2024academedia-banner1.png

AcadeMedia

Om AcadeMedia AB

AcadeMedia bildades 1996 och är Sveriges och norra Europas ledande friskoleaktör och erbjuder utbildningar med kvalitet till såväl barn, tonåringar som till vuxna. AcadeMedia har drygt 18 900 medarbetare som arbetar på 700 förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningar i Sverige, Norge, Storbritannien, Tyskland, Nederländerna och Polen. Med tillväxt i Tyskland och Nederländerna och framgång med nya campus i Sverige når koncernen nya höjder. En nyckel till framgång är AcadeMedias systematiska utvecklings- och kvalitetsarbete enligt deras unika AcadeMedia-modell. Genom att strategiskt arbeta mot tydliga mål, och följa upp resultaten inom fyra målområden som är lärande, attraktivitet, effektivitet och innovativ utveckling, kan AcadeMedia leda utvecklingen av framtidens utbildning.

  • Huvudkontor

    : Stockholm

  • Ordförande

    : Håkan Sörman

www.academedia.se

Viktiga händelser 2023

Bolaget växer i Tyskland och Nederländerna.

Genomför flera framgångsrika campussatsningar.

Ökat intresset för yrkesutbildningar.

”Vår viktigaste uppgift är att erbjuda utbildningar med hög kvalitet och se till att alla elever når utbildningens mål. Hos oss går det fler än 190 000 barn, elever och deltagare genom hela utbildningssystemet. Vi lägger både grunden för högre studier och öppnar dörrarna för inträde på arbetsmarknaden.”

Marcus Strömberg

VD, AcadeMedia

15 500 MSEK

Omsättning

18 900

Anställda

24%

Innehav