Gården_topbanner6.png

Visselblåsning

En viktig del i Mellby Gård-koncernens hållbarhetsarbete - visselblåsarfunktionen

Vi vill att Mellby Gård-koncernen ska drivas på ett långsiktigt och hållbart sätt. Vi är därför måna om att oegentligheter som allvarligt kan skada Mellby Gård, våra dotterbolags verksamheter eller anställda, uppmärksammas och utreds så tidigt som möjligt.

För att förenkla för den som vill lämna information om missförhållanden som rör person i företagsledande ställning eller nyckelställning såsom; ekonomisk brottslighet såsom mutor, bestickning, stöld, bedrägeri och förfalskning, bokföringsbrott och annan överträdelse av redovisnings- och skattelagstiftning, en intressekonflikt mellan en anställd och Mellby Gård samt dess dotterbolag, andra allvarliga oegentligheter som rör Mellby Gård samt dess bolags vitala intressen eller enskildas liv och hälsa, som till exempel allvarliga miljöbrott, stora brister i säkerheten på arbetsplatsen och mycket allvarliga former av diskriminering och trakasserier, har vi en visselblåsarfunktion dit man kan vända sig. Här kan anställda och samarbetspartners lämna information och samtidigt vara garanterade total anonymitet. Alla anmälningar tas emot och bedöms av en oberoende extern aktör.

SÅHÄR LÄMNAR DU IN DIN ANMÄLAN 
Din anmälan till visselblåsarfunktionen sker via en webblänk, telefon eller brev. Anmälan kan göras dygnet runt alla dagar i veckan och kan lämnas på både svenska och på engelska. En anmälan genom visselblåsarfunktionen hanteras alltid med bibehållen anonymitet och med högsta sekretess.

  • Anmälan via visselblåsarfunktionens webbsida görs genom att klicka på länken nedan på valfri enhet (dator, surfplatta eller mobiltelefon) för att logga in på visselblåsarsidan.
  • En anmälan via telefon eller brev innebär en lite annorlunda hantering än den genom webbkanalen. Läs mer på webbsidan om vad som gäller för respektive rapporteringsmetod.


Lämna anmälan här 

På webbsidan får du en tydlig guidning genom hela processen. Svar på de vanligaste frågorna finns att läsa vid varje steg.