STUDENTCONSULTING

TOBIAS LINDFORS, VD

FAKTA

StudentConsulting är ett av Skandinaviens ledande bemannings- och rekryteringsföretag och specialiserat på studenter, akademiker och yrkesutbildade. StudentConsulting är verksamt inom bemanning, vikarier, rekrytering, jobbmatchning/omställning och utbildning. Rekryteringsnätverket består av 13 800 beställare och cirka 400 000 arbetssökande på 176 uppdragsorter i Sverige, Norge och Danmark. Under 2018 rekryterades 11 554 personer till jobb genom StudentConsulting.

StudentConsulting är ett intressebolag i Mellby Gårds portfölj sedan 2010. Mellby Gårds representant i styrelsen: Johan Andersson.

  • Huvudkontor: Luleå
  • Omsättning 2018/2019: 889,8 MSEK
  • Antal anställda: 1 812 (omräknat i FTE)
  • Ordförande: Bengt Wallentin

www.studentconsulting.com

STUDENTCONSULTING OM VERKSAMHETSÅRET 2018/2019

– BRANSCHENS NÖJDASTE KUNDER FÖR FJÄRDE ÅRET I RAD

StudentConsulting har en avgörande roll att spela i förändringen på den svenska arbetsmarknaden. Med digitala verktyg ligger bolaget i framkant inom nationell rekrytering och bemanning och står redo som ett privat alternativ när den statliga Arbetsförmedlingen stöps om.

StudentConsulting är ett av Skandinaviens ledande bemanningsoch rekryteringsföretag. Det hela började med förmedling av tim- och vikarietjänster för studenter i norra Sverige. Sedan dess har verksamheten utvecklats till nationell nivå i Sverige, Norge och Danmark, samt rekrytering av unga akademiker och yrkesutbildade. Under senaste året har StudentConsulting satt 11 554 personer i jobb.

Årsomsättningen på nästan 1 miljard kronor kommer i dag från bemanning, rekrytering, vikariefunktion och jobbmatchning. Tillväxten sedan starten för drygt 20 år sedan har varit enorm. I dag motsvarar tio dagars försäljning det som var en hel årsomsättning för 13 år sedan.

Tillväxten har vid fyra tillfällen belönats med Dagens Industris Gasellutmärkelse i norra Sverige för det företag som växer snabbast med lönsamhet och det gör att StudentConsulting i år har fått utmärkelsen mästargasell och de bolag i Sverige senaste 20 åren som vunnit gasellpriset flest gånger av alla bolag.

Framgångsreceptet för vd:n och grundaren Tobias Lindfors är en metodisk satsning på digital jobbmatchning.

”Det är förvånande hur analog och manuell rekryteringsbranschen fortfarande är. Med våra digitala verktyg har vi kunnat göra vår verksamhet effektiv både för oss själva och för de jobbsökande. De jobbsökande kan med våra verktyg söka jobb över hela landet, eller i ett grannland, utan att fysiskt behöva åka landet runt för att gå på jobbintervjuer”, säger Tobias Lindfors.

Företagets rekryterings- och bemanningssystem heter TalentChannel™. Det har utvecklats successivt genom åren och matchar flexibelt och snabbt de jobbsökande med arbetsgivare där både video-CV och personliga tester är en del av matchningen. År 2005 var StudentConsulting först ut i branschen med video-CV, ett digitalt CV där den jobbsökande spelas in på video. Det är ett sätt att digitalisera den vanliga jobbintervjun och ger de sökande möjlighet att presentera sina personliga egenskaper som kan vara avgörande för en ung person som ännu inte kunna fylla på sitt vanliga CV.

För kunderna, till exempel företag och kommuner, blir bemanning ”just in time” allt viktigare, som ett komplement till kundernas ordinarie personal. I TalentChannel™ kan kunderna följa jobbmatchningen i realtid och där StudentConsulting kan bemanna personal inom en eller ett par timmars varsel, till exempel när en kund på morgonen behöver vikarier till samma dag. Bolaget har i dag 119 ramavtal med stora företag, organisationer, myndigheter eller kommuner. HR-chefer och andra beställare av rekrytering och bemanning runt om i landet får i allt snabbare takt upp ögonen för StudentConsultings digitala system.

Medan rekryterings- och bemanningsbranschen kämpar med låga marginaler med ett snitt i branschen på ca 3 procent kan StudentConsulting visa upp en EBITDA-marginal på cirka 6 procent för 2018/2019. Lönsamheten ökar i takt med att bolaget rör sig uppåt i värdekedjan med alltmer avancerade rekryteringsuppdrag.

Nästa steg i bolagets utveckling är nu att vara med och utveckla den nya arbetsförmedlingen. StudentConsulting finns på 176 uppdragsorter i Skandinavien och får idag ut högst andel i jobb genom jobbmatchningsvolymer som tilldelas från arbetsförmedlingen genom att den arbetssökande själv får välja aktör. Denna volym är idag liten men kommer att öka genom regeringens beslut att arbetsförmedlingen ska göras om i grunden och ersättas av privata aktörer. StudentConsulting får ut högst andel i jobb av alla aktörer. 57 procent av de arbetssökande får en sysselsättning, detta kan jämföras med branschens snitt på cirka 30 procent.

StudentConsulting finns med 176 uppdragsorter och 39 kontor dit jobbsökande kan gå för en personlig intervju, spela in ett video-CV och få hjälp att matchas till rätt jobb eller utbildning. Kombinationen många fysiska kontor med den digitala matchningen gör företaget till en modern arbetsförmedling, vilket kommer bli nyckeln till fortsatt framgång.

VIKTIGA HÄNDELSER 2018/2019

Branschens nöjdaste kunder för fjärde året i rad (enligt Evimetrix).

Utnämndes till 2019 till Mästargasell av Dagens Industri och det bolag som vunnit flest gasellpriser av alla företag de senaste 20 åren.