BM-Agri_topbanner.png

BM Agri

Om BM Agri AB

BM Agri köper och säljer spannmål, oljeväxter, baljväxter och gödsel på den globala spannmålsmarknaden. Bolaget arbetar även med prissäkringar via olika råvarubörser och förser svenska odlarna löpande med marknadsinformation. BM Agri verkar över hela Sverige. Genom att fokusera på starka relationer, kostnadseffektivitet och innovativa lösningar vill BM Agri vara en partner som bidrar till bondenytta – på riktigt.

 • Huvudkontor

  : Lidköping

 • Omsättning

  : 1177 MSEK

 • Anställda

  : 10

 • Ordförande

  : Thomas Svensson

www.bmagri.se

Per-Arne Gustavsson

VD, BM Agri

BM-Agri om 2022
Dubbla rekord i en turbulent tid
I turbulenta tider har handelshuset BM Agri lyckats med förra årets mål att nå över en omsättning på en miljard kronor. Ett mål som har blivit realitet genom ökade priser på spannmål, en svag svensk krona och god tajming av köp och försäljning av grödor och gödsel.

Året 2022 har kantats av en orolig omvärld, ökad inflation och krig i Ukraina. De olika händelserna har haft stor påverkan på råvarubörserna där priserna ökat rejält. De höjda priserna, en hög efterfrågan och en svag svensk krona har varit till BM Agris fördel. Inför året satte BM Agri målet att nå en miljard kronor i omsättning och en till två procent positivt rörelseresultat. Ett mål som uppnåtts genom stora investeringar i skördar under 2021 och möjligheten att snabbt kunna anpassa sig efter rådande situation och tajma marknaden. BM Agri når en omsättning på 1 177 miljoner kronor och ett resultat på 29,1 miljoner kronor – som gör 2022 till ett unikt rekordår!

STORT LAGER OCH TAJMING MÖJLIGGJORDE REKORD
Inför verksamhetsåret 2022 köpte BM Agri in stora mängder av 2021 års skörd som såldes av i våras. En investering som band upp stort kapital men möjliggjordes med hjälp av bolagets ägare som bidrog med en del av kapitalet. Det befintliga lagret som köptes in under 2021 såldes under våren till befintliga och nya kunder samt till destinationer företaget inte tidigare sålt till. I början av året identifierade BM Agri tilltagande priser på marknaden och när kriget i Ukraina bröt ut ökade efterfrågan men också priset på spannmål, som aldrig varit högre. Bolagets VD, Per-Arne Gustavsson förklarar:

- Vi hade fullt i våra lager när priset nådde högsta nivån och kunde därför sälja av skörd 2021 när priset nådde rekordnivå. Att den svenska kronan är låg bidrar också till ett rekordår. Vi exporterar mer än vad vi säljer inom Sverige och tycker därför att det är tacksamt och fördelaktigt med en svag svensk krona. Valutan har därför påverkat oss positivt och det förstärker möjligheterna att betala ett vettigt pris till lantbrukarna.

Ytterligare en anledning till årets framgångar är BM Agris medarbetare, som genom sin förmåga att anpassa sig efter marknadens svängningar och rådande omständigheter har bidragit till rekordresultatet.

- Vi har några av Sveriges bästa spannmålshandlare i bolaget, en stabil och bra ekonomifunktion och ägare som kommer med bra inspel genom styrelsen. Vi ska inte glömma bort våra leverantörer, lantbrukarna. Utan dem är vi ingenting. Det är leverantörerna som ger BM Agri förtroendet att förvalta deras spannmål och oljeväxter, och som köper gödsel av oss. Många är både leverantörer och kunder vilket gör att vi har ett tätt och nära samarbete.

HÅLLBARHET MED HJÄLP AV DIREKTA FLÖDEN OCH SPÅRBARHET
BM Agri upplever ett ökat krav på hållbarhet från sina kunder, vilket företaget ständigt arbetar med att bli bättre på. Absolut Company presenterade 2021 att 400 gårdar i södra Sverige behöver anpassa sin odling efter ett antal hållbarhetskrav. Bland annat krävs ökad spårbarhet och minskad användning av fossila bränslen. BM Agri erbjuder spårbarhet i hela kedjan, från gården som grödorna odlas på, till kunden.

Ett annat hållbarhetsinitiativ som också har varit till ekonomisk fördel är skiftet från stora båtlaster med gödsel, till leverans med direkta flöden på lastbil från producent till kund. Redan föregående år steg priset på båtfrakter mellan 100 och 200 procent. Det ledde till att gödsel blev en mycket dyr vara att handla med. Därför har det varit fördelaktigt med direkta flöden så att BM Agri slipper stora investeringar i gödsel, men främst dyra transportkostnader. Samtidigt minimeras körsträckorna med det direkta lastbilsflödet och därmed också klimatpåverkan.

VIDARE SATSNINGAR FÖR BÄTTRE RESULTAT
Framåt vill BM Agri satsa vidare på att utvecklas och göra allt lite bättre hela tiden. Företaget ska med en ny business controller och nya affärsmodeller bli bättre på att snabbt följa upp affärer för att få en tidigare överblick av utgången, något som de hoppas ska leda till att de vågar göra ännu fler och större affärer. Det ska generera bättre resultat samt möjligheten för BM Agri att ta en större position på marknaden.

- Lantbrukarna har haft en bra skörd under 2022, så just nu finns det en hel del spannmål att handla med, vilket är positivt, men desto mindre gödsel vilket kan göra det svårt att nå en lika hög omsättning nästa år.

Bolaget tror på en mer normaliserad marknadssituation 2023 med en fortsatt hög prisnivå på spannmål, gödsel och frakter – om än inte lika hög som 2022.

Viktiga händelser 2022

Höjda priser och ökad efterfrågan i turbulent omvärldsläge har genererat positivt resultat.

Tajmingen mellan förra årets inköp och årets försäljning starkt bidragande till årets framgång.

Personalens anpassningsförmåga i oroliga tider har varit avgörande för rekordåret.