Excalibur_topbanner.png

Excalibur

Om Excalibur Asset Management AB

Excalibur Asset Management är ett litet oberoende fondbolag som förvaltar hedgefonden Excalibur Fixed Income. Excalibur Fixed Income är en räntehedgefond med fokus på absolut avkastning oavsett marknadsläge. Fonden, som startade 2001, lyckades leverera plusresultat direkt och har sedan vuxit organiskt i över tjugo år. Målet är att erbjuda både privata sparare och investerare en stabil avkastning till så låg risk som möjligt. Excalibur består av ett litet, väl insatt och kvalificerat team där varje medarbetares kompetens är avgörande för framgången.

  • Huvudkontor

    : Stockholm

  • Ordförande

    : Johan Andersson

www.excaliburfonder.se

Viktiga händelser 2023

Ökning av förvaltat kapital med 10 procent sedan 2022.

Närmar sig målet om en miljard i förvaltat kapital.

Vinner pris för bästa Fixed Income-fond i Norden.

”Vi är rutinerade, har testat oss fram och upplevt flera konjunkturcykler. På så sätt har vi lärt oss hur marknader förändras över tid och hur vi ska positionera oss."

Thomas Pohjanen

VD, Excalibur

930 MSEK

Omsättning

6

Anställda

51%***

Innehav

***

Andelen av Excaliburs kapital uppgår till 40% och röster till 51%