– Förvärvar Juristbyrån Linné

Affären är en del av en större förvärvsstrategi och de två bolagen har under en längre tid sneglat på varandra och rört sig i samma riktning. I veckan togs ett avgörande beslut och Juristbyrån Linné AB blev en del av Verahill Familjejuridik. 

– Att vi tagit steget in i en större gemenskap är en stor fördel, säger Åsa Andersson, kontorschef på Juristbyrån Linné. Vi kan nu lägga ännu mer tid på våra kunder, samtidigt som Verahill centralt utvecklar verksamheten efter nya situationer och behov.

Juristbyrån Linné har även tidigare erfarenhet av att vara del av en större organisation. Företaget startade verksamheten 2007 som Swedbank Juristbyrå och under åren 2015-2018 bedrevs verksamheten under varumärket Familjens Jurist.

– Under 13 år har vi tillsammans med våra fantastiska medarbetare utvecklat och befäst vår starka lokala närvaro. Vi har alltid haft en stor egen drivkraft, men det som avgjorde beslutet med Verahill var det nära samarbetet inom organisationen. Det finns ett äkta intresse för både kunder och medarbetare och det skapar en kreativitet i vardagen på ett väldigt inspirerande sätt som passar oss, säger Åsa.

Från Verahills sida är glädjen ömsesidig.

– Våra verksamheter kompletterar varandra på ett fantastiskt sätt, säger Niklas Steenberg VD på Klarahill där Verahill är helägt dotterbolag. Utöver att vi fått nya härliga kollegor kan vi nu erbjuda en full bredd av tjänster, från dödsfallsjuridik och tvister till småföretagarjuridik och ekonomisk familjerätt.

I början av maj beräknar man kunna kommunicera fullt ut inom ramen för Verahill.

För ytterligare information kontakta

Niklas Steenberg, VD Klarahill, 010-174 10 18, niklas.steenberg@klarahill.se

Detta är en nyhet från Verahill. Originalnyheten hittar du här.