Mellby Gårds grundare och styrelseordförande Rune Andersson har utsetts till agronomie hedersdoktor vid SLU:s fakultet för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap. Detta för betydande insatser inom företagande och entreprenörskap med bas i jordbruket Mellby Gård, samt för stort och långtgående stöd och intresse för forskning och samverkan inom för jordbruket viktiga frågor.

I sin motivering skriver SLU:

Utvecklingen av Rune Anderssons mycket framgångsrika Mellby Gård inleddes 1986, och idag omfattar koncernen ett drygt tjugotal företag, främst inom industri, men även inom lantbruk, byggnation samt tjänste- och detaljhandelssektorn. Företagens strategi utgår från tron på naturlig riskspridning och sunt bondförnuft.

Rune Anderssons stora intresse för företagande och entreprenörskap i lantbruket har haft stor betydelse för SLU:s LTV-fakultet. Hans stöd och intresse har bidragit till framstående insatser inom forskning och samverkan. Han har bland annat bidragit till inrättandet av samverkansplattformen Kompetenscentrum företagsledning (KCF) och finansiering av doktorandprojekt. Rune Andersson och hans affärsfilosofi har haft stor betydelse för den forskning och utbildning inom tillämpad företagsledning och entreprenörskap som har byggts upp vid fakulteten.

Promoveringen ägde rum den 7 oktober 2022 vid SLU i Uppsala.

Bild: Jenny Svennås-Gillner, SLU
Källa:
https://www.slu.se/om-slu/akademiska-hogtider/hedersdoktorsforelasningar/hedersdoktorer-2020/rune-andersson/