SÖDERBERG & HAAK

Jonas Jaenecke, VD

FAKTA

Söderberg & Haak är Sveriges ledande privatägda importör och återförsäljare av maskiner till lantbruket och bygg- och anläggningsindustrin. Bolaget marknadsför varumärken som Komatsu, Deutz-Fahr, Krone, Amazone, Dal-Bo, Bomag och Geringhoff. Söderberg & Haak har cirka 40 anläggningar i Sverige med försäljning, service och reservdelsförsäljning.

Söderberg & Haak Maskin AB är en del av Mellby Gård sedan 1995. Mellby Gårds representanter i styrelsen är Sven Knutsson (ordförande) och Erik Andersson.

  • Huvudkontor: Staffanstorp
  • Omsättning 2020: 767 MSEK
  • Årsanställda: 139
  • Ordförande: Sven Knutsson

www.sodhaak.se

SÖDERBERG & HAAK OM 2019/2020

– FORTSATT OMSTRUKTURERING OCH RENODLING MED SIKTE PÅ DIGITALISERING

Söderberg & Haak utvecklas enligt plan, vilket innebär att bolaget med god fart är på väg genom en rejäl omstrukturering. Nästa steg är att se till att lönsamheten följer med genom ökad försäljning.

”Den nya strategin är en flerstegsraket och en treårig resa. Vi fortsätter på den inslagna vägen mot en roll som mer renodlad importör av lantbruksmaskiner. Vi har under året fortsatt översynen av vår struktur, sålt och avvecklat återförsäljarbolag och istället knutit till oss externa partners med stark ställning lokalt och regionalt. Vi har även jobbat aktivt med vår försäljning och distribution på entreprenadsidan”, säger Jonas Jaenecke, vd för Söderberg & Haak AB.

På entreprenadsidan fortsätter byggandet av varumärkena Komatsu och Bomag. Söderberg & Haak fick agenturen för Komatsu 2016 och Bomag 2020. Kundmixen för de båda varumärkena liknar varandra och består av såväl stora som lite mindre bolag. Uthyrningsföretagen är en stor målgrupp där det pågår en omstrukturering till färre men större aktörer.

”Vi ser potential i båda varumärkena. Teknikutvecklingen driver ett snabbare utbyte av maskinerna då uppdragsgivarna ofta kräver viss teknik, till exempel att kunna få planer och ritningar direkt i maskinen”, säger Jonas Jaenecke.

BRA ÅR FÖR LANTBRUKSSEKTORN

‘För lantbrukssektorn blev 2020 ett år med generellt bra skördar, vilket borde ge god ekonomi och tilltro till framtiden trots corona. Söderberg & Haak förväntar sig en positiv påverkan på investeringsviljan. Kunderna består främst av allt från mindre lantbrukare till större lantbruk och maskinstationer, där de båda senare kundkategorierna efterfrågar större och kraftfullare maskiner med inbyggd intelligens.

Den framtida tekniska utvecklingen kommer sannolikt innebära mer avancerad teknik och allt fler självgående maskiner, till exempel inom lantbruket där traktorn förutspås bli en dragare medan intelligensen sitter i redskapen. Det kan handla om precisionssådd och mikrogödning, eller att en maskinförare hanterar två maskiner samtidigt.

”Kunderna vill ha mer teknik, till exempel att kunna styra funktioner eller hela maskiner via appar i mobilen. På den amerikanska marknaden har utvecklingen kommit längre än i Sverige och den yngre generationen kunder är intresserade”, säger Jonas Jaenecke.

Året präglades i stor utsträckning av covid-19, vars affärsmässiga konsekvenser fick betydande verkan på kort sikt på entreprenadsidan, samtidigt som eventuella stimulans- och stödpaket kan komma att gynna infrastruktur och byggande.

”Vi förväntade oss att entreprenadsidan skulle växa mer, men coronaeffekten skapade ett tydligt hack i kurvan och marknaden vände ned från höga nivåer. Det är trögare att göra affärer i entreprenadsektorn, medan det råder större tillförsikt i lantbrukssektorn. Frånvaron av stora mässor – som är viktiga för vår försäljning – begränsade också våra möjligheter inom båda affärsområdena.”

KUNDERNA EFTERFRÅGAR NYA SMARTA LÖSNINGAR

När turn-arounden är genomförd väntar nästa steg på Söderberg & Haaks utvecklingsresa. Förutom att fortsätta utveckla och förfina det existerande erbjudandet ser bolaget framför sig att digitaliseringen blir allt viktigare. Det handlar om allt från hur maskinerna ska konfigureras, säljas och övervakas, till hur medarbetarna ska ge råd och kommunicera med kunderna.

”Våra kunder har ett högt tekniskt kunnande, vilket ställer krav på oss som vi måste svara upp mot. Utvecklingen går samma väg som för bilindustrin och för att ligga i framkant behöver vi en tydlig digital strategi”, säger Jonas Jaenecke.

2021 blir ett viktigt år för Söderberg & Haak – efter några tuffa år av förändringar ska lönsamheten öka, vilket ställer krav på tillväxt och ökad försäljning.

”Det har varit en stor styrka för oss att ha en ägare som Mellby gård med på resan, som tror på oss och satsar på verksamheten. Vi har i dag en bra organisation med god stämning och där alla vill att vi ska lyckas. Efter några mer inåtvända år blir det framöver viktigare att jobba offensivt och utåtriktat”, säger Jonas Jaenecke och tillägger: ”Vi tror dessutom att 2021 kan bli ett riktigt bra investeringsår för maskiner!”

VIKTIGA HÄNDELSER 2019/2020

8 bolag såldes till lokala entreprenörer.

5 fysiska anläggningar omvandlades till mobila.

Återförsäljaravtal slöts med två nya partners.

Söderberg & Haak tog ansvar för en ny agenturen på svenska marknaden, Bomag.