Mellby Gård i samhället

ETT STARKT SAMHÄLLSENGAGEMANG

Mellby Gård har ett starkt engagemang för många olika frågor och områden i samhället. Vissa står oss närmare än andra, framför allt barn och utbildning. Det är grundläggande i ett samhälle att alla har rätt till en bra utbildning och vi vill därför vara med och driva utvecklingen att ge alla samma möjligheter, både i Sverige och i den mån vi kan även utanför vårt lands gränser.

Ett annat område är att på olika sätt stötta organisationer som stödjer kvinnors rätt. Inom sport innebär det att vi är en av de största sponsorerna av FC Rosengård i Malmö och i vårt långsiktiga och omfattande engagemang i Trelleborgs FF har vi varit drivande i att skapa en konkurrenskraftig damverksamhet.

”Ett huvudmål med våra filantropiska aktiviteter är att de ska vara en katalysator för att nå framgång”, säger Mellby Gårds vd Johan Andersson. ”Vårt mål är att se företag gå från lovande till ledande. På samma sätt vill vi vara med att nå nya banbrytande forskningsresultat, se mindre idrottsklubbar nå oväntade framgångar, och, det viktigast av allt, se barn och kvinnor i utsatta delar av världen få förutsättningar till ett bättre liv och möjligheter att uppfylla sina drömmar.”

”Vi fortsätter att stödja verksamheter som har en anknytning till Mellby Gård, våra bolag eller det som är viktigt för vår familj. Det handlar främst om entreprenörskap samt forskning och utbildning. Vi strävar efter att successivt fokusera på färre men större engagemang, för att kunna vara mer aktiva i projekten, vilket ökar förutsättningar för framgång.”

VÅRT ENGAGEMANG INOM BARN & UTBILDNING

GLOBAL CHILD FORUM – SÄTTER BARNENS RÄTTIGHETER I CENTRUM

Som för många andra organisationer innebar 2020 utmaningar för Global Child Forum, men också möjligheter. Organisationen fortsatte att arbeta genom att sätta barns rättigheter och företagens roll i att hantera dessa rättigheter i centrum för arbetet.

”Det senaste året gick vi över till ett digitalt sätt att arbeta och levererade våra globala forum för 2020 genom en serie online ActionLabs under hösten, som gav företag insikt och verktyg för hur man bäst kan främja barns rättigheter och hantera relaterade risker i sin verksamhet och försörjningskedjor”, säger Cajsa Wiking, generalsekreterare för Global Child Forum.

Global Child Forum lade också fram en ny guide med fokus på barns deltagande i affärsbeslut och slutförde sitt regionala riktmärke, The State of Children’s Rights and Business in Southeast Asia 2020. Förhoppningen är att dessa insikter ska bidra till att driva förändringar i regionen, särskilt när Sydostasien upplever de ekonomiska effekterna av covid-19, vilket drabbar de mest utsatta barnen.

Framöver ska organisationen lansera ett nytt digitalt verktyg, ”The Magnifier”, för att hjälpa företag att bättre förstå hur deras verksamhet påverkar barn och hur barn påverkar deras verksamhet. Dessutom genomförs en utvärdering av nästan 800 företag för det kommande globala riktmärket som lanseras under 2021.

”Vi är ett litet team på Global Child Forum med en stor vision, och för att kunna genomföra detta arbete förlitar vi oss på insikter och generositet hos en kärngrupp av engagerade partners som delar vår vision, som Mellby Gård. Pandemin har gjort det viktigare än någonsin att arbeta tillsammans för att diskutera de utmaningar som barn världen över står inför. Näringslivet kan spela en viktig roll när det gäller att ’bygga tillbaka bättre’ och hantera dessa frågor”, säger Cajsa Wiking.

Mellby Gårds vd Johan Andersson är ledamot av Global Child Forums Partner Advisory Board.

LÄRARGALAN – LYFTER FRAM SKICKLIGA LÄRARE OCH SKAPAR FÖREBILDER

Stiftelsen Lärargalan verkar för att stärka lärarkåren och är en resurs för landets lärare genom fortbildning, nätverksträffar, opinionsbildning, kontakt med landets elever och anknytningar till näringslivet.

