Mellby Gård i samhället

ETT STARKT SAMHÄLLSENGAGEMANG

Mellby Gård har alltid haft ett starkt samhällsengagemang. Det visar sig bland annat genom uttalanden om vad vi tycker är viktigt för till exempel svenskt näringsliv, svensk skattepolitik eller svensk skola. I andra fall kan det handla om helt andra, mer vardagliga saker.

”Ett huvudmål med våra filantropiska aktiviteter är att de på något sätt ska vara en katalysator för att nå framgång”, säger Mellby Gårds vd Johan Andersson. ”Att se företag gå från lovande till ledande. Att nå nya banbrytande forskningsresultat. Att se mindre idrottsklubbar nå oväntade framgångar. Och, viktigast av allt, att se barn i utsatta delar av världen få förutsättningar till ett bättre liv och möjligheter att uppfylla sina drömmar.”

”Vi fortsätter att stödja verksamheter som i första hand har en anknytning till Mellby Gård, våra bolag eller det som är viktigt för vår familj. Det handlar främst om entreprenörskap samt forskning och utbildning. Vi strävar efter att successivt fokusera på färre men större engagemang. Det gör vi för att kunna vara mer aktiva i projekten, vilket ökar förutsättningar för framgång.”

Mellby Gård har som mål att varje år avsätta cirka två procent av koncernens vinst till stöd av olika slag, vanligtvis blir det cirka 20 miljoner kronor om året.

Under 2018/2019 har Mellby Gård stöttat Ung Företagsamhet, Lärargalan och Hjärnfonden, tre projekt som presenteras mer i detalj nedan. Utöver dessa har vi bidragit inom många andra områden, bland annat ett flertal forskningsprojekt, ett doktorandprojekt vid SLU/Alnarp, ett doktorandprojekt kring friskolereformen, Blekingska Nationen, FC Rosengård, Global Child Forum, Hungerprojektet, Project Playground, Institutet för Näringslivsforskning, Trelleborgs FF samt Willefonden.

UNG FÖRETAGSAMHET
Ung Företagsamhet är en politiskt obunden, ideell utbildningsorganisation som ger barn och ungdomar möjlighet att träna och utveckla sin kreativitet, företagsamhet och sitt entreprenörskap. Det gör man genom läromedel, lärarhandledningar, fortbildning, möjligheter till stipendier, utbyte med andra länder samt inspiration för lärare, elever och skolledare.

Ung Företagsamhet finns över hela Sverige via ett nationellt kansli och 24 regionala föreningar. Organisationen stöttar elever och lärare med över 100 engagerade medarbetare, alla med en bred kompetens inom entreprenörskap.

Sedan 1980 har gymnasieelever utbildats i entreprenörskap genom utbildningen ”UF-företagande” och sedan 2010 finns aktiviteter även på grundskolan. Organisationen finansieras via offentliga medel och stöd från det privata näringslivet.

”Ung Företagsamhet stimulerar på ett bra och konkret sätt entreprenörskap i unga åldrar, ett arbete som ligger i linje med vår familjs syn. Ung Företagsamhet har dessutom en tydlig koppling till vårt innehav i AcadeMedia”, säger Johan Andersson.

LÄRARGALAN
Lärargalan är Sveriges största gala för lärare, då man under en kväll hyllar Sveriges mest framstående lärare framröstade av landets elever. Idén till galan kom från bristen på uppmärksamhet för lärarna. Den före detta eleven Beata Kull ville belysa vikten av läraryrket och bidra till att höja dess status. På bara ett par år har elevernas nomineringar vuxit från 700 till 30 000.

Beata är tacksam för den hjälp som lärarna gav henne hon under skoltiden. Tack vare dem nådde hon sin fulla potential för att kunna bli det hon ville. Genom Lärargalan vill hon ge tillbaka och lyfta fram förebilder. Lärargalan ger Sveriges elever en unik möjlighet att visa vad de gillar i skolan och på så sätt skapas framgångsrecept för hur en bra lärare undervisar.

”Mellby Gård vill genom Lärargalan stödja läraryrket och höja statusen för ett viktigt yrke”, säger Johan Andersson. ”Även Lärargalan har en direkt koppling till vårt innehav i AcadeMedia.”

HJÄRNFONDEN
Mer än var tredje svensk kommer någon gång i livet drabbas av en hjärnsjukdom. Det kan vara stroke, Alzheimers sjukdom, epilepsi, migrän, depression, beroende eller anorexi. Antalet demenssjuka ökar kraftigt – år 2050 beräknas en kvarts miljon svenskar vara drabbade.

Många tror att hjärnsjukdomar mest drabbar äldre. Men vart tionde barn som föds i Sverige har någon form av hjärndiagnos. I varje skolklass finns barn som lider av autism, ADHD eller dyslexi. Andelen 16–24-åringar som uppger sig besväras av psykiska besvär och depression har tredubblats på tjugo år.

Hjärnfonden stödjer forskning om hela hjärnan. Kunskapen om hjärnan är fortfarande låg och många hjärnsjukdomar är tabubelagda. Forskning om hjärnan är en förutsättning för att få fram nya effektiva behandlingar. Hjärnfonden är den enda organisation som stödjer forskning och information om hela hjärnan – både den friska och den drabbade.

”Hjärnan är ett forskningsområde som behöver mer resurser och Hjärnfonden stödjer forskning kring sjukdomar som vi än så länge inte vet så mycket om”, säger Johan Andersson. ”Dessutom finns det en viss koppling till sjukdomsbilden inom familjen.”