Duni Grou_banner.png

Duni Group

Om Duni Group

Duni Group är en ledande leverantör av attraktiva och funktionella produkter för dukning och take-away. Koncernen marknadsför och säljer två varumärken, Duni och BioPak, vilka finns representerade på över 40 marknader. Duni Group har cirka 2 300 anställda i 24 länder med egen tillverkning främst i det helägda pappersbruket Rexcell i Dalsland. Produktion sker även i Tyskland, Polen, Thailand och Nya Zeeland.

 • Huvudkontor

  : Malmö

 • Omsättning 2022

  : 6976 MSEK

 • Anställda

  : 2231

 • Ordförande

  : Thomas Gustafsson

www.dunigroup.se

Robert Dackeskog

VD och koncernchef

Duni Group om 2022
Långsiktig tillväxt säkras med fokus på hållbarhet och cirkularitet
Duni Group möjliggör för människor att umgås kring god mat och dryck både på restaurang och hemma. Trots att bolagets verksamhet präglades av pandemin under våren och sedan av kriget i Ukraina, så ökade försäljningen under andra halvåret, samtidigt som man tog stora kliv framåt på hållbarhetsområdet.

När restriktionerna släppte under våren fick branschen ett kraftigt uppsving, berättar Robert Dackeskog, VD för Duni Group. Folk ville träffas, äta och resa igen. Festivaler, fester och bröllop blev äntligen av. HoReCa-marknaden (Hotell/Restaurang/Kafé) började återhämta sig.

- Det tredje kvartalet, som var det första hela kvartalet som inte var påverkat av några restriktioner, hade en försäljningsökning på 26,2 procent och vi levererade ett operativt resultat som var historiskt starkt.

När pandemin släppte taget hade Europa redan gått in i en ny kris, kriget i Ukraina. Vid krigsutbrottet tog Duni Group aktivt ställning mot invasionen och avvecklade sin verksamhet i Ryssland.

- Med vidhängande inflation och ökande energi- och råmaterialkostnader har vi arbetat konsekvent med att genomföra prishöjningar på våra produkter och tjänster. Konsekvenserna av det rådande geopolitiska läget är dock fortsatt osäkra, exempelvis hur slutkonsumenternas köpbeteenden kommer att påverkas.

Duni Groups take away-segment ökade kraftigt under pandemin och det köpbeteendet har fortsatt. Utsikterna är också goda för att HoReCa-marknaden ska fortsätta sin återhämtning.

- Nyckeln framåt som organisation är att vara anpassningsbara. Vi tränar våra ledare i att leda i osäkerhet och förändring. Med den utgångspunkten så ser jag positivt på framtiden.

IMPLEMENTERA STRATEGIN
Förra året uppdaterade Duni Group sin strategi - ”Our Decade of Action” - med det övergripande målet att 2030 vara det ledande hållbarhetsföretaget i branschen. Med detta steg har bolaget gjort ett aktivt val att bli ett mer syftesdrivet företag och skapa en tydlig riktning och ambition. Arbetet har genererat positiva reaktioner både internt och externt.

- Ute i organisationen började man aktivt gå igenom strategin, våra hållbarhetsmål och värderingar och hur de kunde anpassas till den egna lokala verksamheten. Vi tog ett stort steg under året och har lärt oss enormt mycket. Samtidigt tog vi ett beslut om att fokusera på HoReCa-marknaden och att vara den självklara partnern till hotell, restauranger och caféer när de väljer hållbara produkter och tjänster för framtiden.

Duni Groups strategi syftar till att bli branschens hållbarhetsledare, med ambitiösa mål om att bli cirkulär i stor skala, om att ha nettonoll klimatutsläpp samt att leva som man lär. Bland annat har Duni Group under året slutfört bytet till förnybar el i alla sina europeiska anläggningar och även börjat klimatrapportera kvartalsvis, något man är först i branschen med. För att kunna vara en trovärdig hållbarhetsledare har Duni Group dessutom satsat stort på att utbilda sina egna medarbetare, i bland annat ledarskap och hållbarhet.

- Detta är en viktig del i att föra oss framåt. Vi vill accelerera kunskapen och få ut den i hela verksamheten. Det är viktigt att vi på Duni Group kan erbjuda expertkompetens till våra kunder. Som ett steg i detta har vi utnämnt hållbarhetsambassadörer runt om i organisationen som ska driva dessa frågor lite extra. Det var många som var intresserade, vilket visar på det fantastiska engagemang vi har i företaget!

INVESTERAR I HÅLLBARHET
Ett ytterligare bevis på Duni Groups strategiska fokus på lönsam tillväxt och utveckling är bolagsinvesteringarna som gjordes 2021 och produktlanseringarna som skett som en följd av detta. Här löper hållbarhet och cirkularitet som en röd tråd.

- Duni Groups syfte är att inspirera omvärlden att ge mer än vad vi tar. Vi tror därför på övergången till ett mer cirkulärt samhälle, och vill investera kunskap och kapital i lösningar som utgår från cirkularitet som idé.

Investeringarna i Bûmerang och Relevo är just satsningar på två bolag med cirkulära lösningar. Relevo har skapat en digital plattform med återanvändbara take away-produkter och arbetar mot att bekämpa problemen med plastavfall genom att erbjuda smarta och hållbara lösningar som är lättillgängliga för företag inom HoReCabranschen. Samarbetet utökar Duni Groups redan breda sortiment av hållbara lösningar för take away-förpackningar. På samma sätt vill Bûmerang använda teknik och en digital plattform för att tackla dagens avfallsproblem med ett retursystem för take awayförpackningar.

Året avslutades med ytterligare fokus på långsiktig tillväxt. I december välkomnade Duni Group det australienbaserade private equity-bolaget Five V Capital som minoritetsägare i koncernens dotterbolag BioPak Pty Ltd, som också har sin bas i Australien och Nya Zeeland.

- Vi kommer tillsammans påskynda BioPak Pty Ltds expansion i Asien, stillahavsområdet och på ytterligare marknader. Partnerskapet kommer också att stärka Duni Groups strategiska fokus på lönsam tillväxt och utveckling.

Viktiga händelser 2022

Stark återhämtning av affären i tredje kvartalet efter släppta pandemirestriktioner i flertalet nyckelmarknader.

Avvecklat verksamheten i Ryssland.

Välkomnat Australienbaserade riskkapitalbolaget Five V Capital som minoritetspartner i BioPak Pty Ltd i syfte att expandera verksamheten på fler marknader.