trelleborgs ff

STEFAN JÖNSSON, CSR- OCH UNGDOMSANSVARIG, TRELLEBORGS FF

”Genom vår verksamhet vill vi erbjuda barn och unga möjligheten att testa på fotboll och få en meningsfull fritid”

Trelleborgs FF erbjuder alla pojkar och flickor möjligheten att träna och spela fotboll och därmed vara en del av den bredd som långsiktigt bygger etablerade elitlag. Verksamheten byggs utifrån ett ideellt engagemang där alla är viktiga ambassadörer för Trelleborgs FF. Föreningen skapar möjligheter för alla att utvecklas inom Trelleborgs FF, som spelare, ledare och som person.

TRELLEBORGS FF ÄR EN KRAFT I SAMHÄLLET


Trelleborgs FF:s vision är att fotbollen ska vara tillgänglig för alla i staden. Utanför planen är föreningen en kraft i samhället som genom lokalt förankrade insatser skapar framtidstro för unga såväl som vuxna. Förmågan att se varje individ och förstå stadens behov gör att Trelleborgs FF kan bygga långsiktiga relationer och bibehålla ett starkt föreningsliv.

Föreningen är en självklar del av Trelleborg och för stadens invånare. Trelleborgs FF erbjuder alla flickor och pojkar möjligheten till en aktiv vardag genom att träna fotboll. Totalt är 600 ungdomar och drygt 100 ledare aktiva i klubben. Föreningslivet är något som Trelleborgs FF värnar om och vill att verksamheten ska komma till gagn för alla. Därför arbetar Trelleborgs FF aktivt med att fler i staden ska komma i rörelse.

– Vi ser ett stort behov av att fler blir aktiva. Tyvärr är det många unga idag som inte rör på sig, vilket påverkar den fysiska såväl som psykiska hälsan. Vi ser också en trend att unga väljer att lämna fotbollen och föreningslivet när de blir äldre. Genom vår verksamhet vill vi erbjuda barn och unga möjligheten att testa på fotboll och få en meningsfull fritid. Verksamheten fokuserar både på flickor och pojkar, där vi med långsiktiga arbetssätt vill att fotbollen ska vara en självklarhet under barnens hela uppväxt.

STORT SAMHÄLLSENGAGEMANG

Alla som är aktiva i Trelleborgs FF – medlemmar, ledare och fotbollsspelare – lever efter föreningens värdegrund som präglas av ödmjukhet, gemenskap, öppenhet och respekt för människors lika värde. Värdegrunden genomsyrar alla delar av föreningen och bidrar till konkreta aktiviteter på och utanför planen. Trelleborg FF driver ”TFF – En kraft i samhället”, vilket är paraplynamnet på alla samhällsinitiativ som genomförs av föreningen.

– Inom ramen för ”TFF – En Kraft i samhället” genomför vi en mängd olika insatser och aktiviteter som ska bidra till ett bättre lokalsamhälle. Det finns många lyckade exempel, bland annat samarbetsprojektet ”Motivationslyftet för unga idrottare”. Samarbetsprojektet är det första i sitt slag i Sverige och här jobbar Trelleborgs FF:s ungdomsspelare med självledarskap och ansvarstagande för både sin träning, skolan och sin hälsa för att förebygga psykisk ohälsa både nu och i framtiden.

VILL STÄRKA SAMMANHÅLLNINGEN I TRELLEBORG

– Vi föreläser även i skolans värld och då i årskurs fyra med föreläsningen ”Vi i rörelse”. Som en förlängning av denna föreläsning öppnar vi på helger och lov upp våra idrottshallar och fotbollsplaner så att barn och ungdomar kan få möjligheten att leka och röra på sig.

Trelleborgs FF arbetar även med punktinsatser för att stärka sammanhållningen i staden. Klubben har bland annat genomfört en insamling till stadens kvinnojour, och under 2021 besökte föreningen ålderdomshem. Nu ser Trelleborgs FF fram emot ett nytt år, med nya möjligheter tillsammans med samarbetspartners.

– Våra långsiktiga samarbeten med näringslivet är otroligt värdefulla. Tillsammans med Mellby Gård har vi en kontinuerlig dialog på hur vi kan förbättra föreningen och samarbetet med olika aktörer. Vi ser på 2022 med tillförsikt och hoppas att uppnå fantastiska resultat inom fotbollen och i samhället.