Genom Lärargalan synliggörs det viktiga arbete som alla landets lärare gör samt lyfter fram alla framgångar inom skolan, och detta genom att eleverna får vara med och påverka och tycka till. Elever lyfter fram sina skickliga lärare och på så sätt skapas förebilder inom yrket som samhället kan inspireras av.

”Många förknippar Lärargalan med våra priser och vår galakväll, men vi är mer än så”, säger Beata Kull, grundare av Stiftelsen Lärargalan. ”Vi är en verksamhet som jobbar året runt med att stötta skickliga lärare och sprida deras kunskaper. Genom vårt engagemang vill vi inspirera och sprida kunskap för att ge lärarna de bästa resurserna att skapa en utbildning i världsklass.”

Årets pristagare presenterades i programmet Lärargalan 2020, som sändes på SVT2 den 22 november och finns på UR Play.

”År 2020 var PR-värdet kring Lärargalan cirka 15 miljoner kronor från artiklar och nyhetsklipp om landets bästa lärare. Att lärarna på SVT och bästa sändningstid får motta priser från H.K.H. Prins Daniel, Christer Fuglesang, Mark Levengood, Anna Ekström och Jan Carlzon ger en yrkesstolthet och skapar en ännu mer positiv bild av läraryrket.”

Resultat visar att allt fler söker till lärarutbildningen och för första gången på länge minskar andelen gymnasieelever som blir av med sitt studiebidrag på grund av skolk. Eleverna blir mer motiverade i skolan när de får vara en röst för sin egen utbildning och lyfta fram skickliga lärare.

”Mellby Gård gör det möjligt för oss att få verksamheten Lärargalan att existera. Det betyder overkligt mycket att få fortsätta att arbeta för att skapa den bästa utbildningen i landet genom bra lärare”, säger Beata Kull.

PROJECT PLAYGROUND – GER BARN OCH UNGA MÖJLIGHETER GENOM EN MENINGSFULL FRITID

Project Playground verkar för att barn och unga som lever i utsatthet förbättrar sina möjligheter i livet genom att erbjudas en meningsfull fritid. Visionen är en trygg värld där alla barn och unga växer upp med framtidstro och möjlighet att skapa en positiv framtid.

Verksamheterna i Sydafrika och Sverige erbjuder kapacitetsstärkande och stimulerande aktiviteter och insatser så att barnet kan bygga en positiv framtid. Genom att koppla olika stödprogram med aktiviteter inom sport, kultur och social verksamhet, stöttar Project Playground barn och ungas personliga och sociala utveckling. Organisationen startades 2010 av Prinsessan Sofia och Frida Vesterberg och bedriver idag verksamhet i socioekonomiskt utsatta områden i Kapstaden, Sydafrika, och i Stockholm.

Project Playgrounds tes: En meningsfull fritid bygger självkänsla, ambitioner och handlingskraft – verktyg att påverka sitt eget liv. Först när man bryr sig om sitt eget liv och ser ljust på framtiden kan man bryta negativa mönster och utanförskap. Det i sin tur ger ringar på vattnet för hela samhället.

”Att växa upp i utanförskap innebär många gånger att gängkriminalitet, droghandel, trafficking m.m. är de enda sätten att få en försörjning. Det innebär också att utanförskapet ofta går i arv. För att bryta detta krävs helhetsinsatser, ett barn behöver stimuleras och kapacitetsstärkas utifrån sina enskilda behov för att kunna tillgodogöra sig kunskap. Project Playground erbjuder olika former av stärkande aktiviteter och insatser så att barnen och ungdomarna kan utvecklas till självständiga och engagerade medborgare”, säger Cecilia Bergling Nauclér, generalsekreterare Insamlingsstiftelsen Project Playground.

”Utanförskap är en global angelägenhet. Om vi inte bryter dess negativa cykel minskar våra möjligheter till en hållbar värld. Project Playground vill därför etablera sig i fler länder och städer, gärna i samarbete med andra civilsamhällsorganisationer, så att vi kan nå så många barn och unga i utanförskap som möjligt. För en mänsklig och hållbar framtid”, säger Cecilia Bergling Nauclér.

TEACH FOR SWEDEN – BIDRAR TILL ATT ALLA BARN NÅR SIN FULLA POTENTIAL

Först när alla barn når sin fulla potential når landet Sverige sin. Teach for Sweden rekryterar och utbildar akademiker till lärare på en högstadieskola med stora behov och Teach for Sweden finns i två av tre områden som definieras som särskilt utsatt.

