Klarahill_topbanner1.png

Klarahill

Om Klarahill AB

Klarahillkoncernen vilar på två starka ben - begravning och familjejuridik. Inom begravning är målet att konsolidera branschen och man erbjuder delägarskap och delaktighet till byråer med stark lokal förankring. I dotterbolaget Verahill ligger fokus, utöver dödsfallsjuridiken, på tillväxt inom tvistiga ärenden och förebyggande ekonomisk familjerätt. Tillsammans har man cirka 200 medarbetare och drygt 60 kontor från Uppsala i norr till Malmö i söder.

 • Huvudkontor

  : Nacka

 • Omsättning

  : 270 MSEK

 • Anställda

  : ca 200

 • Ordförande

  : Sven Knutsson

www.klarahill.se

Sven Ackell & Petra Segerdahl

VD Klarahill & VD Verahill

Klarahill om 2022
Klarahill drivs av viljan att växa och förändra
Klarahill bildades 2014 med ambitionen att konsolidera och förändra den svenska begravningsbranschen. En offensiv förvärvsstrategi i kombination med starka varumärken bidrar till att koncernen ökar sin närvaro på fler orter samtidigt som man utvecklar sitt tjänsteerbjudande inom både begravning och familjejuridik.

Under året har Klarahill, begravningsdelen av koncernen, fortsatt sin förvärvsresa. Idag har bolaget cirka 60 kontor och drygt 100 medarbetare - från Uppsala i norr till Malmö i söder. Förvärv och en tydlig affärsmodell är grunden till en lönsam utveckling som fortsatt även under 2022. Begravningsverksamheten ökade omsättningen med 38 procent, till 202 miljoner kronor.

STARK GEMENSKAP VIKTIG I KONKURRENSEN
De många förvärven har bidragit till att Klarahill nu snabbt och framgångsrikt kan integrera nya byråer i koncernen. En stark intern kultur krävs för att hålla ihop 60 begravningskontor som alla har hög grad av lokal förankring och vana att göra saker på sitt eget sätt. Under året har Klarahill initierat ett strategiskt värderingsarbete. Det handlar om att visa på fördelarna med byrågemenskapen och säkerställa kvaliteten i erbjudandet. Samtidigt är det viktigt att bevara den lokal identiteten och den entreprenöriella andan för att vara konkurrenskraftig förklarar VD Sven Ackell.

- Under 2022 har vi arbetat mycket mer fokuserat på att stärka vår vi-känsla, inte minst genom att samla alla på personalkonferens med temat Tillsammans. Det har gett nya insikter och mycket energi.

I drygt 15 år har det debatterats om Svenska Kyrkan ska kunna driva begravningsverksamhet och i slutet av 2022 beslutade kyrkomötet att tillåta detta. Klarahill anser att lagstiftningen är eftersatt och att beslutet leder till ojämlik och osund konkurrens som drabbar framför allt mindre byråer hårt.

- Vår förvärvsplan ligger fast, men kyrkans etablering av begravningsbyråer innebär en ny risk som vi måste ta höjd för framöver.

SMARTARE FÖR KUNDERNA
Idag genomför Klarahill 7 000 begravningar per år och målet är att nå 10 000 till 2025. För att täcka en större del av begravningsmarknaden är det därför viktigt att komplettera den lokala närvaron med ett digitalt alternativ. Sedan 2020 ingår den digitala byrån Lova Begravning i Klarahill.

- Vårt digitala erbjudande gör att vi kan konkurrera med andra aktörer som enbart har satsat på digital närvaro, så kallade nätbyråer. Vi har en unik position på marknaden som både har en digital begravningsbyrå och fysiska kontor. Vi kan till exempel ta uppdrag i Stockholm, som vi annars inte fått in på våra kontor, och vi kan använda befintliga resurser, som finns på en annan ort. Att arbeta digitalt och smartare, med samordning och samarbete, ger oss mer tid till kunderna.

VERAHILL RÄTT POSITIONERAT
Den familjejuridiska verksamheten i dotterbolaget Verahill har under 2022 breddat tjänsteutbudet med spetskompetens inom fastighetsrätt och internationell privaträtt. Man har också etablerat tydliga specialistgrupper samtidigt som man vuxit från 60 till 100 medarbetare under året. Satsningarna förväntas få stor effekt redan under 2023, säger Petra Segerdahl, VD på Verahill. Vår parallella expansion tillsammans med begravningsdelen innebär stora möjligheter. Vi växer i vår befintliga affär samtidigt som vi kan attrahera ny kompetens. Våra medarbetare brinner verkligen för att göra skillnad och vill vara med och driva utveckling i bolaget och i branschen. En tydlig trend under 2022 är ett ökat intresse från aktörer som försäkringsbolag och banker för att kunna erbjuda familjejuridiska tjänster till kunderna. Exempelvis har samarbetet med If fördjupats och Verahill är nu Preferred Partner inom familjerätt till If:s företagskunder.

MEDLING - EN HÅLLBAR LÖSNING FÖR ALLA
Tidigare var Verahill beroende av dödsfallsjuridiken, men har nu tagit position som en förnyare inom tvistelösning. En satsning på ett breddat utbud gör att verksamheten nu står mer robust, med en stark affärsmodell och ett stabilt kundinflöde. Nytt för 2022 är att Verahill lanserat medling som ny tjänst.

- I vårdnadstvister sätter vi alltid barnet främst och medling är konfliktdämpande när föräldrar har svårt att komma överens. I nära samarbete med vår partner Varannan Vecka har vi paketerat tjänsten med deras digitala verktyg för separerade föräldrar. Kombinationen är unik och har potential att göra stor skillnad både för familjer och samhälle.

Viktiga händelser 2022

Sven Ackell ny VD på Klarahill.

Förvärv av fyra byråer, med 11 nya kontor.

Lansering av medlingstjänst.