SÖDERBERG & HAAK

Jonas Jaenecke, VD

FAKTA

Söderberg & Haak är Sveriges ledande privatägda importör och återförsäljare av maskiner till lantbruket och bygg- och anläggningsindustrin. Bolaget marknadsför varumärken som Komatsu, Deutz-Fahr, Krone, Amazone, DALBO, Bomag och Geringhoff. Söderberg & Haak har cirka 40 anläggningar i Sverige med försäljning, service och reservdelsförsäljning.

Söderberg & Haak Maskin AB är en del av Mellby Gård sedan 1995. Mellby Gårds representanter i styrelsen är Sven Knutsson (ordförande) och Erik Andersson.

  • Huvudkontor: Staffanstorp
  • Omsättning 2021: 849 MSEK
  • Årsanställda: 100
  • Ordförande: Sven Knutsson

www.sodhaak.se

SÖDERBERG & HAAK OM 2021

LÄTTAR PÅ BROMSEN OCH VÄXLAR UPP

Under tre års tid har Söderberg & Haak arbetat med en turn-around för att vända röda siffror till svarta. Nu står ökad försäljning och lönsamhet på agendan. Det ska ske genom att ta marknadsandelar med starka varumärken i ett väl avvägt återförsäljarnät.

Konkret innebär detta att bolaget har dragit ned på kostnaderna genom att till stor del avveckla ett eget återförsäljarnät, för att i stället bygga ett nätverk av externa återförsäljare runt om i landet. Söderberg & Haak har nu en avvägd mix av egna säljare och externa återförsäljare och har därmed i viss mån återgått till bolagets ursprungliga affärsidé som är att vara importör av lantbruks- och entreprenadmaskiner.

– Vår roll är att vara kittet mellan tillverkare och de lokala återförsäljarna. Här kan vi bidra med kompetens, service och tillgänglighet som är grunden för vårt existensberättigande. Nu har vi justerat antalet egna anläggningar samtidigt som vi fyllt geografiska luckor i återförsäljarnätet genom att knyta nya fristående återförsäljare till oss.

– Vi kommer att fortsätta utveckla vår distribution både med egna säljare där kund och geografi kräver, samt med duktiga externa återförsäljare där det är rätt väg framåt.

Söderberg & Haak har två affärsområden. Det ena är entreprenadmaskiner med varumärkena Komatsu och Bomag. Det andra är lantbruksmaskiner med varumärkena Deutz-Fahr, Krone, Amazone och Dal-Bo.

STORA FÖRVÄNTNINGAR PÅ VARUMÄRKET KOMATSU

I dag står entreprenad för cirka 60 procent av försäljningen medan lantbruk utgör cirka 40 procent. Båda affärsområdena förväntas växa ytterligare men tillväxtpotentialen bedöms vara större inom entreprenad och då framför allt med Komatsu som har en förhållandevis låg marknadsandel i Sverige jämfört med andra marknader i Europa. När Söderberg & Haak tog över varumärket 2016 hade det under en längre tid varit eftersatt avseende distribution och service.

– Vi ser möjlighet att växa samtliga våra varumärken. Potentialen är definitivt störst med Komatsu där vi representerar ett av världens starkaste varumärke inom branschen med ett brett sortiment av grävmaskiner, hjullastare, väghyvlar och mycket mer. Vi har sedan vi tog över Komatsu arbetat med att förbättra försäljning och service i hela landet och vi ser att våra åtgärder har gett positiv effekt på försäljningen. Det finns mer att göra och vi ska inom de närmaste åren kunna dubbla vår marknadsandel från dagens nivå på cirka fem procent.

– Det pågår och planeras flera stora infrastrukturprojekt runt om i landet, främst i och runt de tre storstadsområdena Stockholm, Göteborg och Malmö som utgör en stark bas för efterfrågan.

FÖRSÄLJNINGSTILLVÄXT SKA GE AVTRYCK I RESULTATET

2021 års försäljning summerades till 770 MSEK, vilket var en ökning från året innan. Det Jonas Jaenecke är mest nöjd med under året är att ha kunnat öka försäljning under pågående omstrukturering. Coronapandemins påverkan har varit mindre under 2021 jämfört med 2020. För lantbrukssektorn har vädret under våren och sommaren påverkat skörden negativt vilket hämmat lantbrukarnas investeringsvilja under senare delen av året. Därutöver har drivmedelspriserna stigit, gödsel har blivit dyrare och ovanpå det råder en allmän komponentbrist. Att Söderberg & Haak ökade försäljningen trots allt detta är starkt. Nu är företaget förberett för att en fortsatt försäljningstillväxt också ska ge avtryck i resultatet.

Hållbarhetsarbetet inom Söderberg & Haak består dels av det interna arbetet, dels det externa i form av sortimentet. Som importör är det svårt att påverka tillverkningsprocesserna, fokus får i stället läggas på transporter, hantering av insatsvaror och energiförbrukning i verksamheten.

– Vad gäller maskinerna har utvecklingen inte kommit lika långt som inom bilsektorn, men det är förändringar på gång. Komatsu tillverkar till exempel hybrid-grävmaskiner som har cirka 25 procent lägre bränsleförbrukning än en konventionell maskin och dessutom avsevärt lägre ljudnivå. Efterfrågan ökar snabbt på den här typen av maskiner, där större kunder som till exempel byggbolagen Peab, NCC och Skanska är drivande för mer hållbara inköp.

– Jag ser framåt med stor tillförsikt och vill tacka alla medarbetare för deras insatser under flera tuffa år av omställning. Det har också varit en stor trygghet att ha Mellby Gård som ägare under omställningen.

VIKTIGA HÄNDELSER 2021

Dubblad marknadsandel för Deutz-Fahr.

Återförsäljaravtal med Traktor Nord för Mälardalen och Maskin Väst för Värmland och Närke.

Kom in som leverantör med Bomag hos viktiga hyrfirmor och större asfaltbolag.