Trots att pandemin har präglat stora delar av 2020 har all verksamhet i Teach for Sweden fortsatt och under året undervisades 29 000 elever av lärare från Teach for Sweden.

Idag är föräldrarnas utbildningsbakgrund den mest avgörande faktorn för barns framgång i skolan. Samtidigt råder en akut lärarbrist och nästan var tredje lärare är obehörig, speciellt i de skolor där behoven är som störst. 2020 gick 16 500 barn ut högstadiet utan gymnasiebehörighet.

2033 beräknas 45 000 behöriga lärare saknas. För att få en rättvis skola krävs många, skickliga, behöriga och ämneskunniga lärare som tror på varje barns förmåga. Teach for Sweden rekryterar akademiker till ett tvåårigt ledarskapsprogram där de läser in lärarexamen samtidigt som de arbetar på en högstadieskola.

”Under våra åtta år har vi tillfört 330 nya lärare och bidragit till en mer rättvis och likvärdig skola. En skola där barns framgång inte begränsas av föräldrarnas utbildningsbakgrund eller vilken skola de går i”, säger Ida Karlberg Gidlund, vd för Teach for Sweden.

”Kunskap är makt och vi har arbetat hårt för att ge alla barn och unga tillgång till den makten. I Sverige är nästan var tredje lärare obehörig och samtidigt är läraren i skolan den faktorn som har störst påverkan på elevers resultat. Svenskt näringsliv är beroende av en god kompetensförsörjning och av ett väl fungerande utbildningssystem.”

”Mellby Gårds stöd har varit betydelsefullt och bidragit till att vi gör skillnad för allt fler ungdomar. Teach for Sweden vill ge alla ungdomar kunskap och därigenom en framtidstro. Mellby Gårds löfte att ta bolag från lovande till ledande går hand i hand med Teach for Swedens arbete med att leda kunskap och lärande”, säger Ida Karlberg Gidlund.

VÅRT ENGAGEMANG INOM SPORT

WICTOR PETERSSON – SIKTAR MOT OS 2024

Wictor Petersson är Sveriges bäste manliga kulstötare och han tillhör idag de 20 bästa i världen. I år fyller han 23 år och hans stora, långsiktiga mål är att kvalificera sig till och göra ett bra resultat vid OS i Paris 2024.

Wictor kommer ursprungligen från Sösdala, men bor sedan flera år i Malmö dit han flyttade när han vara 16 för att plugga på idrottsgymnasiet. Just nu är han mitt i sin karriär som kulstötare, och tränar kula på heltid. Det blir tio pass i veckan.

”Det första passet på förmiddagen är mellen en och två timmar och kvällspasset är två timmar. På förmiddagen kör jag styrka, knä, bänk och stöt, och på kvällen är det teknikträning plus styrka, hopp och medicinboll. Jag är medlem i MAI och tränar på Atleticum med min tränare Staffan Jönsson, som jag har haft sedan jag var 13 år, då jag pendlade till Malmö från Sösdala. Dessutom har jag en mentor i USA, Mike Maynard.”

Wictors personbästa är 21,15 meter och självklart är längden viktig, men just nu är det inte den han fokuserar på, även om han säger att han siktar på att kunna nå 22 meter i år.

”Det viktigaste i år är att komma till final vid OS i Tokyo i sommar och därefter är mitt stora långsiktiga mål OS i Paris 2024. Man brukar säga att en kulstötare når sin topp vid 26-28 år, och 2024 är jag 26 år. Jag siktar på att ta medalj i Paris, det är mitt stora karriärsmål. För mig är OS större än VM.”

Den första kontakten med Mellby Gårds vd tog Wictor efter att ha sett att flera andra idrottsföreningar i hemtrakten stöttades av Mellby Gård.

”Jag visste att Mellby Gård hade anknytning till Sösdala, där jag kommer från och växte upp. Jag såg att Mellby Gård sponsrade de lokala fotbollslagen och vi började snacka i familjen om att det vore intressant att komma i kontakt med dem. Jag skickade ett mail till Johan Andersson och fick till ett möte. De var positiva direkt!”

”Samarbetet med Mellby Gård innebär allt för mig just nu. Det gör att jag kan fokusera på det som jag vill, det vill säga fortsätta min karriär som kulstötare, och ändå kunna betala hyra och köpa mat. Mellby Gård är mycket involverande, de bryr sig och frågar hur det går. Jag är så tacksam över samarbetet!”

