STUDENTCONSULTING

TOBIAS LINDFORS, VD

FAKTA

StudentConsulting är ett av Skandinaviens ledande bemannings- och rekryteringsföretag och specialiserat på studenter, akademiker och yrkesutbildade. StudentConsulting är verksamt inom bemanning, vikarier, rekrytering, jobbmatchning/omställning och utbildning. Rekryteringsnätverket består av 17 022 beställare och cirka 500 000 arbetssökande på över 206 uppdragsorter i Sverige, Norge och Danmark.

StudentConsulting är ett intressebolag i Mellby Gårds portfölj sedan 2007. Mellby Gårds representanter i styrelsen är Johan Andersson och Mikael Helmerson.

  • Huvudkontor: Luleå
  • Omsättning 2021: 1 204 MSEK
  • Årsanställda: 1 714
  • Ordförande: Robert Dackeskog

www.studentconsulting.com

STUDENTCONSULTING OM 2021

“VI HAR FÅTT VISA VAD VI GÅR FÖR UNDER PANDEMIN”

StudentConsulting har under snart 20 års tid skaffat jobb åt studenter, yrkesutbildade och akademiker. Närmare en halv miljon personer finns i bemanningsbolagets databas som utgör ett nätverk där arbetssökande matchas digitalt till rätt jobb. Under 2021 sprängde bolaget miljardvallen i omsättning.

StudentConsulting grundades i slutet av 1990-talet av bland andra Tobias Lindfors som också är VD. År 2005 började det ta fart och då omsatte företaget 32 miljoner kronor. I dag växer bolaget med ungefär samma summa – i månaden. Under 2021 landade omsättningen på 1,2 miljarder kronor vilket var en ökning med 30 procent jämfört med året innan.

– Vi har lönsam tillväxt i vårt DNA. Men inget kommer gratis. Nyckeln till vår framgång är att ingen kund (det bolag som söker bemanning) kan göra det vi gör bättre eller billigare själv. Det gör att vi hela tiden förbättrar vår leverans till kunden, vilket är rätt person till rätt jobb, i rätt tid och till rätt kostnad.

DIGITAL JOBBMATCHNING SPAR TID OCH KOSTNAD FÖR KUNDEN

StudentConsultings verksamhet är bemanning, vikariehantering samt rekrytering av studenter, akademiker och yrkesutbildade. Det görs genom att de arbetssökande anmäler sig och får ingå i en pool ur vilken bolagets digitala matchningssystem, kallat SC Jobbot, tar fram ett förslag på rätt person till rätt plats. Detta digitala förarbete är nu så välutvecklat att det sparar enormt mycket tid och kostnader. Poolen innehåller i dag nästan en halv miljon arbetssökande och har utvecklats till att gälla även färdigutbildade som söker bemanningsjobb, eller fasta anställningar.

– Systemet har byggts och förfinats under 20 år. Under 2021 har ny konsultapp lanserats och i början av 2022 lanserades ytterligare uppgraderingar av systemet med förbättrad applikation för schema och jobbpassbeställningar. Utifrån kundens beställning föreslår systemet optimal tillsättning och skickar ut passförfrågningar till kandidaterna. Kandidaterna svarar och kunden/beställaren får tillsatta jobbpass.

I StudentConsultings matchningssystem finns som sagt över 500 000 kandidater men också 17 022 kundbeställare och under 2021 har 15 878 jobbtillsättningar gjorts på 206 uppdragsorter i Sverige, Norge och Danmark.

PANDEMIN ÖKADE BEHOVET AV VIKARIER

StudentConsultings tillväxt tog extra fart i samband med pandemin. En hög sjukfrånvaro på många arbetsplatser skapade ett stort behov av inhoppare och vikarier, inte minst på landets skolor.

– Vi har fått visa vad vi går för under pandemin. Kraven på snabb och flexibel vikariehantering har varit extrem, samtidigt som sjukfrånvaron naturligtvis drabbar även dem som vi har i poolen. Men vårt beslut tidigt i pandemin, att satsa och maximera poolen och inte hålla igen, har lönat sig.

StudentConsulting har gått väsentligt bättre än konkurrenterna under pandemin och är nu ett av de tio största bemannings- och rekryteringsföretagen i Skandinavien. Den digitala screeningen är dessutom så effektiv att man åtnjuter skalfördelar ju fler matchningsuppdrag som kommer in. Därför ökar bolagets lönsamhet mer än försäljningstillväxten.

Bolaget har identifierat att antal branscher som står i fokus för verksamheten. Dessa är e-handel, lager- och logistik, transport, kundservice, lärarvikariat, IT, ekonomi- och administration samt produktion.

– Det här är områden där det ofta uppstår förändringar i behovet av bemanning, och ofta måste det gå snabbt och vara flexibelt.

Även inom rekrytering har StudentConsulting stark tillväxt. Allt fler exklusiva avtal tecknas med både företag och kommuner. Bland annat har bolaget avtal med kommunerna Boden, Luleå och Piteå om både medarbetar- och chefsrekrytering.

Också inom privat arbetsförmedling är StudentConsulting bland den främsta där StudentConsulting får ut högst andel i sysselsättning av alla aktörer. Volymerna inom detta område beräknas öka ytterligare under kommande år då delar av arbetsförmedlingen i större utsträckning ska läggas på privata aktörer.

– StudentConsulting har för sjunde året i rad tagit hem titeln bemanningsbranschens nöjdaste kunder enligt Evimetrix. Med en omsättningsökning under 2021 på cirka 300 miljoner och en dubblerad lönsamhet så går vi in i 2022 med en fortsatt stark tillväxt och fortsätter på inslagen väg.

VIKTIGA HÄNDELSER 2021

Omsättningen sprängde miljardvallen och ökade med 300 MSEK till 1,2 Mdkr med fördubblat resultat.

Branschens nöjdaste kunder för sjunde året i rad.

Under 2021 tillsattes 15 878 jobb.