Nu släpps äntligen Mellby Gårds Årsmagasin för 2021! Här kan du läsa hur det gått för alla våra bolag, lära känna några av våra medarbetare och se hur vi försöker bidra till en positiv samhällsutveckling för barn och ungas välmående, idrott, hälsa, utbildning, forskning och entreprenörskap.

– I år testar vi något nytt – ett Årsmagasin i stället för en Årsbok. Det är kanske ingen revolution, utan snarare en evolution för hur vi väljer att presentera Mellby Gårds olika verksamheter och engagemang. Jag hoppas att alla som läser det kommer känna att den är läsvärd och intressant, säger VD Johan Andersson.

– 2021 var onekligen ett turbulent år, fortsatt påverkat av den pandemi som inleddes under tidig vår 2020. Men trots volatiliteten, orsakad av restriktioner, rekommendationer och hastiga svängningar i konsumentbeteenden, så lyckades vi på Mellby Gård prestera vårt bästa resultat någonsin.

Pandemin skapade ett behov att ställa om i många verksamheter. Bland annat påbörjades en digitaliseringsresa för många bolag under 2020, som börjat ge resultat under 2021. Ett ökat fokus på hållbarhet syns också i flera av våra bolag, där man arbetar med vattenrening, återbruk och cirkulära lösningar.

2022 ser ut att bli ett svårbedömt år, med en orolig marknad som genererar prisökningar och osäkerhet i leverantörskedjor. Dessutom pågår ett krig inte lång ifrån Sveriges gränser. De framgångar som Mellby Gård sett under 2021 gör att man kan möta osäkerheten och vara ett stöd i osäkra tider.

– Med en stark balansräkning i ryggen ser vi trots allt att det kommer att skapas intressanta möjligheter under 2022.

Magasinet kan läsas digitalt och beställas hem här: https://mellby-gaard.se/finansiell-information/arsmagasin-2021/