SÖDERBERG & HAAK

Jonas Jaenecke, VD

FAKTA

Söderberg & Haak är Sveriges ledande privatägda importör och återförsäljare av maskiner till lantbruket och bygg- och anläggningsindustrin. Bolaget marknadsför varumärken som Komatsu, Deutz-Fahr, Krone, Amazone, Dal-Bo och Geringhoff. Söderberg & Haak har cirka 40 anläggningar i Sverige med försäljning, service och reservdelsförsäljning.

Söderberg & Haak Maskin AB är en del av Mellby Gård sedan 1995. Mellby Gårds representanter i styrelsen: Sven Knutsson (ordförande) och Erik Andersson.

  • Huvudkontor: Staffanstorp
  • Omsättning 2018/2019: 1 041 MSEK
  • Antal anställda: 257
  • Ordförande: Sven Knutsson

www.sodhaak.se

SÖDERBERG & HAAK OM VERKSAMHETSÅRET 2018/2019

– MOBILA SÄLJ- OCH SERVICEENHETER OCH UPPVÄXLING INOM ENTREPRENAD

Söderberg & Haak är en importör och återförsäljare av jordbruks- och entreprenadmaskiner. Bolaget är Mellby Gårds äldsta helägda innehav med 24 år i portföljen. Vd Jonas Jaenecke har under året navigerat bolaget genom en tuff omstrukturering men ser nu med tillförsikt på arbetet med aktiv marknadsbearbetning.

I lantbruksbranschen passerade sommartorkan 2018 inte obemärkt förbi. Böndernas ansträngda situation gav en minskad efterfrågan på nya jordbruksmaskiner och tillbehör, vilket blev ett hårt slag mot en marknad som redan präglas av stor konkurrens.

Även för Söderberg & Haak kom böndernas minskade efterfrågan olägligt. Under 2015 drabbades bolaget av uppsagda kontrakt kring viktiga varumärken och man har sedan dess kämpat mot några år av minskad omsättning. För att vända utvecklingen genomförde Söderberg & Haak under första halvan av 2019 en omstrukturering av bolaget.

”Situationen var inte hållbar. Marknaden för lantbruksmaskiner har på senare år blivit överetablerad och samtidigt har bönderna några påfrestande säsonger bakom sig. Det har påverkat såväl marginaler som försäljningssiffrorna i fel riktning. Genom omstruktureringen har vi anpassat kostymen för lantbruksverksamheten samtidigt som viktat över mer fokus mot entreprenadbranschen”, säger vd Jonas Jaenecke.

Under omstruktureringen såldes delar av det ägda återförsäljarnätet av till lokala företrädare som driver vidare verksamheten i egen regi. Söderberg & Haak ökar istället närvaron mot kunderna genom mobila sälj- och servicecenter.

”Vår mobila lösning gör oss flexiblare och ger en helt annan tillgänglighet. Det är viktigt för oss att kunna erbjuda våra kunder den bästa servicen och kompetensen, även om vi inte har en permanent anläggning på deras ort”, säger Jonas Jaenecke.

”Genom ökad mobilitet och större fokus på tillbehör kommer vi också kunna ta marknadsandelar i geografiska områden där vi historiskt sett varit svagare.”

Utmaningarna i Söderberg & Haaks lantbruksverksamhet har inte märkts av på entreprenadsidan, som idag står för mer än hälften av bolagets omsättning och visar på starkt tillväxt.

”Branschen för entreprenadmaskiner har vuxit de senaste åren och allt tyder på att den stabiliseras på en hög nivå. För oss har utvecklingen inneburit en möjlighet att växla upp inom entreprenad”, säger Jonas Jaenecke.

Som ett led i arbetet att utveckla entreprenadverksamheten har Söderberg & Haak på kort tid etablerat tre kompetenscenter i Staffanstorp, Kungälv samt Rosersberg utanför Stockholm. Här samlas försäljning och service med särskild teknisk expertis på Komatsu – det japanska varumärke som bolaget är återförsäljare för i Sverige sedan 2016.

Internationellt är Komatsu nummer två i världen inom entreprenad. Men i Sverige har varumärket tidigare hamnat i skuggan av dess konkurrenter på grund av bristande marknadsbearbetning. Detta vill Söderberg & Haak ändra på.

”Globalt sett är Komatsu ett oerhört starkt och efterfrågat varumärke. Vi jobbar hårt för att det ska få en lika framträdande roll i Sverige. Det arbetet börjar ge resultat nu”, säger Jonas Jaenecke.

”Våra kompetenscenter för Komatsu gör att vi nu har en plattform för både service och försäljning på strategiska platser vid storstadsregionerna. Det är här över hälften av alla entreprenadmaskiner i Sverige säljs och genomgår service. Genom vår närvaro ska vi på sikt bli nummer tre i Sverige inom entreprenad och nå tvåsiffriga marknadsandelar med Komatsu.”

VIKTIGA HÄNDELSER 2018/2019

Omstrukturering av lantbruksverksamheten, där delar av det ägda återförsäljarnätet såldes av till lokala företrädare.

Ökad närvaro mot kunder genom nya mobila sälj- och servicecenter.

Utvecklad entreprenadverksamhet, med fokus på varumärkena Komatsu och Bomag.