FC ROSENGÅRD – GER ALLA MÖJLIGHET ATT TRO PÅ SINA DRÖMMAR

”Vår vision är att alla ska ha samma möjlighet att tro på sina drömmar, både på och utanför fortbollsplanen. Därför lägger vi inom FC Rosengård lika mycket resurser på fotbollen som på våra sociala verksamheter, vi står tydligt på två lika stora ben, ett sportsigt och ett socialt”, säger FC Rosengårds klubbchef Jenny Damgaard.

Klubben har idag drygt 700 aktiva barn, flickor och pojkar, som kontinuerligt tränar på Malmö IP och Rosengårds IP. Damernas A-lag är loket i verksamheten och dessutom finns det ett B-lag för damerna, ett herrlag samt en omfattande bredd- och ungdomsverksamhet med både flickor och pojkar. Utöver det har klubben även ett futsal-lag i division 1.

Föreningens sociala verksamheter är omfattande och framgångsrika, däribland Boost by FC Rosengård, med 37 heltidsanställda som kontinuerligt arbetar med att att få in 300 ungdomar i självförsörjandearbete eller studier. Efter hand som de försvinner ut i arbetslivet fylls de på underifrån med flera ungdomar så att det alltid är 300.

”Vi har arbetat med ett program som heter Football for life sedan 2008. Det handlar om att skapa förändring i en patriarkal provins i Sydafrika, där tjejer egentligen inte ska kunna spela fotboll. Vi är med och får tjejerna att tro på sina drömmar. I höstas fick vi även stöttning av Malmö stad för att bygga upp en svensk version av Football for life. Vi har liknande utmaningar här hemma. Det är en utmaning att få yngre tjejer att spela fotboll, ett skäl är att det är för många män som är tränare och ledare, vilket föräldrar inte är positiva till. Vi fick stöd från Fritidsnämnden i Malmö och utbildar nu 30 unga tjejer för att bli ledare inom vår verksamhet och föreningslivet i stort i Malmö – allt för att få ännu fler tjejer att spela fotboll.”

”En annan verksamhet är Hattrick by FC Rosengård, ett kunskapsprojekt där vi samverkar med 17 föreningar runt om i Skåne. Här vill vi dels inspirera tjejer från hela Skåne att fortsätta spela fotboll, dels dela med oss av kunskap som vi samlat på oss genom åren inom områden som träning kopplat till mensturation, nutirion och inkluderande idrott.”

”Mellby Gård är en av våra största och viktigaste parterns, framför allt är de intresserade av och tycker att klubbens helhet är viktig, det vill säga våra verksamheter både på och utanför fotbollsplanen. Mellby Gård får synlighet i samband med damernas A-lag och arenan, ett sätt att flagga för en jämställd sponsring och jämställd idrott. Dessutom får vi möjlighet att samverka med andra aktörer som Mellby Gård stöttar, vilket kan bidra till något väldigt positivt och skapa förändringar”, säger Jenny Damgaard.

TRELLEBORGS FF – SKA VARA EN FOTBOLLSFÖRENING FÖR ALLA

Trelleborgs FF är en klubb som är tydlig med att den ska vara en klubb för alla. I dag har föreningen såväl herrar som damer och även pojkar och flickor i olika åldergrupper. Totalt har Trelleborgs FF 600 ungdomar och närmare 100 ledare. Det är viktigt att se till att ungdomarna kan vara kvar i föreningslivet så länge som möjligt.

”Vi vill göra fotbollen tillgänglig för alla och sprida värderingar som likt vår värdegrund präglas av trovärdighet, ödmjukhet, gemenskap, öppenhet och respekt för människors lika värde. Genom projektet ’TFF – en kraft i samhället’ genomför vi främst aktiviteter inom skolan, arbetsmarknad samt för att få fler aktiva ungdomar. Under 2020 har vi även genomfört punktinsatser som insamling till kvinnojour och besök på äldreboenden”, säger TFF:s klubbdirektör Mattias Kronvall.

