AROS KAPITAL

DANIEL GÜNER, VD

FAKTA

Med devisen ”Allt annat än en bank” som ledstjärna har Daniel Güner och hans medarbetare byggt Aros Kapital till ett snabbt växande finansbolag med fokus på lån, krediter och leasing för små och medelstora företag. Snabba besked, transparens och god service i kombination med smarta lösningar för kundernas behov är nycklarna till bolagets snabba tillväxt.

Aros Kapital är ett intressebolag i Mellby Gårds portfölj sedan 2015. Mellby Gårds representanter i styrelsen: Thomas Gustafsson och Gustav Andersson.

  • Huvudkontor: Göteborg
  • Omsättning 2018/2019: 191,6 MSEK
  • Antal anställda: 33
  • Ordförande: Hans Berggren

www.aroskapital.se

AROS KAPITAL OM VERKSAMHETSÅRET 2018/2019

– VILL BLI VÄRLDSBÄST PÅ ATT FINANSIERA SME-FÖRETAG

Aros Kapital är ett snabbväxande finansbolag med fokus på SMEsegmentet, det vill säga krediter till små och medelstora företag. Bolaget har de senaste åren byggt en skalbar plattform för fortsatt tillväxt och är redo att ta sig an nya segment med fokus på smarta lösningar på kundernas behov.

”Vi vill bli världsbäst på factoring och krediter till små och medelstora företag. Tydligt fokus bidrar till vår tillväxt. Och kunderna uppskattar vår snabbhet, att vi är transparenta och har god service”, säger vd Daniel Güner som tillsammans med några andra medarbetare startade Aros som finansinstitut 2004.

Kunderna inom SME-segmentet har bland annat behov av fakturabelåning (så kallad factoring) för att stärka likviditeten eller för att sälja av kreditrisker vid export, lån kopplade till exempelvis byggprojekt och leasing. Företagskunderna kommer från många olika branscher, från trading och grossistverksamhet till bygg- och fastighetsbolag.

Lyftet för Aros kom 2015 när bolaget erhöll kapitalmarknadstillstånd och kunde växla upp. I den processen kom bolagets grundare i kontakt med Mellby Gård när han skulle resa det kapital som behövdes för att utveckla verksamheten.

”Vi åkte på road show för att resa 50 miljoner kronor och fick löften om några miljoner här och några miljoner där. Men så träffade vi Johan och Gustav Andersson som direkt efter presentationen sade: ´vi tar 70 MSEK, men då vill vi vara ensamma´. Vi har stort stöd av Mellby Gård, inte bara som garant och starkt varumärke; det handlar även om förståelse för oss som bolag och vad vi behöver på vår resa”, säger Daniel Güner.

2018 blev ytterligare ett rekordår för Aros. Daniel Güner är ödmjuk inför framgångarna: ”Marknaden är stor, vi kommer från låga nivåer och har varit förskonade från kreditförluster”, säger han.

Under 2018 adderade bolaget ett nytt affärsområde – leasing. Det handlar om krediter i miljonklassen till företag som vill finansiera till exempel ny maskinpark, hotellinredning eller en fordonsflotta för exempelvis taxirörelse. Kreditbesluten kräver rigorös analys och tar därmed lite längre tid, men Aros är övertygat om att ha funnit en nisch på marknaden.

”Vi ser att det finns en lucka i marknaden mot verksamheter där bankerna redan är exponerade och därför avstår nya och utökade engagemang. Här kan Aros vara en bra partner till företag som vill investera”, säger Daniel Güner.

Under fjolåret ökade Aros antalet återförsäljare och partners till cirka 25. Bolaget vann även tre nya upphandlingar, uppdrag där Aros ansvarar för att färdigpaketerade kreditlösningar till etablerade bolag som i sin tur vill erbjuda sina kunder lån.

”Vi har valt att jobba med partners som marknadsför våra produkter, och har därför ingen egen marknadsavdelning”, säger Daniel Güner.

För att Aros ska kunna fortsätta växa krävs att bolaget har förmåga att hantera de två största riskerna som är förknippade med verksamheten: kreditrisker och regulatoriska risker. Under 2018 stärkte bolaget stödet för regelefterlevnad med nya system och översyn av policys, rutiner, dokument och internutbildning.

”Kraven har ökat kraftigt sedan vi startade bolaget och regelbördan är stor för ett bolag i vår storlek. Men reglerna måste efterlevas och för vår del handlar det om att ha rätt förutsättningar i form av bra system. Med de investeringar som vi har gjort i systemstöd så har vi byggt en skalbar struktur för att kunna växa och bli riktigt stora”, säger Daniel Güner och fortsätter:

”Det finns mycket mer att göra med fokus på SME-bolagens behov. Det handlar till exempel om leasingområdet, men vi kommer även att titta på lösningar för längre krediter. Och på sikt är andra geografiska marknader än den svenska intressanta för oss. Allt handlar om kapital och förtroende. Mellby Gård bidrar till att sätta en kvalitetsstämpel på oss, men också med kompetens och erfarenhet”.

”Aros Kapital är ett fint bolag som är duktigt på att hitta luckor på marknaden och de har snabbt blivit digitala. Det är ett entreprenörsdrivet bolag som har stark passion för att utveckla nya lösningar med fokus på målgruppens behov. Aros har bättre förutsättningar att förnya erbjudandet än många andra i branschen, så vi ser fram emot en spännande resa”, säger Thomas Gustafsson, som är en av Mellby Gårds två representanter i styrelsen.

VIKTIGA HÄNDELSER 2018/2019

Skalbar plattform etablerad för fortsatt tillväxt, inklusive utvecklat systemstöd för att hantera den växande regelbördan på finansmarknaden.

Tre vunna upphandlingar och fler nya partners. Med sina partners når Aros bra marknadspenetration i SME-segmentet.

Nytt affärsområde etablerat inom leasing med sikte på större objekt.

Fortsatt snabb tillväxt. Omsättningen ökade 2018 till 151 MSEK (108) och vinsten till 59 MSEK (38).