Vår historia

NÅGRA HISTORISKA MILSTOLPAR

1986
Mellby Gård AB grundas av Rune Andersson när han köper gården Mellby Gård i Sösdala. Mellby Gård AB är då ett renodlat jordbruksbolag med djur och spannmål.

1989
Mellby Gård AB och Carl Bennet AB bildar Andersson & Bennet AB med 50 procents ägardel var. Fram till 1997 sker all expansion inom Andersson & Bennet AB.

1995
Förvärv av 50 procent i Älvsbyhus.
Förvärv av 100 procent av Söderberg & Haak. Tillsammans med Älvsbyhus utgör dessa innehav de äldsta inom dagens Mellby Gård.

1997
Andersson & Bennet AB delas upp genom att en del tillgånga förs över till Mellby Gård AB och en del till Carl Bennet AB.

2000
Förvärv av 49 procent i Feralco.

2006
Förvärv av 40 procent i Roxtec.

2007
Förvärv av 22 procent i Duni (publ).
Förvärv av resterande 60 procent i Roxtec.

2008
Förvärv av ytterligare 8 procent i Duni, med ett totalt innehav av strax under 30 procent.

2011
Förvärv av 12 procent i KappAhl.

2013
Johan Andersson utses till bolagets förste vd. En styrelse med Rune Andersson som ordförande bildas.

2016
Förvärv av 10 procent i AcadeMedia.

2019
Förvärv av över 90 procent av aktierna i KappAhl. KappAhl avnoteras från Stockholmsbörsen.

2020
Perituskliniken invigs och tar emot sina första patienter.

2021
Mellby Gård noterar sitt bästa resultat någonsin.