SamhällsutvecklingochRättsäkerhet.png

Mellby Gård i samhället

Ett starkt samhällsengagemang

Mellby Gård har ett starkt engagemang för många olika frågor och områden i samhället. Vissa står oss närmare än andra, framför allt barn och utbildning. Det är grundläggande i ett samhälle att alla har rätt till en bra utbildning och vi vill därför vara med och driva utvecklingen att ge alla samma möjligheter, både i Sverige och i den mån vi kan även utanför vårt lands gränser.

Ett annat område är att på olika sätt stötta organisationer som stödjer kvinnors rätt. Inom sport innebär det att vi är en av de största sponsorerna av FC Rosengård i Malmö och i vårt långsiktiga och omfattande engagemang i Trelleborgs FF har vi varit drivande i att skapa en konkurrenskraftig damverksamhet.

”Ett huvudmål med våra filantropiska aktiviteter är att de ska vara en katalysator för att nå framgång”, säger Mellby Gårds vd Johan Andersson. ”Vårt mål är att se företag gå från lovande till ledande. På samma sätt vill vi vara med att nå nya banbrytande forskningsresultat, se mindre idrottsklubbar nå oväntade framgångar, och, det viktigast av allt, se barn och kvinnor i utsatta delar av världen få förutsättningar till ett bättre liv och möjligheter att uppfylla sina drömmar.”

”Vi fortsätter att stödja verksamheter som har en anknytning till Mellby Gård, våra bolag eller det som är viktigt för vår familj. Det handlar främst om entreprenörskap samt forskning och utbildning. Vi strävar efter att successivt fokusera på färre men större engagemang, för att kunna vara mer aktiva i projekten, vilket ökar förutsättningar för framgång.”