DUNI

Robert Dackeskog, vd

FAKTA

Duni Group är en ledande leverantör av attraktiva och funktionella produkter för dukning och take-away. Koncernen marknadsför och säljer två varumärken, Duni och BioPak, vilka finns representerade på över 40 marknader. Duni Group har anställda i 35 länder. Duni Group har egen tillverkning främst i det helägda pappersbruket Rexcell i Dalsland. Tillverkning sker även i Tyskland, Polen, Thailand och Nya Zeeland.

Duni Group är ett intressebolag i Mellby Gårds portfölj sedan 2007. Mellby Gårds representanter i styrelsen är Thomas Gustafsson (ordförande) och Sven Knutsson.

  • Huvudkontor: Malmö
  • Omsättning 2020: 4 501 MSEK
  • Årsanställda: 2 269
  • Ordförande: Thomas Gustafsson

www.duni.com

DUNI OM 2019/2020

– RESTAURANGBESÖKET SKA FOKUSERA PÅ UPPLEVELSE, HYGIEN OCH HÅLLBARHET

Duni Groups verksamhet under 2020 präglades till stora delar av effekterna av covid-19. Segmentet Duni, med kunder främst inom hotell och restaurang, påverkades negativt, medan BioPak-segmentet, med kunder främst inom take-away, visade god tillväxt. Under 2020 arbetade Duni Group intensivt med att hjälpa restaurangerna att erbjuda en hygienmässigt säker upplevelse. Därför kommer Duni att stärka sin kommunikation kring hållbarhet och hygien i framtiden.

Under det första kvartalet 2020 lanserade och genomförde Dunikoncernen en större organisationsförändring. Den nya strukturen innebär att koncernen styrs i två nya segment, Duni och BioPak. Samtidigt skapades identiteten Duni Group för att skilja den koncerngemensamma verksamheten från segmentet Duni.

”Förändringen genomfördes för att möjliggöra ett ännu starkare sortiment samt en bredare och bättre kundbearbetning via en global organisation med ett tydligt sälj- och marknadsansvar”, säger Duni Groups ordförande Thomas Gustafsson.

”Parallellt med att vi genomförde förändringen började effekterna av pandemin covid-19 bli påtagliga. Inledningsvis fokuserade vi på att säkra våra leveranser, eftersom det då inte såg ut att vara någon efterfrågekris. Men relativt snart insåg vi att det skulle bli omfattande effekter på efterfrågan, både positiva och negativa.”

EN TUDELAD UTVECKLING

Det blev därefter en tudelad utveckling för koncernen, där det ena segmentet, BioPak, kontinuerligt visade fin tillväxt och det andra, Duni, där försäljningen vek kraftigt och inledningsvis i princip låg på noll.

”För att förstå hur stängda evenemang påverkade Duni-segmentet kan man ta en fotbollsmatch i den högsta ligan i Tyskland, som lockar i snitt drygt 40 000 åskådare. Det konsumeras mycket drycker, korv med mera under matchen, huvuddelen av dessa med någon av Dunis produkter. Dessutom konsumeras minst lika mycket före och efter matchen. Det spelas flera matcher varje vecka, vecka ut och vecka in. Till det kan läggas en rad andra idrotts- och kulturevenemang med tiotusentals besökare med liknande konsumtionsmönster runt om i Europa. Den marknaden försvann i princip helt i april. Under maj och sommaren skedde sedan en viss återhämtning, för att sedan åter sjunka under pandemins andra våg.”

Koncernen arbetade med att minska kostnader, använda statliga stöd på olika marknader och samtidigt upprätthålla affären på ett bra sätt. Det var också viktigt att skapa en informationsstruktur för att säkerställa att alla säkerhetsrutiner nådde samtliga enheter.

”Organisationen gjorde ett mycket bra arbete med dessa aktiviteter under året. Vi var snabba med att dra ner verksamheten, vi säkerställde likviditeten via bankavtal och informationen kom snabbt ut på rätt sätt.”

ROBERT DACKESKOG NY VD OCH KONCERNCHEF

Vid halvårsskiftet 2020 kom Duni Groups styrelse överens med dåvarande vd och koncernchef Johan Sundelin att han skulle lämna sitt uppdrag i bolaget.

”Det blev till sist för många personer, på olika nivåer, som lämnade bolaget och som även lämnade efter sig bred kritik”, säger Thomas Gustafsson. ”Vi blev då överens om att avbryta samarbetet.”

”Ett av våra viktigaste kriterier var att hitta en person med djup förståelse för koncernens verksamhet. Det var därför naturligt att söka personer som fanns i verksamheten eller hade varit där tidigare. Robert Dackeskog arbetade i Duni mellan 2012 och 2019, som chef för två av koncernens affärsområden. Han gjorde ett utmärkt arbete, visade goda ledaregenskaper, och vi är mycket glada över att Robert accepterade att komma tillbaka till Duni Group.”

RESTAURANGUPPLEVELSEN SKA KÄNNETECKNAS AV HYGIEN OCH HÅLLBARHET

Dunis grundläggande affär har under många år varit servetter, dukar med mera kopplade till restaurangupplevelsen. Försäljningsargumenten har till stor del byggt på ”om ni använder den här duken och dessa servetter ökar besökarens upplevelse av restaurangbesöket”.

I framtiden är det oerhört viktigt för Duni att även kommunicera produkternas hygienfunktion samt de stora satsningar som görs för att ta fram hållbara och hygieniskt säkra produkter.

”En duk från Duni ska inte bara ligga på bordet för att det blir snyggare, utan för att det är mer hygieniskt. Det samma gäller en pappersservett eller en Duniletto av hög kvalitet. Vi förstärker kommunikationen mot hygien för restauranggästen, för att skapa bästa förutsättningar för både det vi kallar Goodfoodmood och en trygg och säker upplevelse. Coronapandemin har naturligtvis spelat en bidragande roll för denna argumentation.”

”När det gäller hållbarhet har Dunikoncernen legat långt framme under många år. Nu har vi satt upp ännu tydligare och mer utmanande hållbarhetsmål, som till exempel att utveckla ett nedbrytningsbart bindemedel och öka taken i utfasningen av våra plastprodukter.

VIKTIGA HÄNDELSER 2019/2020

Ny segmentsrapportering från den 1 januari 2020 i två segment, Duni och BioPak, vilka därefter gjorts till affärsområden med fullt resultatansvar från den 1 januari 2021.

Tydligare fokus inom Duni-segmentet på att restaurangbesöket ska handla om upplevelse, hygien och hållbarhet.

Utökad och förnyad styrelse. Nya från Mellby Gård: Thomas Gustafsson, ordförande från årsstämman i maj 2020, och Sven Knutsson.

Robert Dackeskog med mångårig erfarenhet från Duni Group tillträdde i början av 2021 som vd och koncernchef.

Ny CFO Magnus Carlsson, Mats Lindroth affärsområdeschef för Biopak, och Linus Lemark affärsområdeschef för Duni, från den 1 januari 2021.