Mellby Gård är en familjeägd, långsiktig investerare som månar om att bevara entreprenörsandan i portföljbolagen. En grundläggande del av affärsmodellen är att vara den störste ägaren i respektive bolag. Genom att vara det får vi rätt möjligheter att sätta den strategiska agendan och ta helhetsansvar för bolagets utveckling.

Varje år tar vi på Mellby Gård fram en årsbok där vi ger en överblick över vårt resultat och verksamhet, samt presenterar de bolag vi är ägare i. Nedan har vi samlat några viktiga händelser som inträffade under året. För att läsa hela årsboken, klicka här.

Mellby Gårds totala omsättning uppgick till 13 512 MSEK (inkluderat andel i intressebolag). Resultatet, EBITDA, uppgick till 1 005 MSEK.

Under året gick Mellby Gård in som delägare i Perituskliniken tillsammans med Mats Paulsson och Göran Grosskopf från Peabsfären samt Antonia Ax:son Johnsson och Göran Ennerfelt från Axel Johnsonsfären. Målet är att kliniken ska öppna under 2020.

Dotterbolaget Chevalier gick samman med Open Air Group som ägs av investmentbolaget Nalka inom IKEA-koncernen. Genom samgåendet blev Mellby Gård näst största ägaren i nya Open Air Group.

Mellby Gård avyttrade innehavet i Ferronordic och blev istället näst störste ägare i Necst Motors. Necst säljer Volvo Construction Equipment och Volvo Lastvagnar i östra Afrika.

Strax efter verksamhetsåret förvärvade Mellby Gård över 90 procent av aktierna i KappAhl i syfte att avnotera bolaget från Stockholmsbörsen.