I grova drag ska detta bistå med drivkraft och stöd för att halvera företagets och dotterbolagens utsläpp till 2030. Samtidigt ska det också bidra till en ökad förståelse för var potentiella klimatrisker finns i värdekedjan.

- I dagsläget arbetar Open Air Group för att ta fram produkter som har en ökad livslängd och därmed lägre miljöpåverkan. Ett exempel är att dotterbolaget Alaskas nästa kollektion till stor del är producerad i återvunnen polyester istället för jungfrulig polyester, som har större klimatpåverkan.

Samtidigt bidrar Open Air Group till en norsk forskningsstudie där enzymer ska kunna bryta ner polyester i plagg som är av blandade material för att sen kunna återvinna ullen till nya plagg. En återvinningsmetod som ska öka möjligheten att arbetat cirkulärt med textilier.

FORTSATTA INVESTERINGAR

I framtiden blir det fortsatta investeringar inom e-handel. Inom både Retail och Brands- divisionerna är det högt prioriterat att fortsätta generera bättre erbjudanden till bolagets kunder och göra det enklare att handla av Open Air Group. Samtidigt ska företaget öka effektiviteten och utnyttja sina lokalytor på bättre sätt.

- Vårt mål med investeringarna är att vi ska kunna serva fler kunder samtidigt som befintliga kunder ska bli nöjdare och återvända till oss för alla sina outdoor-behov.

Viktiga händelser 2022

Affär med Aclima helt klar i februari 2022 - har presterat bra under årets gång.

Lyckade synergieffekter i Techdivisionen.

Ny lagerlokal har bidragit till effektivisering och förbättring av erbjudandet till kunder.