Mellby Gård är en familjeägd, långsiktig investerare som månar om att bevara entreprenörsandan i våra bolag.

Läs mer

Nyheter från Mellby Gård

Se alla

Nyheter från våra bolag

Se alla

ÅRSBOK 2018/2019

LÄS HUR DET GICK FÖR KONCERNEN UNDER SENASTE ÅRET

Varje år tar vi på Mellby Gård fram en årsbok där vi ger en överblick över vårt resultat och verksamhet, samt presenterar de bolag vi är ägare i. Här kan du läsa hur det gick för oss under 2018/2019.

MELLBY GÅRD I SAMHÄLLET

ETT STARKT SAMHÄLLSENGAGEMANG

Mellby Gård har alltid haft ett starkt samhällsengagemang. Det visar sig bland annat genom uttalanden om vad vi tycker är viktigt för till exempel svenskt näringsliv, svensk skattepolitik eller svensk skola. I andra fall kan det handla om helt andra, mer vardagliga saker.

BOLAG I VÅR PORTFÖLJ