Under våren 2020 startade Trelleborgs FF och Motivationslyftet by Star for Life ett unikt samarbetsprojekt ”Motivationslyftet för unga idrottare”. Samarbetsprojektet är det första i sitt slag i Sverige och syftar till att öka intresset för träning, förebygga psykisk ohälsa samt att öka motivationen för skolarbetet hos Trelleborgs FF:s ungdomsspelare.

”Samarbetet med Mellby Gård har pågått i många år och är långsiktigt. Det är ett fantastiskt samarbete med en god dialog kring hur vi tillsammans kan göra TFF till en bättre förening. Mellby Gård har en stor förståelse och erfarenhet av de frågeställningar som dyker upp i föreningslivet, och har varit en mycket viktig partner i arbetet med att få igång vår framgångsrika damsatsning”, säger Mattias Kronvall.

”Jag hoppas att vi tillsammans med Mellby Gård ska kunna utveckla vårt samarbete framöver, inte minst i arbetet tillsammans med andra samarbetsparterns. Vi ser fram emot en fortsatt nära dialog för att kunna dra nytta av den kompetens som finns i Mellby Gård. Utöver arbetet i vårt Advisory Board, handlar det framför allt om strategiska frågor för föreningen, som utvecklingen av vår arena Vångavallen.”

VÅRT ENGAGEMANG INOM ENTREPRENÖRSKAP

ENTREPRENÖRSKAPSFORUM – FORSKNING FÖR TILLVÄXT, INNOVATION OCH SAMHÄLLSUTVECKLING

Sedan starten 1994 har forskningsstiftelsen Entreprenörskapsforum arbetat för att skapa förutsättningar för tillväxt, innovation och samhällsutveckling i Sverige. Stiftelsen tillgängliggör aktuell forskning för beslutsfattare inom privat, offentlig och politisk verksamhet. I ett aktuellt projekt är målet att bryta utanförskapet i Sverige.

Entreprenörskapsforum är en oberoende forskningsstiftelse vars huvuduppgift är att initiera, bedriva och kommunicera policyrelevant forskning i syfte att beslutsfattare och opinionsbildare ska kunna ta del av den senaste forskningsbaserade kunskapen inom entreprenörskap, innovation, näringslivsdynamik och tillväxt.

I slutet av 2019 lanserade Entreprenörskapsforum projektet ”Integration Sverige” i syfte att studera hur utanförskapet i landet kan brytas och leda till bättre ekonomisk integration av utrikes födda. Bakgrunden var bland annat en Sifo-undersökning som visade att tilltron till den svenska integrationspolitiken var låg och en uppfattning om att politikerna inte förmår hantera problemen. Under 2020 genomfördes projektet och resulterade i en slutrapport och fyra delrapporter som belyser områden som självförsörjning, ekonomisk integration och soloföretagande. I slutrapporten presenteras ett integrationspolitiskt reformprogram som inkluderar 27 policyförslag fördelade över fem huvudsakliga frågeområden. Det handlar om insatser inom alltifrån arbetsmarknads-, utbildnings-, bostads- och näringspolitik till ideell sektor.

”Genom projektet föreslår vi nya vägar för att bryta det ekonomiska utanförskapet som annars riskerar att leda till en inhuman situation med livslångt bidragsberoende och permanent utanförskap för många utrikes födda. Mellby Gård med flera ingår i projektets styrgrupp och utan dessa entreprenörers samhällsengagemang hade projektet inte blivit av”, säger Johan Eklund, vd Entreprenörskapsforum, professor BTH och JIBS samt författare i rapportserien.

UNG FÖRETAGSAMHET – EN DRIVKRAFT FÖR ENTREPRENÖRSKAP

I över 40 år har Ung Företagsamhet gett gymnasieelever möjligheten att träna på och utveckla sin kreativitet och företagsamhet. På senare år har verksamhetens digitala utbildningsformat tagit fart och numera finns också möjligheten för de lite yngre eleverna att utforska företagens roll i samhället.

Ung Företagsamhet är en politiskt obunden, ideell utbildningsorganisation som ger barn och ungdomar möjlighet att prova på entreprenörskap. Det gör man genom läromedel, lärarhandledningar, fortbildning, möjligheter till stipendier, utbyte med andra länder samt inspiration för lärare, elever och skolledare. Organisationen finns över hela Sverige via ett nationellt kansli och 24 regionala föreningar. Sedan 1980 har närmare en halv miljon gymnasieelever utbildats i entreprenörskap genom utbildningen ”UF-företagande” och sedan 2010 finns aktiviteter och läromedel även för grundskolan.

