ERIKSBERG HOTEL & NATURE RESERVE

PER-ARNE OLSSON, VD & STEN LIBELL, ORDFÖRANDE

FAKTA

Eriksberg Hotel & Nature Reserve är ett naturreservat i Karlshamns kommun. Det är ett av norra Europas största vilthägn och Nordens största safaripark. Fastigheten är på 1 348 hektar, varav 409 hektar är vatten. Här finns ett rikt djurliv med bland annat kronvilt, dovvilt, davidshjort, vildsvin, visenter (Europas största avelsbesättning) och mufflonfår. Under sommaren är det totalt cirka 1 600 djur. Antalet besökare under 2019/2020 uppgick till cirka 60 000. Verksamheten består av restaurang, hotell och konferens, event, turism, skog, naturvård och jakt.

Eriksberg Hotel & Nature är en del av Mellby Gård sedan 2008. Mellby Gårds representanter i styrelsen är Sten Libell (ordförande) och Johan Andersson.

  • Omsättning 2020: 39 MSEK
  • Årsanställda: 39
  • Ordförande: Sten Libell

www.eriksberg.se

ERIKSBERG OM 2019/2020

– VILDMARK OCH UPPLEVELSER SÄTTER BLEKINGE PÅ KARTAN

Alldeles utanför Karlshamn i Blekinge finns Nordens största safaripark. Den unika miljön på Eriksberg Hotel & Nature Reserve bjuder på skog, berg och skärgård fylld med vilda djur och biologisk mångfald. Platsen har lockat människor i alla tider och här har funnits bofasta sedan istidens slut.

Inbäddad i naturreservatet ligger en exklusiv hotell- och konferensanläggning som lockar gäster och besökare från hela världen. De söker sig hit för att komma så nära naturen som möjligt. Med fokus på hållbara material, design och detaljer erbjuder Eriksberg boenden och upplevelser utöver det vanliga.

”Trots stora utmaningar för besöksnäringen 2020 har pandemin faktiskt bidragit till att Eriksberg ökat antalet gästnätter till cirka 10 000. Vi har attraherat nya besökare som aktivt sökt sig hit och verkligen vill komma ut i naturen, samtidigt som vi haft färre utländska besökare i pandemins spår”, säger Per-Arne Olsson, vd på Eriksberg Hotel & Nature Reserve.

”Jag är imponerad över hur Eriksberg lyckats tackla pandemins utmaningar. Alla har kavlat upp ärmarna och arbetat stenhårt. Personalen har varit fantastisk”, säger Sten Libell som är Mellby Gårds styrelserepresentant och ordförande på Eriksberg Hotel & Nature Reserve.

SATSNINGAR FÖR ATT SKAPA EN DESTINATION

Bakom besöksutvecklingen finns en målmedveten satsning på att marknadsföra Eriksberg som destination. En inbjudande reception och butik har invigts under 2020. Den nya varmbonade event/utställningslokalen med plats för 300 i biosittning ska också bidra till att öka attraktiviteten för konferensgäster.

”Vårt mål är att bli en än mer utpräglad åretrunt-destination. Vi vill värna om det nära och lokala. Med vår entrébyggnad Outdoor Eriksberg vill vi locka in människor som är på väg mellan Kalmar och Malmö. Eriksberg ska absolut vara värt en resa och målet är att på sikt nå 200 000 besökare per helår”, säger Per-Arne Olsson.

En digital strategi med ny webbplats som bättre förmedlar känslan och upplevelsen av Eriksberg i kombination med större närvaro i sociala medier har bidragit till att direktrumsbokningarna och den digitala försäljningen ökat.

”Vi hade verkligen inte väntat oss att verksamheten skulle utvecklas så väl som den har under 2020. Vårt mål är att Eriksberg ska vara värt ett besök året om och håller den positiva trenden i sig kommer det att finnas behov av fler hotellrum framöver”, säger Sten Libell.

Nästa steg blir att höja servicenivån ytterligare och fokusera på att öka intäkterna för varje vistelse. Eriksberg vill erbjuda Blekinges bästa matupplevelser med närodlade produkter och säsongsbaserade menyer. Med ytterligare en offensiv satsning och förstärkning av det gastronomiska teamet med nya medarbetare och en stjärnkock finns det nu ännu fler skäl att komma till Blekinge.

”Vi är den största arbetsgivaren inom besöksnäringen i Blekinge och vi får ansökningar från allt fler erfarna människor som arbetat internationellt och som nu söker sig hit för att bo och jobba”, säger Per-Arne Olsson.

FLER NATURNÄRA BOENDEN OCH UPPLEVELSER

Den biologiska mångfalden på Eriksberg är unik och genom att utveckla spännande naturboenden kan besökaren komma riktigt nära djur och natur. Det senaste tillskottet är SynVillan som invigdes under 2020. SynVillan är ritad av arkitekt Thomas Sandell och är närmast ett svävande hus vars fasad av rostfri plåt reflekterar naturen och gör att huset blir ett med omgivningarna. Genom ett glasgolv kan man uppleva parkens djur på nära håll när de kommer för att äta vid en foderplats.

”Att visa den urbaniserade människan naturen är en viktig del i vår strategi. Vi har successivt utvecklat nya koncept för naturboende, först med glamping på urberget och nu med SynVillan och en enastående utsikt över Mahraviken”, säger Per-Arne Olsson.

SynVillan har fått ett fantastiskt medialt genomslag. När resandet ökar igen räknar Eriksberg med att reportagen i de exklusiva design- och resemagasinen bidrar till att allt fler internationella besökare kommer till Blekinge. 

EVIGT, ÄKTA OCH KÄRLEK

All verksamhet på Eriksberg genomsyras av långsiktighet och hållbarhet. Platsen och mångfalden ger förutsättningarna och en långsiktig och stabil ägare ger möjligheterna.

”Eriksberg är idag ett hållbart resmål och att utveckla verksamheten utifrån naturens möjligheter och på djurens villkor är en del i vårt DNA”, säger Per-Arne Olsson. ”Det innebär stort fokus på viltvård, naturvård och hållbar förvaltning av de resurser som Eriksberg erbjuder.”

Hållbarhet och långsiktighet är viktiga framgångsfaktorer när Eriksberg tittar på nya sätt att berika besöksnäringen i Blekinge.

”Mellby Gård tar ansvar för alla bolag som man engagerar sig i men inte minst för Eriksberg som har en speciell plats i ägarnas hjärta”, säger Sten Libell. ”En stark ägare ger oss trygghet och möjlighet att göra rätt saker på rätt sätt. Oavsett vilka satsningar vi väljer att göra kan vi ta in spetskompetens och därmed säkerställa en långsiktig och hållbar utveckling i denna unika miljö.”

VIKTIGA HÄNDELSER 2019/2020

Invigning av ny reception, butik samt event- och möteslokal.

Invigning av naturboendet SynVillan.

Lansering av ny webbplats som bättre förmedlar känslan av Eriksbergs unika miljö.

Fortsatt verksamhetsutveckling med fokus på försäljning och på att öka intäkterna för varje övernattning vad gäller mat, dryck, relax och butik.