MGÅ_topbanners_2024_5.png

Mellbymodellen

Om Mellby Gård
Så skapar Mellby Gård långsiktiga värden

Mellby Gård är en familjeägd, långsiktig investerare som månar om att bevara entreprenörsandan i portföljbolagen. En grundläggande del av affärsmodellen är strävan efter att vara den störste ägaren i respektive bolag. Genom att vara det får vi rätt möjligheter att sätta den strategiska agendan och ta helhetsansvar för bolagets utveckling.

LÅNGSIKTIGT ÄGANDE UTAN TANKE PÅ EXIT 
En annan grundläggande del är att Mellby Gård inte köper bolag för att sälja vid en viss tidpunkt. Alla bolag har utmaningar, möter tuffare tider, omställningsperioder, nedgångar på marknaden, det går helt enkelt inte alltid som vi har tänkt oss. Men Mellby Gård som ägare är inte så stressade eftersom vi alltid arbetar med en långsiktig horisont. Vi utmanar kontinuerligt våra bolag, och stöttar när bolaget måste göra nödvändiga förändringar eller investeringar för att långsiktigt försvara sin ledande position eller fortsätta att utvecklas.

AKTIV ÄGARSTYRNING MED FOKUS PÅ ATT LÖSA FÖRETAGENS PROBLEM
Vi är en aktiv ägare. Vi har en nära kontakt med våra bolag, främst genom dess vd och ett aktivt styrelsearbete. Mellby Gård strävar alltid efter att ha ordförandeposten i våra portföljbolags styrelser. Vi borrar ner i detaljerna för att förstå bolagens marknader och verksamheter. Det är ofta i detaljerna som underlagen till de särskiljande strategiska besluten finns. Att ha problem är ofta inte något problem, men det är ett stort problem om man inte förstår att man har problem. I vår ägarstyrning fokuserar vi på de områden i portföljbolagen som inte fungerar eller där det finns outnyttjade möjligheter. Det skapar en dynamik i vår relation med ledningen och bidrar till att kontinuerligt förbättra verksamheten.

FRÅN LOVANDE TILL LEDANDE
Vårt mål är att ta våra bolag från lovande till ledande. Det beskriver i vilken riktning bolagen ska utvecklas samtidigt som det bekräftar samtliga portföljbolags värde i gruppen. Oavsett om det är ett mindre eller ett större bolag, om det är lovande eller ledande, så har alla lika stort värde och berättigande. Det kan ta många år att bli ledande, men bolaget ska vara lovande under vägen dit så att vi tillsammans kan se målet framför oss. För oss är det en stor skillnad mellan ”lovande” och ”förhoppning” – vi undviker förhoppningsbolag. Bolaget ska ha bevisat sin affärsmodell och nått en viss storlek vad gäller omsättning. För att vara lovande måste vi kunna se att det kan bli ledande. Lovande innebär att det ska finnas något unikt i affärsmodellen. Det kan vara i produkten, logistiken, organisationen eller annat. Ledande betyder att bolaget ska vara etta eller tvåa i sin vertikal. Då kan det påverka förutsättningarna i vertikalen för till exempel pris, teknisk utveckling och innovation.

DELÄGARSKAP GER GEMENSAM RIKTNING
Det är viktigt att skapa en gemensam känsla för bolaget mellan ägare och ledning, det är vi tillsammans som ska utveckla bolaget. Därför lägger vi ner mycket tid på att hitta en incitamentsstruktur med fokus på ägande för ledningen, så att vi verkligen arbetar gemensamt mot samma mål.

INNEHAV I FLERA VERTIKALER SPRIDER RISKERNA
Mellby Gård har valt att finnas i fyra olika vertikaler: industri, konsumentvaror, jordbruk och tjänster. Ur en övergripande portföljsyn är det viktigt med en balans mellan vertikalerna för att sprida riskerna.