BM AGRI

PER-ARNE GUSTAVSSON, VD

FAKTA

BM Agri är ett handelsbolag med fokus på spannmål, oljeväxter och gödsel. BM Agri arbetar även med prissäkringar via olika råvarubörser och tillhandahåller marknadsinformation till de svenska odlarna. BM Agri verkar över hela Sverige med bondenytta i fokus genom kostnadseffektivitet och en nära relation till odlare och kunder.

BM Agri är ett intressebolag i Mellby Gårds portfölj sedan 2011. Mellby Gårds representant i styrelsen: Erik Andersson.

  • Huvudkontor: Skara
  • Omsättning 2018/2019: 476,6 MSEK
  • Antal anställda: 6
  • Ordförande: Thomas Svensson

www.bmagri.se

BM AGRI OM VERKSAMHETSÅRET 2018/2019

– MED STABILITET OCH TILLVÄXT SOM LEDORD

BM Agri är en grossist av spannmål, oljeväxter och gödning. Som privatägt bolag är det en utmanare på en marknad som domineras av medlemsägda kooperativ. Med en förstärkt organisation ska BM Agri nu fortsätta växa under stabila och lönsamma former.

”Få händelser har påverkat oss och branschen så mycket som fjolårets värmebölja. Följdeffekterna av sommarens torka kom att överskugga den dagliga verksamheten långt in i 2019. Det långsiktiga strategiarbetet fick dröja – fokus var att säkerställa och kvalitetssäkra leveranser till våra kunder” säger Johan Andersson, delägare i BM Agri och bolagets vd till oktober 2019.

BM Agri handlar främst med vete, maltkorn, foderspannmål och raps genom att köpa in från lantbrukare runt om i hela Sverige. Bolaget har mycket små egna lager och hämtar istället direkt vid gårdarna. Det ger en kostnadseffektiv och flexibel verksamhet, och skulle visa sig bli särskilt värdefullt efter torkan 2018.

”Lantbrukarna fick halverade skördar med sämre kvalitet. Sett till landet i stort blev spannmålsskörden den lägsta på över 60 år. Det blev omöjligt för lantbrukarna att leverera den produkt som de ingått avtal i. Sammantaget uppskattas torkan ha kostat dem 10 miljarder kronor i uteblivna inkomster”, säger Johan Andersson.

”De dåliga skördarna ställde både oss och våra konkurrenter inför samma utmaning. Det blev svårare att försörja kunderna med varor av rätt mängd och rätt kvalitet. Men vi kunde anpassa oss bättre till situationen, tack vare att vi är en liten organisation med förhållandevis låga fasta kostnader och nära relationer till lantbrukarna”, säger han.

Under ett år där branschen i stort såg resultaten störtdyka kunde BM Agri istället uppvisa ett plusresultat på 2,3 miljoner kronor under 2018.

”Det är ett resultat som vi, med tanke på omständigheterna, är nöjda med.”

Efter ett påfrestande 2018 bjöd 2019 istället på revansch för lantbrukarna. Tack vare gynnsamma temperaturer och rikliga mängder nederbörd blev skördarna på flera håll i landet större än ett normalår, vilket innebar en lättnandes suck för hela branschen. Vid årets slut beräknas skördenivåerna uppgå till strax över 6 miljoner ton – vilket är nära en fördubbling mot det extrema fjolåret.

Under året tog BM Agri fortsatta steg mot att bli alltmer digitaliserade, vilket kommit att bli en konkurrensfaktor enligt Johan Andersson.

”Såväl leverantörer som kunder börjar ställa allt större krav på att vi kan erbjuda användarvänliga it-lösningar. Att ligga i framkant av den utvecklingen är en absolut nödvändighet.”

Under 2019 gjordes också flera rekryteringar i syfte att stärka organisationen inför framtiden. Försäljnings- och marknads avdelningen fick tillskott i form av Per-Arne Gustavsson – en veteran inom branschen, med lång erfarenhet från Lantmännen och senast som spannmålschef på Svenska Foder.

”I den här branschen är relationer nyckeln till alla affärer. Produkten vi och våra konkurrenter säljer är ofta identisk. Det gäller att istället förstå leverantörernas förutsättningar och kundernas behov, för att kunna bygga förtroende och lojalitet. Per-Arnes kompetens och förståelse för hela värdekedjan är svåröverträffad”, säger Johan Andersson.

På sikt bäddar satsningarna för att BM Agri bli en allt större aktör på marknaden. Men bolagets tillväxtresa får inte ske på bekostnad av lönsamheten understryker Johan Andersson, som i oktober 2019 lämnade vd-posten för att istället fokusera på strategiska frågor från styrelsenivå i bolaget.

”Det senaste året visar att vi har hittat ett koncept som fungerar, även när det blir motigt. Det finns en bra grund att bygga vidare på. Stabilitet och tillväxt är ledorden på vägen framåt”, säger han.

I oktober blev det klart att den nytillträdde marknadschefen Per-Arne Gustavsson tar över som vd för bolaget.

”Jag ser det som en förmån att få leda ett svenskt lantbruksföretag med mycket erfarenhet och sinne för affärer. Efter mina nu 30 år i branschen, hoppas jag kunna bidra med ett stort kontaktnät, både i Sverige och på våra exportmarknader. Min ambition är att dra nytta av min erfarenhet av större bolag samtidigt som vi fortfarande ska vara ett flexibelt företag, med korta beslutsvägar”, säger Per-Arne Gustavsson.

VIKTIGA HÄNDELSER 2018/2019

Per-Arne Gustavsson tillträdde som vd i oktober 2019.

Verksamheten uppvisade ett plusresultat trots branschens utmaningar efter 2018 års värmebölja.

Nya rekryteringar inom marknad, försäljning och administration.