OPEN AIR GROUP

Camilo Sjödin, VD

FAKTA

Open Air Group är en företagsgrupp inom kläder och utrustning för friluftsliv, jakt och hund Företagen finns i Sverige, Norge och Finland. Gruppens företag delas in i två divisioner – retail och brands.

Open Air Group är en en del av Mellby Gård sedan 2019 då gruppen förvärvade varumärkesbolaget Chevalier. Affären innebar att Mellby Gårds ägarandel i Open Air Group är 23,6 procent. Mellby Gårds representant i styrelsen är Sven Knutsson.

  • Huvudkontor: Stockholm
  • Omsättning 2020: 528 MSEK
  • Årsanställda: 74
  • Ordförande: Rickard Kemfors

www.openairgroup.se

OPEN AIR GROUP OM 2019/2020

– HEMESTER GAV EXTRA SKJUTS FÖR JAKT OCH FRILUFTSLIV

Det blev ett bra år för Open Air Group. Med varumärken som Chevalier, Alaska 1795 och Widforss tar gruppen marknadsandelar inom kläder och utrustning för jakt och friluftsliv. Att coronarestriktionerna gynnade de flesta utomhusaktiviteter på hemmaplan samt e-handel gjorde inte saken sämre.

Open Air Group är en företagsgrupp inom kläder och utrustning för friluftsliv, jakt och hund. Grunden till Open Air Group lades 2016 och sedan dess har flera bolag förvärvats och nya verksamheter startats. Mellby Gård sålde 2019 klädbolaget Chevalier till Open Air Group, varvid Mellby Gård blev ägare till 22,5 procent av företagsgruppen. Syftet med affären var att låta Chevalier ingå i ett större sammanhang och dra nytta av skalfördelar.

Just detta har varit fokus för vd Camilo Sjödin under det gångna året. Gruppen är förvärvsdriven med syfte att konsolidera marknaden för friluftsliv, jakt och hund. I det ingår att skapa skalfördelar och andra synergier mellan de enskilda dotterbolagen.

NYA FÖRVÄRV

”Under början av året gjorde vi en förvärvspaus för att fokusera på att modernisera kollektioner, utveckla produkter och att tydliggöra gruppen i två divisioner, en för varumärkesbolagen och en för retail, vilket innebär våra e-handelsbolag. Bolagen inom respektive division har samordnats för ett bättre resursutnyttjande. Men mot slutet av året intensifierade vi förvärvsarbetet igen och gjorde två helt olika men väldigt spännande förvärv till Brands-divisionen”, säger Camilo Sjödin.

I divisionen Brands ingår Chevalier som i år firar sitt 70-årsjubileum. Det anrika företaget designar och producerar jaktkläder av hög kvalitet till en stilmedveten målgrupp. Ett annat bolag är Alaska Brands som i sin tur innehåller flera varumärken – Alaska 1795 som tillverkar funktionella jaktkläder i ett lägre prissegment, Burell som utvecklar jaktkameror, så kallade åtelkameror, vilka möjliggör för jägare att se var viltet är. Därutöver ingår hundfoderbolaget Valio i Alaska Brands.

Det tredje varumärkesbolaget i divisionen är finska Tracker som utvecklar GPS-utrustning för jakthundar. Det är i det segmentet som ett förvärv gjordes mot slutet av året – finska Ultracom. De båda bolagen kompletterar varandra och kommer tillsammans skapa det bästa erbjudandet på marknaden.

Ett annat förvärv var en minoritetspost i klädvarumärket Garphyttan, vars kollektion träffar ett behov i gränslandet mellan uteliv, arbete och fritid. Genom minoritetsposten knyts band mellan bolagen för fortsatt samarbete och utveckling.

”Vår ambition är att skapa ett så kallat house of brands i varumärkesdivisionen. Det ska vara varumärken som kompletterar varandra produkt- och prismässigt, men som drar nytta av en gemensam IT-plattform, gemensamma inköp och en övergripande samlad marknadsföring. Dessutom kommer vi under 2022 att ha gemensamt lager för hela gruppen”, säger Camilo Sjödin.

I Chevalier har ett intensivt arbete pågått med att förnya kollektionerna samtidigt som ett förhållandevis stort lager har reducerats. En generell översyn och förnyelse av varumärket Chevalier, som Mellby Gård inledde redan 2019, fortsattes.

E-HANDEL VÄXER SNABBT

På retailsidan finns en snabbt växande e-handelsrörelse där Widforss.se under året var en tillväxtmotor. Även Widforss. no och det finska Retkitukku.fi växte och tillsammans tar e-handelsbolagen marknadsandelar i sin nisch i Norden.

”2020, som för alla färgades av coronarestriktionerna, blev ett bra år för oss. Vi gynnades både av att människor stannade hemma på semestern och att e-handeln fick ett uppsving. Det skapade tillväxt för både varumärkesprodukterna och vår e-handel”, säger Camilo Sjödin.

Ytterligare synergier uppnås genom att de båda divisionerna kan dra nytta av varandra där varumärkena synliggörs i e-handeln. Den här typen av vertikal integration återfinns i flera av Mellby Gårds konsumentbolag och inte minst inom konfektion.

”Våra produktvarumärken samspelar bra med e-handeln. Men vi kommer sannolikt inte öppna några fysiska butiker. Det pågår en kanalförskjutning i branschen mot e-handel och vi är en del av den processen. Vi är väl förberedda för en kraftig försäljningstillväxt med en e-handelsplattform och logistik som klarar en årsförsäljning på 4 miljarder kronor”, fortsätter Camilo Sjödin.

KONSOLIDERING I BRANSCHEN

För kommande år ska förvärvsstrategin fortsättas. Konsolideringen i branschen fortsätter och det finns en rad intressanta näraliggande nischer som fiske och samt friluftsliv i en bredare bemärkelse. ”Vi har långsiktiga och finansiellt starka ägare i Nalka Invest och Mellby Gård som båda kan finansiera förvärv ur den egna balansräkningen. Det är en enorm styrka. Mellby Gård är en viktig ägare för oss med sin långsiktighet, engagemang och kunnande”, säger Camilo Sjödin.

VIKTIGA HÄNDELSER 2019/2020

Etablering av en retail och en brands division.

Widforss vinnare av Pricerunners ”Årets e-handlare” i kategorin fritid.

Förvärv av finska Ultracom.

Förvärv av minoritetspost i Garphyttan.