De två ledande företagen Feralco Group och Venator Wasserchemie går samman. Genom fusionen drar företagen fördel av möjligheten att stärka sina respektive marknadspositiner i Tyskland och andra internationella marknader på sikt.

Genom förvärvet av Venator Wasserchemie ökar Feralco-koncernen sin expertis, sitt sortiment och geografiska täckning. Denna kombination ger möjligheter att bättre betjäna våra respektive kundbaser med förbättrade och mer konkurrenskraftiga erbjudanden i framtiden.

“Tack vare vårt utökade sortiment kan våra kunder se fram emot mer omfattande råd och ännu bättre lösningar för att tillgodose deras behov”, säger Sascha Gerull, vd för Feralco Deutschland GmbH.

Med förbättrad geografisk täckning kommer Feralco att kunna erbjuda större närhet till kunder, förbättrad service och högre kundsupport. Genom att integrera i ett befintligt europeiskt produktionsnätverk med ytterligare tre anläggningar i Tyskland kan företaget erbjuda en extremt hög leveranssäkerhet, snabbare leveranstider och en minskning av koldioxidutsläpp genom kortare transportvägar.

Feralco Deutschland GmbH är ett dotterbolag till Feralco-koncernen med huvudkontor i Helsingborg. Gruppen är en ledande tillverkare av högpresterande vattenbehandling och processkemikalier. Våra produkter används inom dryckes- och avloppssektorn, men också i papper och i andra industrier. Feralco-koncernen har produktionsenheter i Tyskland, Frankrike, Storbritannien, Italien, Nederländerna, Sverige, Schweiz och Spanien samt kommersiell verksamhet i många andra länder. Denna närvaro över hela Europa garanterar snabba leveranstider, lokal personlig service och utmärkt flexibilitet.

Detta är en nyhet från Feralco. Originalnyheten hittar du här.