ROXTEC

MIKAEL HELMERSON, VD

FAKTA

Roxtec utvecklar, tillverkar och säljer modulbaserade tätningslösningar för kablar och rör. Exempel på branscher och tillämpningsområden är varv, oljeindustri, processoch tillverkningsindustri, byggnation, energi och telekom. Roxtec har försäljning på över 80 marknader genom 27 dotterbolag och ett växande nätverk av agenter och distributörer.

Roxtec är en del av Mellby Gård sedan 2006. Mellby Gårds representanter i styrelsen: Hans Stråberg (ordförande), Rune Andersson, Johan Andersson och Anders Bülow.

  • Huvudkontor: Karlskrona
  • Omsättning 2018/2019: 1 866 MSEK
  • Antal anställda: 806
  • Ordförande: Hans Stråberg

www.roxtec.com

ROXTEC OM VERKSAMHETSÅRET 2018/2019

– NYA MARKNADER SKAPADE TILLVÄXT UNDER 2018

Roxtec är omsättningsmässigt Mellby Gårds största helägda dotterbolag. Bolaget tillverkar kabel- och rörgenomföringar för miljöer med mycket höga och multipla krav. Företaget grundades i samband med uppfinningen av Multidiameter™, en lösning för anpassning till kablar och rör av olika dimensioner, baserad på tätningsmoduler med skalbara lager.

Modulerna är i två delar och placeras kring kablar och rör i en ram som monteras i öppningar i till exempel golv, väggar eller tak. När installationen tillsluts med en kompressionsenhet skapas en genomföring som möter de krav en tung industri har när mot det gäller skydd mot exempelvis brand eller vatten- och gasläckage.

Roxtec hade tidigare en stor exponering mot olja och gas offshore, marknader där den övergripande tillväxten sjunkit dramatiskt under några år.

”Offshore Oil & Gas var tidigare vårt största kundsegment. Idag är det vårt minsta”, säger Roxtecs vd Mikael Helmerson. ”För att kompensera för nedgången har vi under de senaste åren breddat vår marknadsstrategi mot fler segment. Successivt har vi tagit marknadsandelar inom dessa, vilket under 2018 resulterade i att vi återigen kunde rapportera tillväxt.”

”Det är mycket glädjande att vår försäljning återigen växer. Det visar att vår strategiska omprofilering fungerar och att våra lösningar är eftertraktade inom flera marknader. De branscher som vi nu växer inom har höga säkerhetskrav kombinerat med goda framtida förutsättningar för ytterligare tillväxt”, säger Mikael Helmerson.

Roxtecs tre affärsområden är Marine & Offshore, Power & Process Industries samt Industry & Infrastructure. Några exempel på tillämpningsområden som vinner mark är kryssningsfartyg, vindkraftverk, tåg, tunnlar och datahallar.

För ett par år sedan startade Roxtec en särskild verksamhet för att arbeta med företagets eftermarknad. I det ligger framförallt inspektionstjänster, det vill säga att verifiera att de tätningslösningar som företaget har levererat fungerar på utlovat sätt även efter installations-, renoverings- och uppgraderingsarbeten.

”Vi såg ett behov hos våra kunder att säkerställa den långsiktiga kvaliteten på våra installationer. Successivt har vi skapat ett koncept för att systematiskt inspektera genomföringar – främst inom marin och offshore. Under 2018 tog denna eftermarknad fart på ett glädjande sätt och vi kommer att fortsätta att utveckla vår eftermarknadsaffär”, säger Mikael Helmerson.

För att behålla sin marknadsledande position måste Roxtec kontinuerligt utveckla och lansera nya material och produkter.

”Övergripande arbetar vi med utveckling inom två områden”, säger Mikael Helmerson. ”Ett är att utveckla själva materialet för att göra det ännu bättre och framför allt bredare, det vill säga att det ska kunna klara ”multiple demands”, så att samma produkt klarar flera olika typer av påfrestningar, som exempelvis brand, frätande kemikalier och högt tryck.”

”Ett annat utvecklingsområde är att hitta nya applikationer så att vi kontinuerligt täcker kundernas behov av tätningslösningar. För oss kan det i många fall också innebära att vi behöver genomföra en certifiering för att produkten ska bli godkänd för en viss applikation. Det arbetet har lett till att vi har vuxit inom flera specifika nischer, som kryssningsfartyg, där hög komfort går hand i hand med höga säkerhetskrav. Vidare satsar vi nu också mycket på utveckling av ”digitala produkter”, d v s mjukvarulösningar som skapar mervärde till våra kunder”, säger Mikael Helmerson.

VIKTIGA HÄNDELSER 2018/2019

Nytt laboratorium skapar förutsättningar för fortsatt kontinuerlig utveckling av säkerhetsprodukter. Laboratoriet fördubblar Roxtecs kapacitet att testa brandskyddsmaterial och -produkter.

Roxtec utsågs till ett av Sveriges ”best managed companies”, en utmärkelse som Deloitte delar ut i samarbete med Nasdaq.

Fortsatt framgångsrik lansering av nya produkter, bland annat rörtätningar samt genomföringar för användning under mark respektive över vattenlinjen inom marinsegmentet.