Mellby Gård utökar sin ledningsgrupp genom att utse Mikael Helmerson till vice VD, med huvudfokus på industriella innehav. Utnämningen är ett steg mot Mellby Gårds ambition att fortsätta expandera genom förvärv med fokus på industriella säkerhetslösningar.

”Jag är mycket glad över att få välkomna Mikael Helmerson till oss”, säger Johan Andersson, VD för Mellby Gård. ”Mikael tar med sig värdefull erfarenhet från sin framgångsrika resa som VD för Roxtec Group, som är ett av Mellby Gårds kärninnehav. Det, i kombination med vår beredskap att investera på det industriella området, gör att vi står inför en intressant framtid.” 

”Jag ser fram emot att bli en del av Mellby Gård. Jag tror starkt på att deras filosofi, däribland deras långsiktiga investeringsstrategi, är idealisk för industribolag som ska börja expandera och ta klivet ut i världen”, säger Mikael Helmerson.

Mellby Gårds ambition är att identifiera och engagera sig i bolag som har ett tydligt fokus på skyddslösningar för den industriella marknaden. 

”Sedan vi förvärvade Roxtec av grundaren, Mikael Blomqvist, under 2006, har företaget haft en enastående utveckling och en omsättning som mer än tredubblats allt eftersom bolaget expanderat till nya geografiska områden och nya marknadssegment. Vi vill hitta bolag som är på väg att göra en liknande resa och där vi på Mellby Gård kan stötta dem såväl finansiellt som med den erfarenhet vi fått genom utvecklingen av Roxtec”, säger Johan Andersson. Mikael Helmerson tillägger: ”Av egen erfarenhet vet jag hur mycket det betyder att ha stabila och kunniga ägare när du bygger ett bolag och investerar i nya marknader. Jag ser fram emot att kunna erbjuda samma stöd till ledningsgrupper som jag själv fått i min tidigare roll som VD för Roxtec Group.”