ÄLVSBYHUS

KENT JOHANSSON, VD

FAKTA

Älvsbyhus grundades 1944 av Göran Johansson, farfar till dagens vd Kent Johansson. Det som till en början var en snickeriverksamhet övergick på 1960-talet till husproduktion. I dag är Älvsbyhus Sveriges största småhustillverkare och utvecklar, säljer och tillverkar färdigmonterade trähus av hög kvalitet till marknadens lägsta pris. Det möjliggörs av en kostnadseffektiv prefabricering av vitala delar samt att företaget står för hela bygget från grund till inflyttningsfärdigt hus. Ett eget sågverk gör koncernen självförsörjande på trävirke. Älvsbyhus har försäljning i Sverige, Norge och Finland genom ett fyrtiotal försäljningskontor.

Älvsbyhus är ett intressebolag i Mellby Gårds portfölj sedan 1995. Mellby Gårds representanter i styrelsen är Erik Andersson (ordförande), Johan Andersson och Anna Blom.

  • Huvudkontor: Älvsbyn
  • Omsättning 2021: 1 265 MSEK
  • Årsanställda: 261
  • Ordförande: Erik Andersson

www.alvsbyhus.se

ÄLVSBYHUS OM 2021

 “ÄLVSBYHUS STÅR FÖR ÄRLIGHET OCH TRYGGHET FÖR KUNDEN”

Älvsbyhus möjliggör drömmen om ett eget hus på en egen tomt till ett rimligt pris. Lite som H&M och IKEA, fast för småhus. Det har gjort Älvsbyhus till Sveriges största småhustillverkare, för tjugoandra året i rad. Under 2021 ökade försäljningen med över 50 procent. Kent Johansson är VD för Älvsbyhus i tredje generationen efter pappa Donald Johansson och farfar, grundaren Göran Johansson. 

– Vi är oerhört stolta över att kunna prestera branschens högsta lönsamhet samtidigt som vi håller lägre priser än konkurrenterna. Det är heller inte alla som erbjuder en totalentreprenad med leverans av ett nyckelfärdigt hus. Allt det här är möjligt tack vare att vi kontrollerar en stor del av produktionen själva.

Älvsbyhus prefabricerar husdelarna, har ett eget sågverk och tillverkar till och med köksinredningen. Inte ens IKEA klarar att göra köksinredningar som blir mer konstadseffektiva än den egna produktionen. Detta, tillsammans med en ständig kostnadsmedvetenhet, skapar branschens största företag med den högsta lönsamheten.

FULL FART I FABRIKERNA

2021 blev ett mycket bra år. Älvsbyhus är ett av de företag som noterat en ökad försäljning i Corona-pandemins spår. Trenden med hemarbete har inneburit att fler ser möjlighet att flytta från lägenhet i tätort till eget hus i glesare bebyggelse. Sedan sommaren 2020 har det varit full fart företagets tre husfabriker i Älvsbyn, Bjärnum och Kauhajoki i Finland.

Älvsbyhus har försäljning i Sverige, Norge och Finland. Den svenska marknaden är klart störst med 835 sålda hus under 2021. Det ger Älvsbyhus en marknadsandel på nästan 13 procent vilket gör företaget till branschetta – en position de haft i många år.

I Norge var marknaden stabil med drygt 180 sålda hus under året, med en högre lönsamhet än i Sverige. Prisläget i Norge är högre än i Sverige, dels på grund av andra byggnormer, dels på grund av den förhållandevis starka norska köpkraften. I Finland såldes drygt 90 hus. De finska husköparna börjar hitta tillbaka till Älvsbyhus efter ett par tunnare år.

Totalt blev facit 2021 drygt 1 100 sålda hus för koncernen. I antal innebär det en ökning med drygt 50 procent jämfört med föregående år som också det avslutades starkt. Det innebär att ökningen kommer från förhållandevis starka jämförelsesiffror.

– Vi har krossat budgeten för försäljning i Sverige med nästan 60 procent. Vi kör våra fabriker så hårt vi bara kan, utan att äventyra kvaliteten. Priset för framgången är att den slår en aning på lönsamheten. Den svenska och norska orderingången har inneburit att de svenska fabrikerna inte hunnit med fullt ut. Därför har vår finska fabrik fått tillverka ett antal hus som skeppats över Bottenviken till våra norrländska kunder. Kostnaden för transporten har ätit upp en del av vinsten, men alternativen var sämre.

EN HEDERSSAK ATT SÄLJA TILL FAST PRIS

En annan faktor som pressat lönsamheten är att Älvsbyhus säljer sina hus till fast pris vid orderläggningen. Kunden betalar dock först vid leverans av det färdiga huset. Med årets tryck i försäljningen har leveranstiderna sprungit i väg till uppåt ett och ett halvt år och under tiden hinner priset på material och insatsvaror gå upp. Huset blir därmed dyrare att tillverka jämfört med försäljningstillfället.

– Det är en hederssak att sälja till fast pris, det ruckar vi inte på. Älvsbyhus står för ärlighet och trygghet för kunden. Och ett extra sålt hus är alltid ett extra sålt hus.

I andra vågskålen ligger skalfördelar i produktionen vilket innebär att lönsamheten ökar vid högre produktion. Samtidigt kan framgången ses som marknadsföring av det anrika varumärket. Sammantaget innebär dock försäljningstrycket en aning lägre lönsamhet, som likväl fortfarande är högst i branschen.

FULLBOKAT ETT ÅR FRAMÅT

Inget tyder på att tillväxten kommer att stanna av under 2022. Fabrikerna är i själva verket fullbokade hela året. Nyförsäljningen, för leverans under 2023, ser också mycket lovande ut. Kent Johanssons största utmaning är att öka leveranstakten. Samtidigt producerar företaget hus med annan konstruktion än för bara ett par år sedan, där husen i dag har väsentligt bättre energivärden än tidigare. Historiskt har Älvsbyhus producerat fler hus per vecka än i dag, men med de nya extremt energisnåla husen noteras nu löpande nya tillverkningsrekord.

– Vi vet inte ännu var vår kapacitetsgräns går för de nya husen. Vad vi vet är att medarbetarna jobbar mycket hårt för att klara takten, samtidigt som vi har hög sjukfrånvaro och VAB, på grund av pandemin och försiktigheten som måste råda kring den. Jag vill rikta ett stort tack till alla medarbetare för deras jättearbete.

VIKTIGA HÄNDELSER 2021

Störst i Sverige för tjugoandra året i följd.

Större stabilitet i hela Norge som trots stora avstånd blivit en bra marknad. Marknaden i Finland ökade takten.

Produktionsmålen klarades trots hög sjukfrånvaro.