CHEVALIER/OPEN AIR GROUP

Niklas Nilsson, VD Chevalier

FAKTA

Chevalier utvecklar, designar och marknadsför kläder och tillbehör för jakt och fritid under eget varumärke. Bolaget grundades 1950 och har i dag försäljning på ett 30-tal marknader med Sverige, norra och östra Europa som huvudmarknader.

Chevalier är en del av Mellby Gård sedan 2015. Sedan 2019 ingår Chevalier i holdingbolaget Open Air Group, där Mellby Gård äger 22,5 procent. Mellby Gårds representant i styrelsen: Sven Knutsson.

  • Huvudkontor: Mölnlycke
  • Omsättning 2018/2019: 354 MSEK*
  • Antal anställda: 79
  • Ordförande: Rickard Kemfors

*Proforma. Inkluderar omsättning för Chevalier.

www.openairgroup.se / www.chevalier.se

CHEVALIER OM VERKSAMHETSÅRET 2018/2019

– PÅ JAKT MED NY AMMUNITION

Chevalier, som är ett varumärkesbolag inom jaktkläder, ingick under året ett samgående med fritidskoncernen Open Air Group. Genom affären kommer Chevalier in i ett större sammanhang med de strategiska synergier som behövs i en detaljhandel i snabb förändring.

Chevalier firar nästa år sitt 70-årsjubileum. Genom bolagets långa historia har jaktkläder av högsta kvalitet skapat en solid ställning som ett ledande premiumvarumärke i jaktvärlden. Mellby Gård förvärvade bolaget 2015 i samband med ett generationsskifte. Efter förvärvet har det gradvis blivit allt klarare att ett litet nischbolag i klädbranschen står inför stora utmaningar i form av konkurrens och kundernas ändrade köpvanor.

”Chevalier mår bra av att komma in i en större kontext och att få glädje av de skalfördelar som det medför. Det är ett starkt och anrikt varumärke och tillsammans med de andra innehaven inom Open Air Group kan vi dela resurser inom e-handelskompetens, inköp, design, CSR och finans. Man kan säga att Chevalier fått ny ammunition för fortsatt tillväxt”, säger Sven Knutsson som är Chevaliers ordförande och som efter affären även sitter i Open Air Groups styrelse.

Open Air Group är ett holdingbolag som äger ett antal varumärken inom jakt och fritid på de nordiska marknaderna – inte minst i Finland. Bland varumärkena finns jaktklädesmärket Alaska som ligger i ett lägre prissegment än Chevalier och därför har en annan, kompletterande, kundgrupp, samt butiksvarumärket Widforss. Huvudägare till Open Air Group är investmentbolaget Nalka som har sitt ursprung inom Ikeagruppen. Genom samgåendet får Mellby Gård en ägarandel på 22,5 procent i Open Air Group.

”Mellby Gårds investeringshorisont är alltid evig. Vi säljer inte bolag. Men när det finns uppenbara strategiska fördelar och en industriell logik så tittar vi självklart på det. Samgåendet mellan Chevalier och Open Air Group är ett sådant exempel”, säger Sven Knutsson.

Vd för Chevalier sedan oktober 2018 är Niklas Nilsson. Han har en bakgrund sedan 30 år inom detaljhandel och varumärkesbolag. Redan i 20-årsåldern startade han en egen klädbutik i Ulricehamn. Sedan har karriären gått via bolag som Järnia, Team Sportia, Whirlpool, Philips, Expert, Elon och senast klädmärket Didriksons.

”Detaljhandeln förändras snabbt. Allt fler konsumenter handlar på nätet, och det innebär att fysiska butiker slås ut. De som ska överleva måste investera stort i upplevelsen i butiken. En affär som säljer jaktrelaterade produkter kanske behöver se över sitt serviceutbud för att vara relevant, och detta gäller all detaljhandel. Det här får effekter för hur vi ska jobba med marknaden som varumärkesbolag. Vi måste finnas i rätt butiker och på rätt plattformar”, säger Niklas Nilsson.

Under året har han prioriterat ett varumärkesarbete, där värdena i Chevalier har definierats eftersom det är extremt viktigt att ett varumärke står för tydliga värden som kunder vill identifiera sig med. Chevalier är ett märke som med stil och funktion är ett val för den medvetna jägaren som ser jakt som en livsstil och ett socialt sammanhang. Chevalier ska ta jägaren närmare naturen och återspegla jägarens själ.

”Under året har vi minskat säljstyrkan och att istället ökat produktutvecklingen. Det har vi gjort för att säkerställa att Chevaliers värden verkligen återspeglas i kollektionerna”, säger Niklas Nilsson.

Chevalier har haft ett försäljningsmässigt mellanår med ungefär oförändrad försäljning jämfört med året innan. Resultatmässigt har året inneburit förlust sedan bolaget tagit stora engångskostnader. Lagret har flyttats och en partner för tredjepartslogistik har bytts ut. Samtidigt har bolaget bytt affärssystem.

Chevalier finns på cirka 30 marknader där de största är Sverige, Norge, Tyskland och östra Europa.

VIKTIGA HÄNDELSER 2018/2019

Chevalier gick samman med Open Air Group.

Niklas Nilsson tillträdde som vd i oktober 2018.

Ett stort varumärkesarbete slutfördes.

Lagret flyttades och samarbete med en ny tredjepartslogistiker inleddes.

Implementationen av ett nytt affärssystem slutfördes.

Organisationen förändrades med fokus på produktutveckling, design och inköp.