Under året som UF-företagare får gymnasieeleverna prova på många av de moment som förknippas med att starta, driva men även avveckla ett företag. En av höjdpunkterna är möjligheten att presentera verksamheten på en av Ung Företagsamhets regionala mässor, där eleverna också har chansen att ta sina idéer och företag hela vägen till SM i Ung Företagsamhet. Coronapandemin kunde ha satt stopp för såväl utbildningstillfällen som mässor och tävlingar, men motiverade istället Ung Företagsamhet att ställa om till ett digitalt format.

”Vårt fokus under 2020 var att fortsätta stödja elever och lärare till att arbeta med entreprenörskap i skolan, trots coronapandemin och tidvis distansundervisning. Vi fortsatte att utöka vårt utbud med digitalt material och UF-eleverna kunde genomföra sina UF-år trots omställning till digitala aktiviteter. Även SM i Ung Företagsamhet i maj genomfördes som ett digitalt event”, säger Cecilia Nykvist, vd på Ung Företagsamhet och fortsätter:

”Mot bakgrund av de effekter vi har sett och kommer få se efter pandemin är det av största vikt att fler ges möjlighet att öva sin företagsamhet inom ramen för sin skolgång. Svensk ekonomi och näringsliv är beroende av fler entreprenörer. Därför är vi glada över Mellby Gårds engagemang och investering i vår verksamhet. Det gör skillnad, både för individer och för samhället i stort.”

VÅRT ENGAGEMANG INOM FORSKNING

HJÄRNFONDEN – FRÄMJAR SVENSK HJÄRNFORSKNING

Hjärnfonden är Sveriges största insamlingsorganisation på hjärnans område och har sedan 1994 finansierat forskning och information om hela hjärnan – både den friska och den drabbade. Genom en ny satsning ökar nu organisationen sitt fokus på diagnoser bland barn och unga.

Hjärnfonden har två uppdrag. Det ena är att stödja forskning kring hjärnan och dess sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar, vilket organisationen gör i form av postdoktorala stipendier och forskningsbidrag. Det andra uppdraget, samhällsuppdraget, är att ta forskarnas insikter och kunskap vidare till individer och samhälle genom kunskap, råd och stöd, minska stigman och utanförskap, inspirera till livsstilsförändringar och arbeta för systemförändringar i samhället för bättre skola, vård och omsorg.

Under 2020 delade Hjärnfonden ut stöd till närmare 90 nya och befintliga forskningsprojekt. Det gav forskare möjligheten att fortsätta sina viktiga arbeten med att hitta orsaker och botemedel för bland annat beroendesjukdomar, depression, stroke, Parkinsons, ALS och Alzheimers. En del av stödet gick till projekt med särskilt fokus på den yngre hjärnan. För trots att vart tionde barn som föds i Sverige har någon form av hjärndiagnos är det ett vanligt missförstånd att hjärnsjukdomar och avvikelser i hjärnan bara drabbar äldre. Därför fokuserade Hjärnfonden under året på ”Barnhjärnfonden” – en satsning med särskilt fokus på att öka kunskapen om barn- och ungdomshjärnan, minska skamkänslor och förbättra livskvaliteten hos de unga som drabbas.

På Karolinska Institutet fortlöpte ett mångårigt projekt med fokus på Hortons huvudvärk – en plågsam form av huvudvärk som idag påverkar livet för mellan 5 000 – 10 000 personer i Sverige. Vad som orsakar sjukdomen är ännu inte helt klarlagt och forskarna söker efter förklaringar i arvsmassan. På sikt är målet att kunna skapa möjligheter till bättre behandlingar och i bästa fall ett botemedel.

”Stödet från Mellby Gård har inneburit att forskningsgruppen inom loppet av några år kunnat bygga upp och studera en av världens största biobanker med biologiskt material och data från Hortonpatienter och friska försökspersoner. Denna biobank ger oss fantastiska möjligheter att kunna besvara de många frågor om vad som orsakar Hortons huvudvärk, hur vi kan lindra symtomen, och i bästa fall bota sjukdomen. Mellby Gård har stöttat projektet under många år och det ger en väldig bra kontinuitet i forskningen och bidrar starkt till dess framgångar”, säger Anna Hemlin, generalsekreterare på Hjärnfonden.

