PROJECT PLAYGROUND

CECILIA BERGLING NAUCLÉR, GENERAL SEKRETERARE PROJECT PLAYGROUND

”Coronapandemin ledde till att många gymnasielever hamnade i kläm”

Project Playground erbjuder barn och unga i utsatthet säkra och trygga platser där de genom kapacitetsstärkande, utbildande och utvecklande program samt psykosocialt stöd får utrymme att växa i sin personliga utveckling. De erbjuder stöd och uppmuntran i barnens och ungdomarnas utbildning och egna intressen genom en variation av aktiviteter. Med sina program skapas en plats där barn får vara barn, och där individuella mål uppmuntras.

EN MENINGSFULL FRITID BIDRAR TILL HÅLLBAR SAMHÄLLSUTVECKLING

 

En meningsfull fritid bygger handlingskraft hos barn och unga. Det är Project Playgrounds grundidé och angreppssätt för att motverka utanförskap och bidra till en hållbarare värld. Genom att skapa trygga sammanhang och kapacitetsstärkande aktiviteter för barn och unga i utsatthet stärker Project Playground dessa unga individer och ger dem framtidstro.

Project Playgrounds vision är en värld där varje barn och ungdom växer upp med en tro på framtiden och möjligheten att påverka sitt eget liv i en positiv riktning. Insamlingsstiftelsen är sprungen ur kunskapen att knappa ekonomiska och sociala resurser bidrar till ökad utsatthet bland barn och unga, vilket i sin tur kan påverka deras välbefinnande, självkänsla och framtidsutsikter. Grundarna H.K.H. Prinsessan Sofia och Frida Vesterberg ville att barn som lever i utsatthet skulle få möjlighet att ta del av en organisation som utifrån ett helhetsperspektiv fokuserar på personlig utvecklig och personliga behov.

VERKSAMHET I SYDAFRIKA OCH SVERIGE

Sedan starten 2010 erbjuder Project Playground barn och unga meningsfulla och trygga sammanhang i form av kapacitetstärkande, utbildande och utvecklande program. Med leken i fokus vill Project Playground fånga upp barn och unga innan risken för sociala problem som kriminalitet, utebliven utbildning, psykisk ohälsa eller missbruk ökar. Genom de olika programmen får barn och unga psykosocialt stöd och uppmuntran att själva skapa och leva det liv de vill. Cecilia Bergling Nauclér är generalsekreterare för Insamlingsstiftelsen Project Playground.

– Våra program är tillgängliga i Sverige såväl som i Sydafrika. Målet är att bidra till hållbar utveckling i båda delar av världen. På flera platser i Sydafrika är fritiden den mest sårbara tiden på dygnet. Bland Sydafrikas kåkstäder driver vi på Project Playground kostnadsfria aktiviteter efter skoltid, exempelvis läxhjälp och fotboll. Vi driver även ”Play on Wheels”, en dagverksamhet för unga med olika funktionsvariationer.

– Samtidigt arbetar vi med att skapa bättre förutsättningar för hela familjen genom psykosocialt stöd och matpaket. Trots att Coronapandemin försvårade våra möjligheter att nå ut i Sydafrika lyckades vi genomföra drygt 2 800 hembesök och hade totalt 500 barn och unga aktiva i våra program.

PANDEMIN SKAPADE NYA BEHOV

Verksamheten i Sverige startades i samband med flyktingvågen år 2015. Project Playground kunde se att behoven bland ensamkommande och nyanlända i Sverige var snarlika dem i Sydafrika. Genom att ta vara på de kunskaper som Project Playground hade införskaffat i Sydafrika kunde stiftelsen påbörja en bred verksamhet i även Sverige. Idag finns Project Playground i Sundbyberg och samarbetar med Praktiska Gymnasiet, Liljeholmen. Programmen kommer att innehålla sport och kultur, men också kunskapshöjande aktiviteter såsom studiestöd, coachning och föreläsningar. Under Corona-pandemin har Project Playground haft ett stort fokus på gymnasieelevernas mående och studieresultat.

– Coronapandemin och tillhörande restriktioner ledde till att många gymnasielever hamnade i kläm. Unga som lever i trångboddhet eller utan internet och dator kunde inte genomföra sin distansundervisning på ett effektivt sätt. Det bidrar till en känsla av isolering och hopplöshet hos de unga, vilket också påverkar den psykiska hälsan. I samarbete med Sundbyberg stad erbjuder vi läxhjälp och stöd för unga i behov. Tillsammans med Praktiska Gymnasiet i Liljeholmen driver vi Hjälpakuten, en verksamhet som fokuserar på att ge ungdomar rätt verktyg inför vuxenlivet. Vi kommer att erbjuda bland annat kontaktvägar inom näringslivet och hjälp med att skriva CV. Förutom nämnda aktiviteter ser vi även till att unga i behov får tillgång till skolmaterial och datorer.