Vi tar bolag från lovande till ledande

Mellby Gård är en familjeägd, långsiktig investerare som månar om att bevara entreprenörsandan i våra bolag.

Läs mer

Nyheter från Mellby Gård

Se alla

Mellby Gårds Årsmagasin är här

Mellby Gårds Årsmagasin är här

Nu släpps äntligen Mellby Gårds Årsmagasin för 2021! Här kan du läsa hur det gått för alla våra bolag, lära känna några av våra medarbetare och se hur vi försöker bidra till en positiv samhällsutveckling för barn och ungas välmående, idrott, hälsa, utbildning,...

Nyheter från våra bolag

Se alla

ÅRsmagasin 2021 

LÄS HUR DET GICK FÖR KONCERNEN UNDER SENASTE ÅRET

Varje år tar vi på Mellby Gård fram en årsberättelse där vi ger en överblick över vårt resultat och verksamhet, samt presenterar de bolag vi är ägare i. Här kan du läsa hur det gick för oss under 2021 i vårt nya årsmagasin. 

MELLBY GÅRD I SAMHÄLLET

ETT STARKT SAMHÄLLSENGAGEMANG

Mellby Gård har ett starkt engagemang för många olika frågor och områden i samhället. Vissa står oss närmare än andra, framför allt barn och utbildning. Det är grundläggande i ett samhälle att alla har rätt till en bra utbildning och vi vill därför vara med och driva utvecklingen att ge alla samma möjligheter, både i Sverige och i den mån vi kan även utanför vårt lands gränser.

BOLAG I VÅR PORTFÖLJ