KAPPAHL

Elisabeth Peregi, VD

FAKTA

KappAhl grundades 1953 i Göteborg och är en av Nordens ledande modekedjor med runt 380 KappAhl- och Newbiebutiker i Sverige, Norge, Finland, Polen och Storbritannien samt Shop Online i Danmark. KappAhls affärsidé är att erbjuda prisvärt och ansvarsfullt mode på ett enkelt och inspirerande sätt. Idag består 70 procent av produkterna av mer hållbara material.

KappAhl är en del av Mellby Gård sedan 2013 (helägt dotterbolag sedan 2019). Mellby Gårds representanter i styrelsen är Thomas Gustafsson (ordförande) och Sven Knutsson.

  • Huvudkontor: Mölndal
  • Omsättning 2021: 4 665 MSEK
  • Årsanställda: 3 780
  • Ordförande: Thomas Gustafsson

www.kappahl.com

KAPPAHL OM 2021

“VI KAN FÖRENA BÅDE TILLVÄXT OCH HÅLLBARHET”

2021 blev både ett framgångsrikt och händelserikt år för Kappahl. Omsättningen och resultatet växte starkt och Kappahl rullade ut strategiska projekt samt lanserade nya varumärken för att säkerställa fortsatt tillväxt i hela koncernen.

– Varumärket Kappahl stärktes under pandemin då vi lyckades hantera många utmaningar under 2021 på ett bra sätt. Kappahl har fått fler lojala kunder och vi lyckades möta dem i flera olika kanaler, samtidigt som vi framgångsrikt hanterat våra kostnader.

Om 2020 präglades av att hantera pandemins utmaningar och att planera för ökad tillväxt var 2021 året då Kappahl framgångsrikt gick från ord till handling. Flera strategiska projekt startade och omfattande investeringar gjordes för att stärka och utveckla varumärket och förbereda försäljning på fler marknader och i fler kanaler. Det var också året då man arbetade fram en klimatstrategi som är affärsmässigt realistisk och väl förankrad i den ambitiösa tillväxtplanen. Omsättningen steg till 4 665 miljoner kronor och resultatet mer än fördubblades jämfört med föregående år.

– Vi har med stort driv och engagemang i hela bolaget implementerat Kappahls nya varumärkesstrategi och vårt högre syfte: Vi finns till för att hylla mångfalden i vardagen. Vi har också förstärkt våra värderingar och förtydligat vår affärsidé: prisvärt och ansvarsfullt mode till våra kunder på ett enkelt och inspirerande sätt.

KLIMATSTRATEGI FÖRANKRAD I TILLVÄXTPLAN

Under 2021 tog Kappahl fram en klimatstrategi baserad på Parisavtalet som är förankrad i den ambitiösa tillväxtplanen, för att ställa om till en hållbar affärsmodell. Målet är att halvera sin absoluta klimatpåverkan till år 2030 genom hela värdekedjan, från leverantör till kund.

– Vi kan förena både tillväxt och hållbarhet. Det handlar om att ta ansvar för hela vårt klimatavtryck, från design till produktion och till slut användarfasen. Vi ska göra det enkelt för våra kunder att agera mer hållbart och ge sina kläder ett långt liv.

STORSATSNING PÅ DIGITAL FÖRÄNDRINGSRESA

Under året beslutade Kappahl att investera 200 miljoner kronor i en omfattande digital transformation. Satsningen inkluderar bland annat ett nytt affärssystem med integrerad kassa- och betalningslösningar samt kunddatabas för både fysiska och digitala butiker på olika marknader.

– För att göra Kappahl redo för tillväxt måste vi byta ut system och ha en systemlösning där alla delar kommunicerar. Det är helt enkelt en förutsättning för en skalbar och effektiv tillväxt.

NY GRAFISK IDENTITET OCH NYA VARUMÄRKEN

För att synliggöra utrullningen av den nya varumärkesstrategin tog man fram en ny visuell identitet för Kappahl. Ambitionen är att förflytta modekedjans position mot ett än mer värdegrundat varumärke där den visuella identiteten är en viktig signal. Den nya identiteten inkluderar bland annat en uppdaterad logotyp och ett kompletterande kommunikationskoncept som kommer att lanseras 2022.

I början av 2021 lanserades varumärket Minories för barn. Sedan tidigare finns varumärkena Kappahl, kay/day, Newbie och XLNT i modekedjans regi.

– Vi ska fortsätta att växa och ser stor potential i att stärka de varumärken som finns i koncernen. De är alla i olika steg av sin utveckling och så småningom kommer de möta sina respektive kunder även utanför Kappahl, med egna kanaler, så som Newbie gör idag.

TILLVÄXT PÅ NYA MARKNADER OCH KANALER

Kappahl-koncernen har i dag försäljning i egna butiker i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Polen och England och har ambitionen att lansera sina varumärken på fler marknader och i nya kanaler. Det handlar om egna butiker och kanaler samt att möjliggöra försäljning på andras plattformar. Samtidigt ska man arbeta med att optimera sitt butiksnät och skapa nya spännande shoppingupplevelser.

– Vi behöver ständigt titta på varje enskild butik utifrån den lokala marknadens förutsättningar, med läge och storlek. Det finns ett stort intresse hos kunderna att fortsätta handla i både fysisk butik och online.

Modekedjan har utvecklat nya spännande kundmöten både online och i butik. Liveshopping har varit ett uppskattat inslag under pandemin och är ett koncept som har stor potential även framöver. Som medlem i Kappahls kundklubb erbjuds man även kostnadsfri rådgivning och personal shopping online.

Valda delar av Newbies sortiment kan idag hyras via uthyrningstjänsten Hyber. Kappahl Woman och kay/day erbjuder också klädprenumeration, via tjänsten Hack Your Closet. Det handlar om att möta nya kundönskemål samtidigt som Kappahl gör kläderna tillgängliga för fler och dessutom förlänger varje plaggs livslängd.

VIKTIGA HÄNDELSER 2021

Stark omsättnings- och resultattillväxt.

Påbörjat en koncernövergripande digitaliseringsresa.

Ny visuell identitet med bland annat uppdaterad logotyp.