DUNI

Robert Dackeskog, vd

FAKTA

Duni Group är en ledande leverantör av attraktiva och funktionella produkter för dukning och take-away. Koncernen marknadsför och säljer två varumärken, Duni och BioPak, vilka finns representerade på över 40 marknader. Duni Group har anställda i 35 länder. Duni Group har egen tillverkning främst i det helägda pappersbruket Rexcell i Dalsland. Tillverkning sker även i Tyskland, Polen, Thailand och Nya Zeeland.

Duni Group är ett intressebolag i Mellby Gårds portfölj sedan 2007. Mellby Gårds representanter i styrelsen är Thomas Gustafsson (ordförande) och Sven Knutsson.

  • Huvudkontor: Malmö
  • Omsättning 2021: 5 061 MSEK
  • Årsanställda: 2 269
  • Ordförande: Thomas Gustafsson

www.duni.com

DUNI OM 2021

 “VI SKA VARA DET LEDANDE HÅLLBARHETSFÖRETAGET I BRANSCHEN 2030”

Duni Group finns där människor umgås och mår bra, och under de senaste två åren har det varit en utmaning att sälja produkter för det ändamålet. Pandemin har fortsatt längre och varit mer omfattande än vad både Duni och andra trodde under inledningen av 2021.

Restriktionerna under 2021 kom och gick och för oss har det varit tudelat. Affärsområde BioPak har gynnats av pandemin med sitt erbjudande kring miljösmarta takeaway-förpackningar när marknaden valde andra sätt att erbjuda och konsumera mat och dryck. Affärsområde Duni däremot har drabbats hårt och direkt av restriktionerna eftersom de i princip hela tiden slagit mot det så kallade HoReCa-segmentet (hotell, restaurang, café). Vi har sett ett omedelbart samband mellan restriktioner och vår försäljning.

VILL HITTA NYA SÄTT ATT TÄNKA CIRKULÄRT

För Duni Group är det på längre sikt en fråga om hur marknaden övergripande ser på koncernens produkter, det vill säga engångsartiklar. Diskussionerna om regleringar pågår i flera länder och inom EU. I Frankrike till exempel införs redan 2024 ett tak på hur mycket avfall, inklusive matsvinn, en restaurang får ha.

– Vår affär är utmanad och vi måste hitta nya sätt att tänka cirkulärt kring våra produkter, något som vi har arbetat och arbetar mycket och intensivt med. Vår ambition är att kunna erbjuda varje kund den mest hållbara lösningen utifrån sina förutsättningar – oavsett om det handlar om engångs- eller flergångsprodukter, eller någon helt annan lösning.

Inspirerade av FN:s ”Decade of Action” och de 17 globala målen för en hållbar utveckling uppdaterade Duni Group under året sin strategi under parollen ”Our Decade of Action” med det övergripande målet att redan 2030 vara det ledande hållbarhetsföretaget i branschen.

– Det är en tuff målsättning, men vi menar att det är nödvändigt att sätta ett sådant utmanande mål för att bli långsiktigt framgångsrika. Detta är något jag personligen verkligen brinner för, och det är mycket viktigt att våra medarbetare vet vad koncernen står för, vad vi vill med verksamheten och vart vi är på väg.

2030 SKA DUNI HA UPPNÅTT FULL CIRKULARITET

– Vi har uppdaterat vårt syfte till att vi ska ”Inspirera världen att ge mer än vi tar för att alla människor ska kunna njuta av god mat, välbefinnande och samhörighet både för människor idag och framtida generationer”. År 2030 ska vi ha uppnått full cirkularitet och leda vår bransch mot en värld där vi ger mer än vi tar samt att vi med omsorg om vår planet och vårt välbefinnande ska skapa säkra och lättanvända lösningar för alla människor.

– Redan idag gör vi väldigt många bra saker inom koncernen. Vår produktionsanläggning i Skåpafors blev under året det första pappersbruket i världen att börja använda biogasol, och från 2027 ska Skåpafors ha nollutsläpp. Vi har dessutom arbetat intensivt med vidareutveckling av våra viktiga Airlaid- och Dunicelmaterial för premiumservetter och dukar, som nu övergår till att produceras med helt fossilfria bindemedel, gjorda på matavfall och växtbaserade råvaror – och det utan att tumma på den höga kvaliteten.

– Det var faktiskt två anställda vid vår produktion i Bramsche, Tyskland, som tog fram och utvecklade bindemedlet till Dunicelsortimentet. De började testa hemma i köket, och när det sedan visade sig att det fungerade fortsatte utvecklingen i produktionen, en spännande och framgångsrik innovationsprocess.

ANDRA CIRKULÄRA AFFÄRSMODELLER

Under senare tid har det dykt upp andra cirkulära affärsmodeller i branschen, och det pratas väldigt mycket om återanvändning. Inom denna marknad har det bildats nya företag i Europa – och Duni Group har engagerat sig.

– I linje med vår strategi att vara fullt cirkulära 2030 har vi investerat i två företag och även inlett ett partnerskap med ett tredje för att vi vill vara en del av den snabba utvecklingen och leda branschen mot fler hållbara och funktionella lösningar.

– I de företag vi investerat i arbetar man med innovativa och digitala lösningar för att skapa cirkulära system för take-away produkter som går att återanvända. Olika tillfällen kräver antingen engångs- eller flergångsalternativ eller en kombination av båda, och därför är det viktigt att ha ett varierat sortiment för att möta framtida kundbehov.

– Övergripande ser vi ljust på det kommande året med borttagna restriktioner och vi planerar för en normaliserad efterfrågan samt en tillvaro där våra take-away förpackningar, servetter, dukar och ljus är en självklar och naturlig del.

VIKTIGA HÄNDELSER 2021

Pandemin har fortsatt påverka verksamheten med omfattande restriktioner och snabba förändringar i flera länder. Dessutom har prisökningar på leveranser skapat ett kostnads- och inflationstryck.

Duni Group beslutade om en uppdaterad strategi med målet att vara det ledande hållbarhetsföretaget i branschen 2030.

Flera hållbarhetsinitiativ som fossilfria Airlaid och Dunicel-produkter, biogasolanläggning i produktionen i Skåpafors samt delägande i bolag i centrala Europa inom återanvändning. Duni Group har också anslutit sig till FN:s Global Compact samt lanserat de första fiberbaserade ytterförpackningarna för servetter.