lärargalan

BEATA KULL, VD FÖR STIFTELSEN LÄRARGALAN

”Många lärare får aldrig den uppmärksamhet och bekräftelse som de förtjänar”

Idéen och grunden till Lärargalan kommer utifrån bristen på uppmärksamhet till världens viktigaste personer, lärarna. Lärargalan ger Sveriges elever en unik kanal att visa vad de uppskattar i sin undervisning. Genom elevernas och lärarnas reflektioner skapas framgångsrecept på hur bra lärande skapas.

LÄRARENS BIDRAG TILL SAMHÄLLET STÅR I CENTRUM

Sedan 2016 har stiftelsen Lärargalan årligen prisat Sveriges bästa lärare. Genom att låta lärare från hela Sverige stå i centrum vill initiativtagaren Beata Kull stärka yrkets roll i samhället. Idag är Lärargalan en viktig verksamhet och plattform för att uppmärksamma och stötta skickliga lärare och sprida deras kunskaper vidare inom lärarkåren.

Grundaren Beata Kull insåg tidigt vikten av bra lärare. Det var i klassrummet som Kull upptäckte intressen, lärde sig nya saker och stärkte sitt självförtroende. Men själva idén till Lärargalan kom först när hon som 18-åring besökte USA. Där fick hon ta del av en kultur som hyllade lärarnas insatser, något som då helt saknades i Sverige.

– Som liten var jag en blyg tjej, men tack vare ambitiösa och skickliga lärare i min omgivning vågade jag sakta men säkert ta plats. Samtidigt tyckte jag att många lärare aldrig fick den uppmärksamhet och bekräftelse som de förtjänade. Därför blev jag positivt överraskad över den amerikanska synen på läraryrket, som ständigt lyfte fram och hyllade lärarens funktion i samhället. Där och då beslutade jag mig för att detta synsätt ska stärkas i Sverige, vilket blev startskottet till den verksamhet som finns idag.

40 000 NOMINERINGAR

På den årliga Lärargalan synliggörs det viktiga arbete som alla landets lärare gör. Det som gör Lärargalan unikt är att eleverna är med och påverkar och tycker till vilken lärare som ska vinna. Genom att ge eleverna möjligheten att nominera sina egna lärare får skolväsendet och alla andra en inblick kring vilka egenskaper och kvaliteter som lärarna besitter. På så sätt skapas förebilder inom yrket som samhället kan inspireras av.

– Det är så kul att Sveriges elever är så engagerade. Från de 700 nomineringar som kom in år 2016 är det idag nära 40 000 elever som väljer att nominera sina lärare till Lärargalan. Att antalet nomineringar ständigt ökar visar på hur pass mycket lärarna betyder för eleverna. Genom att prisa Sveriges bästa lärare skapar Lärargalan en varumärkesbyggande plattform för yrket. Läraryrket är komplext. Det är den yrkeskår som har störst förståelse för varje ny generations situation, behov och förmågor. Det måste tas tillvara på.

UTVECKLAR DELNINGSPLATTFORM FÖR LEKTIONER

Förutom galan arbetar stiftelsen med flera andra verksamheter. Lärargalan har precis lanserat en ny plattform, Masterteacher.se, som uppmuntrar kunskapsutbyte lärare emellan. På plattformen ska lärare kunna dela med sig av sina lyckade lektionsupplägg till andra inom yrket.

– Under två års tid har vi på Lärargalan arbetat ideellt med att utveckla plattformen. Bakomliggande orsaken till att utveckla plattformen är att lärarnas arbete med att skapa aktuellt och intressant lektionsmaterial kan vara en riktig tidstjuv. Vi ville därför underlätta deras arbete. Förutom att lärare kan spara tid blir plattformen ett sätt för dem att bygga på sitt eget varumärke. Vår förhoppning är att alla lärare ansluter sig och tillsammans utvecklar lektionerna till nya, spännande nivåer.