Sedan 1942 har Eriksberg Vilt & Natur varit aktiva inom en växande form för naturvård – Re-wilding. Det innebär att man genom uppfödning och återplantering av hotade arter till det vilda kan återställa ekosystem och bidra till ökad biologisk mångfald. Genom Eriksbergs engagemang inom Re-wilding, framför allt kopplat till europeisk bison – visent – och davidshjort, har man kunnat återföra tidigare hotade arter, som under lång tid bara funnits i inhägnade områden, till sitt rätta element i det vilda.

Vilda visenter var helt utrotade i Europa redan 1919 och när den var som mest hotad fanns totalt endast ett 50-tal av dem kvar på jorden i olika djurparker. Men tack vare Eriksberg och en rad andra aktörer har visenten kunnat återföras till det vilda och idag betar ca 7500 av dem i marker runt om i Europa. Nu uppmärksammas bland annat Eriksberg i en serie om Re-wilding i SVT:s Mitt i Naturen.

“Det känns fantastiskt kul att vi får den här uppskattningen för det arbete vi gör för visenten – och för den biologiska mångfalden i Europa. Hållbarhet och biologisk mångfald är de viktigaste hörnstenarna i hela Eriksbergs verksamhet. Vi hoppas nu att programserien ska få fler att få upp ögonen för nyttan med Re-wilding och uppmärksamma Europas största landlevande däggdjur, visenten. Den är vår motsvarighet till elefanten i Afrika, vilka det finns betydligt fler av”, säger Per-Arne Olsson, VD på Eriksberg.

Mitt i Naturens serie kommer i 4 avsnitt under december månad, alla med olika infallsvinklar på Re-wilding, biologisk mångfald och återskapande av ekosystem. De publiceras veckovis på SVT Play och går att komma åt här:

https://www.svtplay.se/en-vildare-varld