Gården_topbanner.png

Mellby Gård Jordbruk

Om Mellby Gård Jordbruk

Mellby Gård Jordbruk ligger strax söder om Hässleholm, Skåne. Gården bedriver ett modernt storskaligt lantbruk med huvudinriktning på gris- och nötdjursproduktion, skogsverksamhet och hästuppfödning. Gården tillhör en av de största grisproducenterna i Skåne. Gårdens areal är drygt 8 000 hektar fördelat på cirka 86 procent skog samt 14 procent åker och betesmark. Markerna är viltrika och erbjuder jakt på älg, hjort, vildsvin och rådjur. 

 

Mellby Gård Jordbruk är ett systerbolag till Mellby Gård .

Petter Beckman

Driftansvarig, Mellby Gård Jordbruk

Mellby Gård Jordbruk om 2022
Kontinuerligt arbete för att kretsloppsanpassa produktionen
1986 köpte Rune Andersson jord- och skogsbruket Mellby Gård, söder om Hässleholm i Skåne. Men det var en ren slump att det blev just den gården.

Mot slutet av 1985 ringde Rune Andersson till en mäklare för att höra om det fanns någon gård till salu i Skåne. ”Hade du ringt för tre veckor sedan hade jag haft ett bra objekt.”, svarade mäklaren. ”Jag har precis sålt Mellby Gård, en fin anläggning, till ett bra pris.”

- Vi bodde då i Trelleborg och var ute efter en gård på landet. Jag hade travhästar sedan många år och var intresserad av något eget med hästar och jakt. Jag hade ännu inte tagit jägarexamen, men hade många kompisar som jagade.

Ett par veckor senare ringde mäklaren tillbaka. ”Du har tur”, sade han. ”Köparen till Mellby Gård har dragit sig ur, du kan ta över affären”.

- Jag hade inte hört talas om Mellby Gård, så vi åkte dit och konstaterade snabbt att det var precis vad vi var ute efter. Det var alltså en ren slump att vi kom över Mellby Gård. Dessutom var affären färdigförhandlad. Vi hade inte några planer på att bosätta oss här, men 1997, när alla barn var utflugna, flyttade vi hit.

DJURVERKSAMHET MED ANSVARSKÄNSLA
- Att vi haft djur, främst grisar, på gården grundar sig på en ansvarskänsla. Som ägare av en gård med så stora marker kan man inte låta allt ligga i träda. Jag hade inte några tankar om att det skulle vara speciellt lönsamt. Vi gjorde några kalkyler och valde det ur ekonomisk synpunkt minst dåliga, det vill säga grisar, och det har gått hyggligt under åren.

När Rune Andersson köpte Mellby Gård 1986 var ägorna 550 hektar, idag är de 2 300. Inklusive ägorna inom Örmo Skogar vid Konga, Tingsryds kommun i Småland, är arealen totalt 7 800 hektar.

FORTSATTA INVESTERINGAR I SOLCELLER
Petter Beckman, som ansvarar för driften på gården, beskriver ett turbulent 2022 som begränsat möjligheterna för större satsningar och investeringar.

- Med tanke på oroligheterna i omvärlden och de prishöjande effekter de har haft på insatsvaror, energi och foder har vi legat lågt med större investeringar under 2022. Vi har dock tagit beslut om att fortsätta investera i solceller. I kommande utbyggnad ökar vi kapaciteten till 400 kW, som ger en självförsörjningsgrad om cirka 45 procent av vår elförbrukning på gården.

VERKSAMHET MED KRETSLOPPSTÄNK
Mellby Gård arbetar löpande med att kretsloppsanpassa produktionen. Flis från den egna skogen används till uppvärmning, och som foder används närproducerade spannmål samt biprodukter från livsmedelsindustrin. Gödsel till gräset på vallarna tas från de egna grisarna.

- Vi har ju arbetat med smågrisproduktion i många år, men uppfödningen avvecklades 2021. Under 2022 har vi istället haft slaktgrisproduktion, en verksamhet som fungerar bra och som vi kommer fortsätta med. Totalt sett levererade vi ungefär lika många slaktsvin som ifjol, cirka 17 000, medan antalet dikor var 175. Dessutom har vi cirka 130 dovhjortar där kalvarna säljs till Eriksberg.

- Vad gäller fastigheter har vi varit avvaktande eftersom priserna varit höga. Vi arbetar vidare för att skapa en ännu mer sammanhållen enhet, och är alltid intresserade av att utöka med fastigheter som ligger intill våra ägor.

-2022 har varit ett lönsamt år för skogen, vi har legat på rekordnivåer och avverkat över tillväxt. När priserna sjunker drar vi ner på takten, så att vi över tid avverkar i nivå med tillväxten. Priserna på både timmer och massa låg på en god nivå hela 2022.

Viktiga händelser 2022

Beslut att utöka kapaciteten från egna solceller till 400 kW.

Skogsavverkning på rekordnivåer, avverkat över tillväxtnivån.

Bra nivå på slaktgrisproduktion, samma försäljningsnivå som 2021.