AROS KAPITAL

     Erik Berfenhag, VD.    

FAKTA

Aros Kapital är ett snabbt växande finansbolag med fokus på lån, krediter och leasing för små och medelstora företag i Norden och sedan 2020 även i Storbritannien. Snabba besked, transparens och god service i kombination med smarta lösningar för kundernas behov är nycklarna till bolagets snabba tillväxt.

Aros Kapital är ett intressebolag i Mellby Gårds portfölj sedan 2015. Mellby Gårds representanter i styrelsen är Thomas Gustafsson och Gustav Andersson.

  • Huvudkontor: Göteborg
  • Omsättning 2021: 341 MSEK
  • Årsanställda: 47
  • Ordförande: Hans Berggren

www.aroskapital.se

AROS KAPITAL OM 2021

AROS KAPITAL HJÄLPER FÖRETAG ATT VÄXA

Tillväxt och utveckling kräver kapital. Det vill Aros Kapital möjliggöra. Företagsfinansiering i partnerskap i stället för byråkratiskt krångel har visat sig vara ett vinnande koncept för bolaget, som gjorde sitt bästa år någonsin under 2021.

Aros Kapital arbetar uteslutande med finansieringslösningar till små och medelstora företag. Det kan handla om finansiering av fastighetsköp eller tekniksatsningar som möjliggörs genom lån eller leasing. Långivning sker snabbt och enkelt genom en automatiserad process – ofta med lånelöfte och utbetalning inom en till två dagar. Krediter upp till 500 TSEK erbjuder Aros Kapital i samarbete med Europeiska Investeringsfonden som garanterar upp till 80 procent av lånet medan företaget själv får stå för resten. Under 2021 har denna typ av lån haft en kraftig tillväxt, inte minst drivet av utvecklingen i Storbritannien, samtidig som den innebär låg risk för Aros Kapital. Bolaget har dessutom tecknat flera partnerskapsavtal inom factoring.

INNOVATIVA FÖRETAG KRÄVER NYA FINANSIERINGSLÖSNINGAR

Aros Kapital ser sitt finansieringserbjudande som en form av partnerskap och fokus ligger typiskt på bolag som inte passar in i någon traditionell bransch. Många kunder är tillväxtbolag med fokus på ny teknik och nya affärsmodeller. Här ser Aros Kapital att man kan göra skillnad.

– Vår analys är en helhetsbedömning där man analyserar framtida förutsättningar och inte enbart historik och även personerna bakom. Många av de bolag som vi valt att erbjuda finansiering är Tech-bolag där vi verkligen tror att vi kan utveckla affären tillsammans.

Under 2021 medfinansierade Aros Kapital bland annat Matsmarts nya automatiserade och solcellsdrivna lagersatsning i Örebro. Genom ett leasingupplägg kommer Matsmart på sikt att själv äga hela robotsystemet.

LONDONSATSNING STÄRKER POSITION SOM NYSKAPANDE

Under 2020 öppnade Aros Kapital sitt första utlandskontor i Storbritannien och etableringen har varit mycket framgångsrik. Tillsammans med sin partner Assetz Capital har bolaget lyckats nå nya kunder inom framför allt finansieringslösningar för fastigheter. Strategin är att identifiera ytterligare partners och samtidigt bredda sitt erbjudande med fler kanaler och lansera sin fakturaköpstjänst på den brittiska marknaden.

Den lyckosamma starten i Storbritannien förklaras dels av den brittiska statens generösa garantier under pandemin i kombination med att Aros Kapital skiljer sig från traditionella banker.

– Vi skiljer oss från många andra aktörer i London då vi helt enkelt är mindre byråkratiska, mer snabbrörliga och visar på ett större affärsmannaskap. Och även om det är en gigantisk marknad är det många aktörer som inte har vågat att ta risk.

STARK TILLVÄXT OCH FOKUS PÅ NYA MARKNADER

2021 blev Aros Kapitals starkaste år någonsin. Omsättningen ökade med drygt 200 MSEK till 566 MSEK och lönsamheten fördubblades och uppgick till 200 MSEK. Framgången förklaras framför allt av de mycket låga kreditförlusterna.

Den positiva erfarenheten i Storbritannien har stärkt ambitionerna och bolaget vill nu öka tempot i sin tillväxtresa och etablera sig på flera marknader. Under 2021 tecknade Aros Kapital avtal med en ny partner i Irland och under 2022 kommer bolaget att erbjuda sina första krediter här. Aros Kapital etablerade sig även i Norge och framåt tittar man på att öppna kontor i Finland.

– Vår framgång finns i vår bredd och duktig personal där kulturen är starkt och engagemanget är lika stort trots att bolaget vuxit. Den bygger också på våra ägares starka varumärke. Genom Mellby Gårds finansiella styrka, långsiktighet och stabilitet kan Aros Kapital fortsätta röra sig snabbt framåt i en trög och traditionell bransch.

Intervjun genomfördes i december 2021 med dåvarande VD Daniel Grüner. Sedan april 2022 är Erik Berfenhag VD för Aros Kapital. 

VIKTIGA HÄNDELSER 2021 

Stor omsättningstillväxt om 35 procent till 566 MSEK och fördubblad lönsamhet med 50 procent till 200 MSEK.

Stark utveckling i London med utökat team samt etablering i Irland och Norge.

Ledning förstärkt med ny kreditchef, chefsjurist och affärsområdeschefer.