Vi tar bolag från lovande till ledande

Mellby Gård är en familjeägd, långsiktig investerare som månar om att bevara entreprenörsandan i våra bolag.

Mellby Gård Årsmagasin 2023

För tredje året ger vi på Mellby Gård ut vårt Årsmagasin för att ge en överblick över koncernens resultat år 2023. Magasinet ger en inblick i alla våra verksamheter med temat geopolitik i fokus. Vi blickar även tillbaka på Johan Anderssons ten år som VD.

Mellby Gårds år i korthet

2023 var ett år präglat av stor geopolitisk oro. Detta ledde till inflation, stigande räntor och minskad konsumtion. Men trots en inbromsning i ekonomin och en pågående lågkonjunktur nådde Mellby Gård sitt stående resultatmål – att slå föregående år. Några av årets viktigaste händelser sammanfattas här.

 • 14

  Bolagsinnehav

 • 12 202

  Omsättning MSEK

 • 2718

  EBITDA MSEK

 • 4307

  Heltidsanställda

Mellby Gård i samhället

Mellby Gård har ett starkt engagemang för många olika frågor och områden i samhället. Vissa står oss närmare än andra, framför allt barn och utbildning. Det är grundläggande i ett samhälle att alla har rätt till en bra utbildning och vi vill därför vara med och driva utvecklingen att ge alla samma möjligheter, både i Sverige och i den mån vi kan även utanför vårt lands gränser.