Styrelsen i Mellby Gård AB har beslutat att försätta Lund Fashion AB i konkurs. Bolaget bedriver försäljning av damkonfektion under varumärkena ”Flash” och ”Dea Axelssons”. Verksamheten består av ca 95 butiker i Sverige och 3 i Danmark samt kontor och lagerverksamhet i Lund. Totalt berörs närmare 500 hel- och deltidsanställda.

”Effekterna av Covid -19 har försatt bolaget i ett akut läge. Försäljningen är nästan utraderad och huvuddelen av bolagets kostnader kvarstår. Detta är ytterst tragiskt och vi lider med alla anställda som kämpat in i det sista”, meddelar Johan Andersson, VD på Mellby Gård AB.