AcadeMedia_topbanner.png

AcadeMedia

Om AcadeMedia AB

Utbildning av hög kvalitet och förutsättning för alla att nå sin fulla potential - det är ledstjärnorna för AcadeMedia, norra Europas största utbildningsföretag. Storleken i sig skapar trygghet och möjlighet att vara en långsiktig utbildningsaktör som bidrar till samhällsbygget.

 • Huvudkontor

  : Stockholm

 • Omsättning 2022

  : 14 000 MSEK

 • Anställda

  : ca 20 000

 • Ordförande

  : Håkan Sörman

www.academedia.se

Marcus Strömberg

VD, AcadeMedia

AcadeMedia om 2022
Intresset för friskolor har aldrig varit större
30 år efter friskolereformen har intresset för friskolor aldrig varit större. Totalt 400 000 elever går i dag på en friskola. AcadeMedia arbetar för att elever och föräldrar ska känna trygghet i vardagen och lita på en hög undervisningskvalitet.

Efter en lång och svår pandemiperiod blev 2022 ett år då AcadeMedia kunde återgå till normala rutiner. Pandemin gjorde att en stor del av undervisningen framför allt bland äldre elever och vuxenstuderande genomfördes digitalt. De insikter som både lärare och elever fick då om olika undervisningsmetoder är viktiga framåt.

AcadeMedia har totalt mer än 700 enheter med nästan 200 000 förskolebarn, skolelever och vuxenstuderande. Antalet medarbetare är runt 18 900. Det är norra Europas ledande och enskilt största fristående utbildningsaktör med verksamhet i Sverige, Norge, Tyskland och Nederländerna. I Sverige finns förskolor, grund- och gymnasieskolor samt vuxenutbildningar. I de övriga länderna finns förskoleverksamhet i Tyskland sedan hösten 2022 även grund-, och gymnasieskola samt vuxenutbildning.

VÄXER I EUROPA GENOM FÖRVÄRV
I november 2022 meddelade koncernen ett förvärv av det tyska skolföretaget Fürstenwalder Aus- und Weiterbildungszentrum, FAWZ. Affären innebar ett genombrott utanför Sverige när det gäller utbildning över förskolenivå och adderade cirka 2 300 elever och vuxenstudenter samt 320 medarbetare till koncernen. VD och koncernchef Markus Strömberg berättar:

- Vi fortsätter vår internationella strategi. Som marknader är Sverige och Norge förhållandevis mogna medan det finns stora expansionsmöjligheter i länderna runt omkring. Det har varit några utmanande år med pandemin, men jag är stolt över att kunna säga att vi trots det har kunnat hålla en takt på 15 nystartade enheter per år.

Sverige är alltjämt det största verksamhetslandet och under 2022 var det som bekant val till Sveriges riksdag. I valdebatten höjdes röster för att begränsa friskolors verksamhet på olika sätt. Marcus Strömberg skiljer dock på den politiska debatten och vad som faktiskt händer i människors vardag.

- Efterfrågan på friskolor har aldrig varit högre än vad den är i dag och den är större än tillgången. Närmare en miljon föräldrar har en relation till en friskola genom att deras barn går där. Jag upplever att den politiska debatten är något annat än folkopinionen.

FÖRESPRÅKAR REFORMER FÖR VALFRIHET OCH KVALITET
Marcus Strömberg pekar på det unika med den svenska modellen - att alla kan gå på en friskola och inte bara de med gott om pengar. Samtidigt faller ett stort ansvar på friskolorna, och i synnerhet på AcadeMedia som är den största aktören, för att säkerställa att alla skolor är bra. Därför förespråkar AcadeMedia en rad reformer kring betygsystemet, skolpengen, skolvalet och de nationella kunskapsmätningarna. Syftet är att skapa ett skolsystem med valfrihet utan att enskilda skolor och elever halkar efter. Samtidigt ska elever med höga resultat blir uppmärksammade och få en undervisning som passar den individuella nivån.

Byggandet av gymnasieskolor i campus är en annan idé som lyfter och integrerar elever med olika bakgrund och olika intresse- och utbildningsområden. Campus Södermalm och Campus Vasastan i Stockholm är exempel som öppnades under 2022, där flera gymnasieskolor med olika inriktningar samlas på en plats. Totalt har de båda 4 200 elever.

- Campus Södermalm och Vasastan är tillsammans vår största satsning hittills, där vårt ekonomiska åtagande uppgår till 1,2 miljarder kronor. Vi tar gymnasieskolan till nästa nivå med de här initiativen.

VUXENUTBILDNING I SPELUTVECKLING
AcadeMedias vuxenutbildning hade en något svagare utveckling under 2022, dock jämfört med rekordnivåer då många sökte utbildning under pandemin. Efter pandemin har många vuxna gått tillbaka till jobb.

En framgångsrik satsning på eftergymnasial nivå är utbildningar för spelutveckling. Under året förvärvades Futuregames som rankas som en av världens främsta spelutbildningar. Sedan tidigare finns välrenommerade The Game Assembly i koncernen.

- Aldrig tidigare har AcadeMedia gjort så mycket för så många. Vi följer vår färdplan som går ut på tillväxt internationellt och att investera i kvalitet och pedagogik i en trygg miljö.

Viktiga händelser 2022

Förvärv av den tyska skolkoncernen FAWZ.

Instegsförvärv av förskolor i Nederländerna.

Regering har lagt förslag till skolreformer som förväntas ge ett tydligt och långsiktigt regelverk för seriösa friskolor att fortsätta verka.