Skog-banner-startsida-2.png

Vi tar bolag från lovande till ledande

Mellby Gård är en familjeägd, långsiktig investerare som månar om att bevara entreprenörsandan i våra bolag.

Årsmagasin 2022

Varje år tar vi på Mellby Gård fram en årsberättelse där vi ger en överblick över vårt resultat och verksamhet, samt presenterar de bolag vi är ägare i. Här kan du läsa hur det gick för oss under 2022 i vårt nya Årsmagasin. 

Mellby Gårds år i korthet

Efter två räkenskapsår starkt präglade av covid-pandemin blev 2022 inte desto mindre turbulent. Men trots en orolig marknad påverkat av krig och kostnadsökningar var året vårt mest framgångsrika hittills. Antalet bolag som nämns nedan ägs av Mellby Gård AB. I koncernen finns det även bolag som ägs av Mellby Gård AB's moderbolag Mellby Gård Intressenter AB.

 • 14

  Bolagsinnehav

 • 11394

  Omsättning MSEK

 • 2165

  EBITDA MSEK

 • 4228

  Heltidsanställda

Mellby Gård i samhället

Mellby Gård har ett starkt engagemang för många olika frågor och områden i samhället. Vissa står oss närmare än andra, framför allt barn och utbildning. Det är grundläggande i ett samhälle att alla har rätt till en bra utbildning och vi vill därför vara med och driva utvecklingen att ge alla samma möjligheter, både i Sverige och i den mån vi kan även utanför vårt lands gränser.