IVA – 100 ÅR AV MÖTEN FÖR SVERIGES FRAMTID

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) grundades 1919 och är mötesplatsen som än idag knyter samman näringsliv, offentlig verksamhet, akademi och politik, med en tydlig vision om att bidra till samhällets utveckling. Med mer än 100 års erfarenhet av kunskapsdelning är det en erfaren akademi som nu sätter fokus på att lösa några av samtidens största utmaningar.

IVA är ett expertorgan som är fristående från enskilda intressen, ideologier och partipolitik, och finansieras av bidrag från näringslivet, projekt- och statsanslag. Årligen arrangerar akademien en rad projekt och öppna seminarier över hela landet. IVA:s nära 1 300 ledamöter utgörs av ingenjörer, ekonomer, forskare, entreprenörer och ledare från både näringsliv och offentlig sektor. Gemensamt för alla är deras engagemang som vilar på erfarenhet och kompetens, samt deras vilja att dela med sig av kunskaper och insikter.

2019 blev en höjdpunkt ur flera aspekter. IVA fyllde 100 år och blickade framåt genom att fastslå en ny strategi som beskriver akademiens syn på hur man fortsatt kan bidra till ett hållbart och konkurrenskraftigt samhälle och bygga en bättre värld. Arbetet bedrivs inom huvudsakligen fyra temaområden, vilka har identifierats som grundbultar för Sveriges utveckling; Framtidens näringsliv, Klimat-resurser-energi, Kunskap i världsklass samt Människa-Teknik-Samhälle.

För att uppmärksamma 100-årsfirandet upprättades även en särskild jubileumsfond som samlade in 300 miljoner kronor genom bidrag från stiftelser, företag och privatpersoner. Medlen går till satsningar för att utveckla den svenska skolan och stimulera entreprenörer och entreprenörskap.

”Att främja och uppmuntra entreprenörskap är ett engagemang som ligger Mellby Gård varmt om hjärtat. IVA är ett tydligt exempel på hur kunskapsutbyte över generationer bidrar till att bygga ett starkare och mer innovativt samhälle”, säger Mellby Gårds vd Johan Andersson.

SNS – SAMTAL OCH FORSKNING FÖR ETT BÄTTRE SAMHÄLLE

SNS för samman engagerade personer inom näringsliv, politik, offentlig förvaltning och forskning, i samtal om viktiga samhällsfrågor. Utöver att vara en mötesplats för dialog som präglas av oberoende, fördjupning, vetenskaplighet och öppenhet, driver SNS även en chefsutbildning och ett forskningsprogram som årligen ger ut omkring 25 rapporter.

Ett vanligt år anordnar SNS cirka 70 möten om centrala samhällsfrågor. Till detta kommer även större konferenser och mindre rundabordssamtal. Coronapandemin kunde ha blivit en stoppkloss för verksamheten men blev istället en källa till fler diskussionsämnen och nya format. SNS var tidigt ute med att starta en digital mötesserie om corona i syfte att belysa hur krisen påverkar allt från hälsa till samhällsekonomin. Bara under 2020 anordnades nära 20 möten på temat.

Under 2020 fortsatte SNS även att driva sitt arbete kring klimatfrågan. En digital konferens med tema klimatförändringar, där världsledande forskare inom området deltog i digitala sessioner, blev en motor för nya idéer och lösningar. SNS forskningsprogram gav också ut rapporten ”Konjunkturrådsrapport 2020: Svensk politik för globalt klimat”, som ger förslag och rekommendationer på hur politiken bör utformas för att bromsa och till slut stoppa klimatförändringarna. Bakom rapporten står nio forskare med bred bakgrund inom nationalekonomi, juridik, naturvetenskap samt ingenjörsvetenskap.

Parallellt fortlöpte SNS omfattande forskningsprojekt om det svenska skattesystemet. Bakgrunden till forskningen är den förändring som skett i den svenska ekonomin de senaste åren och som drivits på av globalisering och teknikutveckling. Genom projektet, som sträcker sig från 2019–2022, vill SNS bland annat undersöka vilken påverkan denna förändring haft på skattesystemets effektivitet och omfördelande funktion. Mellby Gård är en av 25 aktörer som sitter med i projektets referensgrupp och vi vill genom vårt engagemang bidra till en faktabaserad debatt kring skatter.