AROS KAPITAL

DANIEL GÜNER, VD

FAKTA

Med devisen ”Allt annat än en bank” som ledstjärna har Daniel Güner och hans medarbetare byggt Aros Kapital till ett snabbt växande finansbolag med fokus på lån, krediter och leasing för små och medelstora företag i Norden och sedan 2020 även i Storbritannien. Snabba besked, transparens och god service i kombination med smarta lösningar för kundernas behov är nycklarna till bolagets snabba tillväxt.

Aros Kapital är ett intressebolag i Mellby Gårds portfölj sedan 2015. Mellby Gårds representanter i styrelsen är Thomas Gustafsson och Gustav Andersson.

  • Huvudkontor: Göteborg
  • Omsättning 2020: 355 MSEK
  • Årsanställda: 47
  • Ordförande: Hans Berggren

www.aroskapital.se

AROS KAPITAL OM 2019/2020

– AROS VÄXLAR UPP MED MIKROLÅN OCH UTLANDSETABLERING

Aros Kapital fortsätter att växa inom företagsfinansiering och satsar på mikrokrediter till företag, så kallade autolån med en helt automatiserad långivningsprocess, samt på ett uppdaterat leasingerbjudande. Under 2020 startade Aros Kapital kontor i London.

Aros Kapital håller fast vid sin nisch inom företagsfinansiering till små och medelstora företag och fortsätter sin snabba tillväxt. Under 2020 ökade omsättningen med 49 procent till 355 MSEK (239). Och tillväxtresan fortsätter med fokus på förändringar inom leasingerbjudandet och nya produkter.

”Vi möter fortsatt stark efterfrågan inom alla områden och växer bra, samtidigt som vi har lyckats väl med att rekrytera kompetenta medarbetare och har varit lyckosamma med att addera nya viktiga distributionskanaler”, säger Daniel Güner, vd på Aros Kapital.

MIKROKREDITER MED SNABB KREDITBEDÖMNING

Under året har Aros Kapital satsat på segmentet mikrokrediter, med snabba lån på upp till en miljon kronor där låneprocessen är helt automatiserad och baserad på ett scoringsystem. ”

Vi försöker göra det så enkelt och effektivt som möjligt, vilket innebär att vi normalt kan ge besked till nästa dag. Det gör vårt mikrolån mycket konkurrenskraftigt”, säger Daniel Güner.

Aros Kapital har ett eget scoringteam som bedömer återbetalningsförmågan baserat på ett antal parametrar från UC med flera källor. Ett nytt delsegment är de mikrokrediter på max 275 TSEK som Aros Kapital kan erbjuda företag med upp till nio medarbetare och 20 MSEK i omsättning i samarbete med Europeiska Investeringsfonden, EIF. EIF garanterar 80 procent av beloppet, företagaren själv får garantera de resterande 20 procenten.

”För mikrokrediter är snabbhet och smidighet allt, för större krediter är det tvärtom så att kunderna ofta vill att vi ska bedöma projektet och räkna igenom kalkylen. Det är en trygghet för dem, som är duktiga entreprenörer men inte experter på administration, att vi kollar. Det händer att vi hittar saker som gör att priset kan förhandlas ned”, säger Daniel Güner.

Trots att corona skakat om och inneburit svårigheter för vissa verksamheter så är påverkan på Aros Kapital begränsad. Kreditförlusterna ökade förvisso under 2020, men det beror snarare på operativa misstag och växtvärk.

”Generellt är det så att bra bolag går inte i konkurs utan hittar alltid lösningar och finansiering”, säger Daniel Güner.

FÖRSTA UTLANDSKONTORET ÖPPNAT I LONDON

Aros Kapital har sökt sig utanför landets gränser genom att ta in större kunder i Finland och Norge, men den stora expansionen ska ske på den brittiska marknaden i finansbranschens Mecka – London. Under 2020 slog Aros Kapital upp portarna till det nya kontoret som bemannas av en nyrekryterad chef med ansvar för den brittiska marknaden.

”Vårt fokus från start i London är företagslån med fokus på fastigheter, vilket är identiskt med starten i Sverige. Det har blivit dyrare och svårare för mindre företag att hitta finansiering i Storbritannien och vi är övertygade om att det finns plats för en aktör som Aros med smidiga och snabba processer och flexibla finansieringsprocesser”, säger Daniel Güner.

Gustav Röcklinger har rekryterats som vd för Aros Kapital Limited. Som en del av satsningen har Aros inlett ett samarbete med Assetz Capital och siktar på att lansera sin fakturaköpstjänst på den brittiska marknaden under 2022 och på sikt addera andra tjänster.

”Storbritannien är en stor marknad med tydlig efterfrågan på de finansieringslösningar som vi erbjuder. Vårt mål är att verksamheten snabbt ska växlas upp och ge ett betydande bidrag till såväl omsättning som resultat under nästa år. För att minska sårbarheten gör vi detta tillsammans med partners”, säger Daniel Güner.

VIKTIGA HÄNDELSER 2019/2020

Aros Kapital etablerade kontor i London.

Expansion inom mikrolån i samarbete med Europeiska Investeringsbanken, EIF.

Omsättningen ökade med 49 procent till 355 MSEK (239).

Nya distributionskanaler accelererar tillväxten.