Årsbok 2018/2019

Varje år tar vi på Mellby Gård fram en årsbok där vi ger en överblick över vårt resultat och verksamhet, samt presenterar de bolag vi är ägare i. Här hittar du årsboken för 2018/2019.