MELLBY GÅRD JORDBRUK

PETTER BECKMAN, INSPEKTOR
& JAN-OLOV ALFREDSSON, TRAVTRÄNARE

FAKTA

Mellby Gård Jordbruk ligger strax söder om Hässleholm, Skåne. Gården bedriver ett modernt storskaligt lantbruk med huvudinriktning på gris- och nötdjursproduktion, skogsverksamhet och hästuppfödning. Gården tillhör en av de största grisproducenterna i Skåne och föder upp cirka 17 000 slaktsvin per år. Total areal är drygt 8 000 hektar fördelat på cirka 80 procent skog, 15 procent åkermark och 5 procent betesmark. Markerna är viltrika och erbjuder jakt på älg, hjort, vildsvin och rådjur.

Mellby Gård Jordbruk är ett systerbolag till Mellby Gård. Mellby Gårds representant i styrelsen: Rune Andersson (ordförande).

JORDBRUKET OM VERKSAMHETSÅRET 2018/2019

– MED SIKTE PÅ TILLVÄXT OCH PÅ MÅLLINJEN

Mellby Gård Jordbruk bedriver storskaligt lant- och skogsbruk med huvudinriktning på gris- och nötdjursproduktion, skogsverksamhet och hästuppfödning. Den omfattande hästverksamheten har bland annat lagt grunden för framgångssagan Mellby Free.

På Mellby Gård har de senaste årens fokus legat på att skapa rum för tillväxt. Befintliga byggnader har renoverats och flera nya har tillkommit på gården. En av målsättningarna har varit att utöka grisproduktionen för att möta en allt större efterfrågan på svenskt kött.

Men i likhet med svenskt lantbruk i stort präglades Mellby Gårds år av följdeffekterna från sommartorkan 2018. En konsekvens blev att foderkostnaderna ökade med 40 procent, vilket belastade verksamhetens resultat negativt och har inneburit att tillväxtsatsningarna på grisproduktionen får dröja.

”Efter förra årets ovanligt långa och svåra torka har vi ägnat mycket tid åt att säkerställa och kvalitetssäkra foder åt våra djur. Det har varit en utmaning men våra medarbetare har gjort ett fantastiskt jobb”, säger inspektor Petter Beckman som ansvarar för driften på Mellby Gård.

”Framtiden för vår grisproduktion är fortfarande ljus. Den svenska modellen för djurhållning, som innebär god djuromsorg och låg antibiotikaanvändning, är en viktig konkurrensfördel gentemot omvärlden”, säger han.

I skogsverksamheten var lönsamheten fortsatt god under året men i likhet med jordbruket lämnade torkan och värmen sina spår även här.

”Delar av skogsbeståndet drabbades av angrepp från granbarkborren, vilket resulterade i att granarna dog. Vi inledde en systematisk inventering för att minska skadorna”, säger Petter Beckman.

”Framgent ser vi positivt och arbetar långsiktigt med skogsverksamheten. Vi fokuserar kontinuerligt på att utöka och förvärva mark. Det är en viktig del av tillväxtstrategin”, säger han.

Medan effekterna av torkan blev årets orosmoln blev travhästen Mellby Free istället årets solskenshistoria. Bara under 2018 lyckades den 4-åriga talangen generera över 6 miljoner kronor i vinstpremier. Hon blev därmed den tredje mest vinstgenererande hästen i Sverige under samma år.

”Mellby Free utmärkte sig redan som föl. Det syntes direkt att hon var något utöver det vanliga. Men att det skulle gå såhär bra hade vi aldrig vågats hoppas på”, säger Jan-Olov Alfredsson, travtränare på Mellby Gård.

Med flera vunna tävlingar under 2019 har Mellby Frees fortsatta framgångar inte låtit vänta på sig.

”Hon har potential att gå hur långt som helst. Men det viktiga är att vi tar det i hennes takt. Om hennes form inte är på topp, då startar vi inte”, säger Jan-Olov Alfredsson.

På Mellby Gård har man anledning att fira vinsterna lite extra. För några år sedan omstrukturerades hästverksamheten för att snabbare kunna identifiera hästarna med bäst tävlingsförutsättningar. En satsning som i viss mån redan börjar ge resultat.

”Det är för tidigt att säga om Mellby Frees framgångar är ett kvitto på att vår omstrukturering burit frukt. Det tar många år innan man med säkerhet kan avgöra om vi har ett upplägg som fungerar. Men vi ser tecken på att det går åt rätt håll”, säger Jan-Olov Alfredsson.

Totalt har Mellby Gård cirka 100 hästar varav bland annat 20 fölston och 15 föl. Flera hästar finns utplacerade hos elittränare runt om i Sverige och utomlands.

VIKTIGA HÄNDELSER 2018/2019

Flerfaldiga vinster för Mellby Free.

Delar av skogsbeståndet drabbades av angrepp från granbarkborren.