ÄLVSBYHUS

KENT JOHANSSON, VD

FAKTA

Älvsbyhus grundades 1944 av Göran Johansson, farfar till dagens vd Kent Johansson. Det som till en början var en snickeriverksamhet övergick på 1960-talet till husproduktion. I dag är Älvsbyhus Sveriges största småhustillverkare och utvecklar, säljer och tillverkar färdigmonterade trähus av hög kvalitet till marknadens lägsta pris. Det möjliggörs av en kostnadseffektiv prefabricering av vitala delar samt att företaget står för hela bygget från grund till inflyttningsfärdigt hus. Ett eget sågverk gör koncernen självförsörjande på trävirke. Älvsbyhus har försäljning i Sverige, Finland och Norge genom ett fyrtiotal försäljningskontor.

Älvsbyhus är ett intressebolag i Mellby Gårds portfölj sedan 1995. Mellby Gårds representanter i styrelsen: Erik Andersson (ordförande), Johan Andersson och Anders Bülow.

  • Huvudkontor: Älvsbyn
  • Omsättning 2018/2019: 1 078,7 MSEK
  • Antal anställda: 302
  • Ordförande: Erik Andersson

www.alvsbyhus.se

ÄLVSBYHUS OM VERKSAMHETSÅRET 2018/2019

– PIGG 75-ÅRING INNOVATIV ETTA PÅ DEN SVENSKA SMÅHUSMARKNADEN

Efter några tuffare år ser Älvsbyhus en ljusning på marknaden. Med nya husmodeller och delvis ny strategi kan det 75-årsjubilerande bolagets vd Kent Johansson se framtiden an med tillförsikt.

2018 var ett tufft år för Älvsbyhus. Bolaget fullföljde under året investeringen i moderna huselement som lever upp till alla krav på energieffektivitet. Uppstarten var komplicerad, vilket ledde till förseningar som delvis påverkade leveranserna till kund.

Den svenska marknaden för småhus påverkades dessutom fortsatt negativt av krav på egen insats och tuffare amorteringskrav, vilket drabbar småhustillverkarna.

”Jag hade statsministern på besök och tog då upp frågan med honom. Han var väl medveten om problematiken, inte minst då det hör till socialdemokratisk idétradition att alla ska ha råd att bygga sitt eget hus. Och även om vi inte tror på någon snabb förändring av nuvarande regelverk så ser vi en ljusning på marknaden 2019”, säger vd Kent Johansson.

Det finns emellertid även positiva faktorer som ger draghjälp: räntan har parkerat på rekordlåga nivåer och det finns ett stort uppdämt behov av fler bostäder. Fler kommuner hörsammar också behoven av att ställa prisvärd tomtmark till förfogande som möjliggör för privatpersoner att bygga styckehus. Samtidigt bidrar bostadsbristen och de uppskruvade bostadspriserna i storstäderna till att fler orter blir attraktiva för nyproduktion.

”Vi ser tydliga effekter av att tillväxteffekterna sprider sig längre ut från storstädernas centra, där orter som exempelvis Eskilstuna, Norrtälje och Uppsala växer och blir attraktiva för nyproduktion. Samtidigt lägger vi delvis om vår strategi för att möta de nya villkoren, bland annat genom att i högre utsträckning förvärva mark som vi erbjuder kunderna”, säger Kent Johansson.

Ett exempel är att det markbolag som Älvsbyhus startade för två år sedan har förvärvat mark i Norrköping som nu detaljplaneras för byggnation av ett femtiotal småhus.

”En annan strategisk förändring är insikten att det är mycket lättare att sälja nya hus som står helt färdigställda. Vi bygger därför visningshus i större omfattning än vi gjorde tidigare”, säger Kent Johansson.

Älvsbyhus fortsätter att satsa på nya husmodeller och strävar efter att arbeta med samma bottenplatta för ökad effektivitet. Skillnaderna mellan olika marknader medför emellertid behov av lokala anpassningar för den svenska respektive norska och finska marknaden.

”Vi lanserade ett litet hus riktat mot äldre kunder i tvåpersonshushåll på den finska marknaden som söker en mindre och yteffektiv bostad. Det handlar om ett enplanshus på 63 kvadratmeter – givetvis med bastu – som nått stor framgång”, säger Kent Johansson.

Den finska marknaden präglas av försiktighet och sparsamma kunder som inte sällan amorterar av ett bolån på 15 års tid. För Älvsbyhus gäller det att öka volymerna med hjälp av nya attraktiva produkter. Under 2018 nådde bolaget en försäljning på cirka 80 hus i Finland.

Den norska marknaden präglades av viss avmattning under 2018, även om de norska hushållen fortsatt har god ekonomi och spenderar mycket pengar på boende. Typhuset i Norge är följaktligen större än i såväl Finland som i Sverige. Försäljningen riktar sig både till familjer och till äldre par. 2018 nådde Älvsbyhus en försäljning på cirka 140 hus i Norge.

Den svenska marknaden är Älvsbyhus största med en försäljning 2018 på cirka 450 hus, i huvudsak till en målgrupp bestående av småbarnsfamiljer som är förstagångsköpare av hus. Älvsbyhus har medvetet kompletterat produktportföljen med hus som riktar sig mer mot premiumsegmentet. Under 2019 togs ett nytt gavelställt typhus fram som passar mindre tomter.

”Om vi lyckas hålla förstaplatsen även under 2019 så har vi varit Sveriges största husleverantör 20 år i följd”, säger Kent Johansson.

Älvsbyhus har varit ett Mellby Gård-företag sedan 1995 och relationen är viktig för bolaget: ”Vi binder mer kapital i dag i form av markköp och visningshus och då innebär Mellby Gård en trygghet som bidrar till vår utveckling. Vi har dessutom samma filosofi när det gäller synen på ekonomin”, avslutar Kent Johansson.

VIKTIGA HÄNDELSER 2018/2019

Älvsbyhus firar 75 år som bolag.

Fabriken i Vålberg läggs i malpåse och 44 medarbetare avslutar sin anställning i början av 2019.

10 nya husmodeller introducerades på marknaden.

Förvärv av mark i Norrköping för byggnation av drygt 50 småhus.